Tutaj znajdą Państwo różnorodne artykuły związane z rozwojem, edukacją Waszych dzieci
Dostosowanie warunków i form pracy uczniom ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.

- E. Woźniak


Jak czytać z dzieckiem - zapoznanie rodziców z elementarnymi zasadami wspólnego czytania.

- D. Liskin


Rola integracji sensorycznej we wspieraniu rozwoju ruchowego dziecka

- A. Walczak


"Ucieczki dzieci z domu rodzinnego" - M. Nierzwicka


"Mini poradnik, czyli... w pigułce wszystko co powinniśmy wiedzieć o przygotowaniu dziecka do nauki matematyki" - M. Iwasiów


"Wczesne wykrywanie wad słuchu gwarancją skutecznej rehabilitacji" - J. Lewowska


"Klub młodego rodzica w Suszu" - K. Białek


"O integracji sensorycznej" - A. Walczak


Zapraszamy do przeczytania WIERSZY autorstwa jednego z rodziców z grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych


"Łatwa ortografia" - B. Drozdowski, D. Bukowski - w ramach zajęć prowadzonych przez A. Kowalewską Prezentacja dotycząca nauki ortografii


Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole - D. Liskin Tekst dotyczący dzieci rozpoczynających swoją edukację na etapie szkoły podstawowej


Uczeń w centrum zainteresowania - D. Liskin Tekst dotyczący poszerzonego spojrzenia na proces uczenia


Dzieci krzywdzone - D. Liskin Tekst opisujący podstawową problematykę przemocy wobec dzeci


Czym jest autyzm? - M. Nierzwicka Tekst przybliżający problematykę autyzmu