>> AKTUALNOŚCI <<19.06.2023Informacja dla Klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie


W związku z okresem urlopowymnieznaczniezmieni się

PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO.


W miesiącu lipcu 2023 r.:

7 lipca 2023 r.

21 lipca 2023 r. (zmiana za 28.07.2023 r.)


W miesiącu sierpniu 2023 r.:

18 sierpnia 2023 r.

25 sierpnia 2023 r.


Za niedogodności przepraszamy12.06.2023Konkurs "Czytam i rozumiem"


12.06.03.202305.04.2023Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT IŁAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także
EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też –
zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (wyprodukowanych w I kwartale 2023 r.) - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Iławskiego stronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych znajdą Państwo m.in.:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Zakupy i sprzedaż w Internecie”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Prawo do renty rodzinnej”, „Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Zasiedzenie nieruchomości”, „Zaliczka, a zadatek”)


Na stronie znajdą Państwo również
szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.

Ponadto zachęcamy do śledzenia - nas na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Z wyrazami szacunku:

Daria Smaga

Koordynator NPP i NPO
tel.
609 366 166Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

www.sc.org.pl

pomoc-prawna@sc.org.pl05.04.2023Błyskawiczna tabliczka mnożenia

W dniu 14 marca 2023 roku, w czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie odbył się finał międzyszkolnego konkursu "Błyskawiczna tabliczka mnożenia" dla uczniów klas II szkół podstawowych powiatu iławskiego, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki. W finale uczestniczyło 8 uczniów. Rozgrywka finałowa oparta była na formule popularnego programu "1 z dziesięciu". Uczniowie doskonale sobie radzili. Rywalizacji towarzyszyły duże emocje.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Daniel Zabłocki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie

II miejsce - Jan Pawlik ze koły Podstawowej w Tuszewie

III miejsce - Alina Dziugiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami. Dyplomy otrzymali również wszyscy uczniowie Mistrzowie etapu międzyszkolnego.

Wszystkim finalistom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy laureatom. Dziękujemy również wychowawcom i koordynatorom za przygotowanie uczniów i współpracę podczas realizacji konkursu.


19.03.2023
21.12.202207.09.2022Informacja dla Klientów

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


Informujemy, że w miesiącu listopadzie 2022 roku

PUNKT INFORMACYJNY

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

wyjątkowo w PONIEDZIAŁKI

czynny będzie w godzinach 7:15 - 15:1526.10.2022Seminarium "Równowaga psychiczna we współczesnym świecie"

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie w bieżącym roku szkolnym włączyła się w działania na rzecz rozwijania świadomości zdrowia psychicznego w różnych aspektach życia w ramach Warmińsko - Mazurskiego Tygodnia Kariery. Z inicjatywy Powiatowego Koordynatora Doradztwa Zawodowego - Pani Anny Kowalewskiej, we wtorek 18 października 2022 roku w godzinach 9.45 - 12.00 odbyło się seminarium pt: "Równowaga psychiczna we współczesnym świecie". Organizator, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie na spotkanie zaprosiła dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu iławskiego, nauczycieli wszystkich specjalności, specjalistów szkolnych realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pracowników socjalnych i asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz zainteresowane osoby, którym bliska jest problematyka zdrowia psychicznego.


Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie i zgromadziło 57 słuchaczy. Zaproszeni goście wysłuchali wykładów zaprezentowanych przez specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie w tematyce szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Pan Mariusz Grossmann, psycholog zreferował temat: "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży", zagadnienie: "Jak zadbać o równowagę psychiczną dziecka/ ucznia by zdążyć przed chorobą? - wczesna pomoc - doświadczenia z praktyki zawodowej terapeuty" zaprezentowała Pani psycholog Eliza Tasarz. Temat: "Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - depresja u dziecka, a funkcjonowanie jego rodziny" - przybliżyła Edyta Surdykowska - psycholog. Natomiast rolę poradni jako instytucji wspierającej "Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, jako miejsce działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" przedstawiła Pani Marzena Iwasiów - pedagog, dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. Na zakończenie seminarium psycholog Pani Ewelina Woźniak przedstawiła problematykę zdrowia psychicznego z perspektywy osób, które zawodowo zajmują się pomocą, zaprezentowała temat: Równowaga psychiczna w życiu zawodowym.


26.10.2022Spotkanie inauguracyjne

W piątek, 23 września 2022 roku w godzinach 9.30 - 11.00, dzięki gościnności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie zorganizowała spotkanie: Inaugurujące współpracę Poradni z placówkami oświatowymi powiatu iławskiego w roku szkolnym 2022/2023. Na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele - specjaliści zajmujący się szeroko rozumianą pomocą psychologiczno - pedagogiczną dzieciom i uczniom oraz współpracą z Poradnią w swoich placówkach.


