>> AKTUALNOŚCI <<Szanowni Klienci


Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie uprzejmie informuje o zmianach terminów posiedzenia zespołu orzekającego:

- zaplanowane na 20 maja 2022 roku posiedzenie zespołu orzekającego zostaje przeniesione na dzień: 27 maja 2022 roku,

zaplanowane na 17 czerwca 2022 roku posiedzenie zespołu orzekającego zostaje przeniesione na dzień: 24 czerwca 2022 roku.


Za utrudnienia przepraszamy


12.05.2022


Znowu przyszedł trudny czas… Rosja zaatakowała Ukrainę burząc nie tylko domy, ale przede wszystkim codzienne zwyczajne życie Obywateli Ukrainy. Do naszego kraju przybywają – dzieci, młodzież, matki, osoby starsze, schorowaneOkazując Im wsparcie i solidarność Kadra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie jest w stałej gotowości by nieść pomoc psychologiczno – pedagogiczną Osobom pokrzywdzonym przez działania wojenne. Wspomagamy także dzieci i młodzież, nauczycieli, wychowawców, specjalistów z naszych szkół i placówek, którzy już w swoich społecznościach mają dzieci i uczniów z terenów objętych wojną.


Nauczycieli, Specjalistów, Rodziców mających bezpośredni kontakt z Rodzinami z Ukrainy przebywającymi na terenie powiatu iławskiego PROSIMY o przekazanie informacji
o możliwości skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem/ psychoterapeutą. Zainteresowanych Rodziców, Nauczycieli prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem:

89 649 24 35, 664 473 426


Dla Rodziców i Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów przygotowaliśmy zestawienie materiałów pomocnych w prowadzeniu rozmów i udzielaniu wsparcia wszystkim dzieciom.
Rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-w-ukrainie–rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnychJak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie

rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych


 1. WEBINARY, SZKOLENIA ON-LINE: 03.03 godz. 20.30 Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży:


 1. DO OBEJRZENIA:


 1. DO PRZECZYTANIA:

 • Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie

https://drive.google.com/file/d/1MXlAvma47Qj4KW5pgj1xmoMJ-muKzjyc/view? fbclid=IwAR2OviiM4oEtpSmPuYqHTF3kuZEdqHwIp66HN960rp79V5CeyPZO7pHTBEo


 1. ARTYKUŁY:


 1. SCENARIUSZE LEKCJI, MATERIAŁY DO DRUKU:

 • Jak wspierać siebie i dzieci w obliczu wojny w Ukrainie:

https://bliskonauczyciela.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-wspierac-siebie-i-dzieci-w-obliczu-wojny-w-Ukrainie-1.pdf?fbclid=IwAR0KyCr9CGmtqe9g U3SgB4L8V eKBA5iZWQT2nKKi5AMEAVkvIxIHCO9y4QA

https://www.superbelfrzy.edu.pl/…/Radzenie-sobie-ze…


Zalecenia i wskazówki dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady wydanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które zawiera cenne wskazówki i podpowiedzi, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat wojny w ogóle, nie tylko II wojny światowej:


 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie” wskazówki metodyczne:

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-mlodzieza-o-wojnie?fbclid=IwAR0JpN4jRlAYiO72Ry2dj1p5AF3F9aDTWqc-wRHAUqGv07vGX33P6mEdnhA • Zestaw książek pomocnych w prowadzeniu rozmów z dziećmi:

https://www.facebook.com/barbara.ochmanska.7/posts/2515926411875693

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxxS6ji7P25ZE52HLXdapvArgr4-rk4s


WAŻNA WIADOMOŚĆ: rusza telefon zaufania w języku ukraińskim i rosyjskim. Od środy 2 marca przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim. Będzie też można uzyskać wsparcie w języku rosyjskim. Dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim – w godzinach 15-22:

środa 2 marca, czwartek 3 marca,

poniedziałek 7 marca, czwartek 10 marca,

poniedziałek 14 marca, wtorek 15 marca, środa 16 marca

poniedziałek 21 marca, wtorek 22 marca, środa 23 marca, czwartek 24 marca

środa 30 marcaWyrażając swoją gotowość do pomocy

WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie


03.03.2022

Z okazji NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 wszystkim Państwu Dyrektorom, Nauczycielom, Specjalistom i całej kadrze oświatowej życzmy wielu edukacyjnych sukcesów, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim zdrowia i poczucia bezpieczeństwa.

