nr 2 do protokołu nr 1

z posiedzenia Rady Pedagogicznej

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z dnia 31.08.2021 r.


PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W IŁAWIE, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁAWIE ROK 2021/2022


WRZESIEŃ

03.09.2021

20.09.2021 (w miarę potrzeb)

30.09.2021

PAŹDZIERNIK

08.10.2021

22.10.2021

LISTOPAD

05.11.2021

19.11.2021

GRUDZIEŃ

03.12.2021

17.12.2021

STYCZEŃ

03.01.2021 (w miarę potrzeb)

14.01.2022

28.01.2022

LUTY

11.02.2022

25.02.2022

MARZEC

11.03.2022

25.03.2022

KWIECIEŃ

08.04.2022

22.04.2022

MAJ

06.05.2022

27.05.2022

CZERWIEC

03.06.2022

24.06.2022

LIPIEC

01.07.2022

29.07.2022

SIERPIEŃ

12.08.2022 (w miarę potrzeb)

19.08.2022

26.08.2022