Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


Iwasiów Marzena - p.o. dyrektor, pedagog, specjalista z zakresu surdotyflopedagogiki, specjalista z zakresu pomocy psychologicznej


Białek Katarzyna - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda


Bielawska Magdalena - psycholog

Cieszewska Joanna - psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Grossmann Mariusz - psycholog

Kowalewska Anna - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Liskin Dorota - pedagog, doradca zawodowy

Nierzwicka Małgorzata - psycholog, specjalista z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, specjalista z zakresu doradztwa personalnego, terapeuta rodzinny

Podwalska Aleksandra - psycholog, specjalista z zakresu surdotyflopedagogiki

Rynkowska-Gabriel Magdalena - pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

Surdykowska Edyta - psycholog

Tasarz Eliza - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Walczak Aleksandra - pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Woźniak Ewelina - psycholog, specjalista z zakresu socjoterapii i treningu interpersonalnego

Wydra Mariola - pedagog, logopeda, glottodydaktyk, specjalista z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, specjalista terapii pedagogicznej