Spotkanie zgromadziło 55 zainteresowanych nauczycieli, specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów. Wykład inaugurujący: "Rola nauczyciela specjalisty w pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku i jego rodzinie" zaprezentowała Pani Ewelina Woźniak - psycholog. Natomiast Ofertę PCRE w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie na rok szkolny 2022/2023 - przedstawiła dyrektor placówki Pani Marzena Iwasiów. Ponadto w ramach Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przez specjalistów Poradni zaproszeni nauczyciele, specjaliści mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych pytań, porad, konsultacji.


26.10.202207.09.202207.09.2022Szanowni Klienci


Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie uprzejmie informuje o zmianach terminów posiedzenia zespołu orzekającego:

- zaplanowane na 20 maja 2022 roku posiedzenie zespołu orzekającego zostaje przeniesione na dzień: 27 maja 2022 roku,

zaplanowane na 17 czerwca 2022 roku posiedzenie zespołu orzekającego zostaje przeniesione na dzień: 24 czerwca 2022 roku.


Za utrudnienia przepraszamy


12.05.2022


Znowu przyszedł trudny czas… Rosja zaatakowała Ukrainę burząc nie tylko domy, ale przede wszystkim codzienne zwyczajne życie Obywateli Ukrainy. Do naszego kraju przybywają – dzieci, młodzież, matki, osoby starsze, schorowaneOkazując Im wsparcie i solidarność Kadra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie jest w stałej gotowości by nieść pomoc psychologiczno – pedagogiczną Osobom pokrzywdzonym przez działania wojenne. Wspomagamy także dzieci i młodzież, nauczycieli, wychowawców, specjalistów z naszych szkół i placówek, którzy już w swoich społecznościach mają dzieci i uczniów z terenów objętych wojną.


Nauczycieli, Specjalistów, Rodziców mających bezpośredni kontakt z Rodzinami z Ukrainy przebywającymi na terenie powiatu iławskiego PROSIMY o przekazanie informacji
o możliwości skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem/ psychoterapeutą. Zainteresowanych Rodziców, Nauczycieli prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem:

89 649 24 35, 664 473 426


Dla Rodziców i Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów przygotowaliśmy zestawienie materiałów pomocnych w prowadzeniu rozmów i udzielaniu wsparcia wszystkim dzieciom.
Rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie–rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnychJak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie

rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych


  1. WEBINARY, SZKOLENIA ON-LINE: 03.03 godz. 20.30 Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży:


  1. DO OBEJRZENIA:


  1. DO PRZECZYTANIA:

  • Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

https://drive.google.com/file/d/1MXlAvma47Qj4KW5pgj1xmoMJ-muKzjyc/view? fbclid=IwAR2OviiM4oEtpSmPuYqHTF3kuZEdqHwIp66HN960rp79V5CeyPZO7pHTBEo


  1. ARTYKUŁY:


  1. SCENARIUSZE LEKCJI, MATERIAŁY DO DRUKU:

  • Jak wspierać siebie i dzieci w obliczu wojny w Ukrainie:

https://bliskonauczyciela.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-wspierac-siebie-i-dzieci-w-obliczu-wojny-w-Ukrainie-1.pdf?fbclid=IwAR0KyCr9CGmtqe9g U3SgB4L8V eKBA5iZWQT2nKKi5AMEAVkvIxIHCO9y4QA

https://www.superbelfrzy.edu.pl/…/Radzenie-sobie-ze…


Zalecenia i wskazówki dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady wydanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które zawiera cenne wskazówki i podpowiedzi, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat wojny w ogóle, nie tylko II wojny światowej:


  • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie” wskazówki metodyczne:

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-wojnie?fbclid=IwAR0JpN4jRlAYiO72Ry2dj1p5AF3F9aDTWqc-wRHAUqGv07vGX33P6mEdnhA  • Zestaw książek pomocnych w prowadzeniu rozmów z dziećmi:

https://www.facebook.com/barbara.ochmanska.7/posts/2515926411875693

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxxS6ji7P25ZE52HLXdapvArgr4-rk4s


WAŻNA WIADOMOŚĆ: rusza telefon zaufania w języku ukraińskim i rosyjskim. Od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim. Dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim – w godzinach 15-22:

środa 2 marca, czwartek 3 marca,

poniedziałek 7 marca, czwartek 10 marca,

poniedziałek 14 marca, wtorek 15 marca, środa 16 marca

poniedziałek 21 marca, wtorek 22 marca, środa 23 marca, czwartek 24 marca

środa 30 marcaWyrażając swoją gotowość do pomocy

WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie


03.03.2022Archiwum