Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie


Oferta zajęć na rok szkolny 2021 – 2022
Wniosek zgłoszeniowy do pobrania - PDF


Wniosek zgłoszeniowy do pobrania - DOC


UWAGA: inne działania, tematyka zgodna z potrzebami przeszkoli/ szkół/ placówek,

KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAWARTE W PREZENTOWANEJ OFERCIE, a dotyczą:

  • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

  • edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

  • udzielania nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

REALIZOWANE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z DYREKTOREM PORADNI.