do życzeń załączamy Ofertę na rok szkolny 2021/2022

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

oraz

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej


W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno zajęcia (terapie, warsztaty, prelekcje, wykłady, pogadanki, konsultacje, porady, zajęcia biblioteczne) dla dzieci i uczniów, ich rodziców i nauczycieli realizowane w Poradni czy Bibliotece, jak również na terenie przedszkoli/ szkół i placówek. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na formy proponowane nauczycielom - cykliczne warsztaty i grupy wsparcia, działania Powiatowego Koordynatora Doradztwa Zawodowego Powiatu Iławskiego na rzecz młodzieży ze SPE (konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców, badania w kierunku wyboru kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów ze SPE), wsparcie uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej, a także działania, które prowadzimy od wielu lat - profilaktyka uzależnień, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, czy racjonalne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych, w tym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Chcemy także wznowić zajęcia i inicjatywy prowadzone wspólnie, jako Centrum: m.in. konkurs Czytam i rozumiem dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Ponadto jak każdego roku specjaliści Poradni powadzą wspomaganie bezpośrednie przedszkoli, szkół, placówek oświatowych powiatu iławskiego zgodnie z wykazem załączonym do Oferty Poradni


Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o racjonalny, zgodny z faktycznymi potrzebami przedszkola, szkoły czy placówki, wybór zajęć proponowanych w naszych Ofertach. Poradnia i Biblioteka służą pomocą 67 placówkom oświatowym w powiecie iławskim i mimo naszych najszczerszych chęci, ogromnego nakładu pracy i zaangażowania nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom, co do ilości zgłoszonych zapotrzebowań.


Jak zwykle postaramy się zrobić WSZYSTKO, co w naszej mocy by sprostać WSZYSTKIM zadaniom. Pamiętamy jednak:

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś {R. Reagan}


Z wyrazami szacunku, licząc na owocną współpracę

Dyrektor i Pracownicy Pedagogiczni Centrum


07.09.2021Konferencja - 17 czerwiec 2021


Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego
– to tytuł konferencji online, która odbyła się jednocześnie w większości powiatów województwa warmińsko – mazurskiego dnia 17 czerwca 2021 roku, o godzinie 10.00.

Inicjatorami powyższego przedsięwzięcia byli powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wskazani przez Prezydentów Miast lub Starostów. Mając na uwadze podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Powiatu Iławskiego Pan Bartosz Bielawski zaprosili na konferencję pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
w Iławie,
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie oraz pracodawców niezrzeszonych w tych organizacjach, a także przedstawicieli organu prowadzącego, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu iławskiego, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach.

Uczestników konferencji powitała Pani Anna Kowalewska – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, a następnie wystąpienia Wicestarosty Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego. Po ciepłych słowach powitania i przybliżeniu tematyki konferencji przez prowadzącą głos zabrali zaproszeniu prelegenci. Zagadnienie współpracy szkoły z pracodawcami na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu Pani Beata Szczepaniak-Furman. Następnie, informacje o praktycznej nauce zawodu w technikum i szkole branżowej pierwszego stopnia przybliżyła Pani Izabela Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Pani Karolina Lewandowska – Kierownik Centrum Szkoleniowego IKEA Industry – oddział w Lubawie we współpracy z Panią Anną Empel – dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie przybliżyły tematykę dotyczącą klas patronackich z perspektywy pracodawcy, dzieląc się swoimi doświadczeniem z kilkuletniej współpracy pomiędzy firmą IKEA Industry, a szkołą ponadpodstawową w Lubawie. Kolejnym tematem poruszanym podczas konferencji było przedstawienie współpracy pracodawców i szkół ponadpodstawowych, które stanowią przykład dobrej praktyki w powiecie, które należy uznać za najbardziej potrzebne i efektywne. Te informacje zebrała i zaprezentowała Pani Renata Motylińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. O skutkach niewłaściwego wyboru zawodu w ujęciu psychologicznym opowiedziała Pani Ewelina Woźniak – psycholog Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie. W ostatnim punkcie programu Pani Anna Kowalewska – pedagog, doradca zawodowy, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego omówiła ważne aspekty, formy, a także realizowane w powiecie i województwie programy wsparcia uczniów i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. Podsumowanie konferencji zostało uzupełnione o dyskusję przedstawicieli pracodawców i doradców zawodowych na temat konieczności poszerzenia współpracy, organizację w przyszłości wspólnych spotkań, inicjatyw różnych środowisk, którym bliskie jest szkolnictwo branżowe oraz realizacja szeroko rozumianego doradztwa zawodowego – jako inwestycji w przyszłość młodzieży i lokalnego środowiska. Ponadto zadań związanych z przygotowaniem organizacyjnym całego przedsięwzięciem podjęła się Pani Marzena Iwasiów – p. o. dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, a opiekę informatyczną nad przebiegiem konferencji online w Starostwie Powiatowym w Iławie, Pan Robert Osicki – informatyk pracujący w Starostwie Powiatowym w Iławie.28.06.2021Iława, dnia 27.05.2021 r.

