lp.

Nazwisko
i imię nauczyciela

Kwalifikacje kierunkowe,

kwalifikacje dodatkowe, specjalistyczne

Godziny pracy dydaktycznej,

kontakt do nauczyciela

Iwasiów Marzena

DYREKTOR

Nauczyciel pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Studia podyplomowe: w zakresie pomocy psychologicznej, Surdotyflopedagogiki,

Kurs Kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna

Wtorek: 12.00 – 14.00

Czwartek: 9.00 – 12.00

mi@pcre.ilawa.pl


Białek Katarzyna

PUNKT DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY W SUSZU

Nauczyciel pedagog, logopeda (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Logopedia, Specjalisty w zakresie tyflopedagogiki i surdopedagogiki

Poniedziałek: 12.00 – 16.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

kb@pcre.ilawa.pl


Cieszewska Joanna

PUNKT DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY W SUSZU

Nauczyciel psycholog (psychologia stosowna), psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Studia podyplomowe: w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.


Poniedziałek: 12.00 – 16.00

Wtorek: 8.30 – 12.30

Środa, Czwartek: 8.30 – 12.30

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

jc@pcre.ilawa.pl

Bielawska Magdalena

Nauczyciel psycholog (psychologia społeczna). terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Studia podyplomowe: Edukacja i terapia dzieci
z zaburzeniami rozwoju, Studia podyplomowe zakresie psychologii klinicznej

Poniedziałek: 12.00 – 16.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 13.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mb@pcre.ilawa.pl

Grossmann Mariusz

Nauczyciel psycholog, specjalista pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mg@pcre.ilawa.pl


Kowalewska Anna

Nauczyciel pedagog, doradca zawodowy, terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

ak@pcre.ilawa.pl

Ciżewska Magdalena

Nauczyciel logopeda


Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mc@pcre.ilawa.pl

Marońska Kinga

Nauczyciel psycholog, specjalista w zakresie dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju


Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

km@pcre.ilawa.pl

Rudnicka Monika

Nauczyciel psycholog, trener „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 14.00 – 18.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mr@pcre.ilawa.pl

Rynkowska-Gabriel
Magdalena

Nauczyciel pedagog, logopeda, neurologopeda

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe, Oligofrenopedagogika,

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mrg@pcre.ilawa.pl

Surdykowska Edyta

Nauczyciel psycholog, specjalista w zakresie resocjalizacji i socjoterapii, trener „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

es@pcre.ilawa.pl

Tasarz Eliza

Nauczyciel psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 8.00 – 12.00

Środa: 12.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

et@pcre.ilawa.pl

Woźniak Ewelina

Nauczyciel psycholog,

Specjalista z zakresu socjoterapii i treningu interpersonalnego, specjalista w zakresie terapii systemowej


Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

ew@pcre.ilawa.pl

Walczak Aleksandra

Nauczyciel pedagog, logopeda (pedagogika ogólna)

Studia podyplomowe: Logopedia, specjalista pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

aw@pcre.ilawa.pl


Wydra Mariola

Nauczyciel pedagog, logopeda

Studia podyplomowe Logopedia, Diagnoza i terapia pedagogiczna, specjalista pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Stosowana analiza zachowania


Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 13.00 – 17.00

Środa: 12.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 8.00 – 12.00 lub 10.00 – 14.00

mw@pcre.ilawa.plW okresie zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, oraz ferii letnich zajęcia realizowane są w godzinach 8.00 - 15.00 Z uwagi na stan epidemii w kraju i konieczność przestrzegania procedur oraz wytycznych GIS, MZ, MEN, w oparciu o wprowadzaną Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 możliwa jest modyfikacja Tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych pracowników PPP w Iławie tak, by dostosować działania i realizację zadań przez placówkę do potrzeb i bezpieczeństwa klientów oraz specjalistów.