Szanowni Państwo

Panie i Panowie Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Powiatu Iławskiego


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z powrotu dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej proponuje priorytetową realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców uczniów, którzy przeżywają trudności i problemy związane z adaptacją do „nowej” sytuacji.

W ramach podjętych działań proponujemy porady/konsultacje dla rodziców uczniów
w kontakcie bezpośrednim (
nie potrzeba składać zgłoszeń) lub telefonicznie pod numerem
664–473–426 ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

Zainteresowani RODZICE mogą zgłaszać się osobiście do naszej placówki w następujących terminach:

31 maja 2021 r., w godzinach 13.00 – 15.00 – dyżur pełni Pani Edyta Surdykowska, gab. 17,

1 czerwca 2021 r., w godzinach 14.00 – 16.00 – dyżur pełni Pani Anna Kowalewska, gab.19,

2 czerwca 2021 r., w godzinach 15.00 – 17.00 – dyżur pełni Pani Ewelina Woźniak, gab. 17,

7 czerwca 2021 r., w godzinach 13.00 – 15.00 – dyżur pełni Pan Mariusz Grossmann, gab. 21,

8 czerwca 2021 r., w godzinach 14.00 – 16.00 – dyżur pełni Pani Małgorzata Nierzwicka, gab. 15,

9 czerwca 2021 r., w godzinach 14.00 – 16.00 – dyżur pełni Pani Eliza Tasarz, gab. 14,

10 czerwca 2021 r., w godzinach 15.00 – 17.00 – dyżur pełni Pani Magdalena Bielawska, gab. 15,

lub porozmawiać ze specjalistami o nurtujących ich problemach telefonicznie.


Ponadto po zebraniu się grupy zainteresowanych rodziców proponujemy 2 godzinne warsztaty na temat Wspieranie dziecka przeżywającego trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną – wstępna rejestracja telefoniczna, pod numerem 89 – 649 – 24 – 35.


Ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie można kontaktować się również mailowo lub pod numerem telefonu tj. 89 – 649 – 24 – 35 zgodnie z harmonogramem pracy pracowników pedagogicznych (harmonogram pracy pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie wraz z adresami mailowymi znajduje się na naszej stronie internetowej: www.pcre.ilawa.pl).


Serdecznie zapraszamy

27.05.2021


09.05.2021Szanowni Klienci

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie


Uprzejmie przypominamy, że w celu uzyskania opinii, orzeczenia dla dziecka/ ucznia
w okresie epidemii składamy osobiście w siedzibie placówki lub listownie na adres poradni następujące DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie dziecka/ ucznia do poradni. Wzór zgłoszenia dziecka/ ucznia dostępny
  w zakładce
  druki do pobrania (wg wzoru 1).

 2. Niezbędne w danej sprawie załączniki np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ ucznia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ ucznia niepełnosprawnego, opinia przedszkola/ szkoły/ placówki, inne dokument/ zaświadczenia ważne dla sprawy. Wzory zaświadczeń i innych dokumentów dostępne w zakładce druki do pobrania (wg wzoru 3, 4, 5, 6).


W razie wątpliwości

PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW

prosimy o kontakt telefoniczny: 89 649 24 35 lub 664 473 426

mailowy: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Adres do korespondencji: PCRE w Iławie, PPP w Iławie 14-200 Iława, ul. Kopernika 8A


Dziękujemy za zrozumienie sytuacji


17.03.2021Szanowni Klienci


Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, przewodniczący Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie uprzejmie informuje o zmianie terminu posiedzenia zespołu orzekającego.


Zaplanowane na 19 marca 2021 roku posiedzenie zespołu orzekającego zostaje przeniesione na dzień: 26 marca 2021 roku.


Za utrudnienia przepraszamy


11.03.2021Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie przypomina wszystkim Zainteresowanym, że jest placówką nieferyjną i zapewnienia dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną również w okresie ferii zimowych.

W bieżącym roku szkolnym jest to okres nietypowy i trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych,
w tym rówieśniczych…

W okresie ferii w Poradni w godzinach 8.00 – 13.00 nadal będą odbywać się:

 • badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,

 • porady dla pełnoletnich uczniów, rodziców oraz nauczycieli,

 • konsultacje psychologiczne,

 • indywidualne zajęcia terapeutyczne (zgodnie z harmonogramem).


Niestety w bieżącym roku szkolnym z powodu pandemii i aktualnych obostrzeń nie możemy zaproponować grupowych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie to się zmieni…


A obecnie z uwagi na TRUDNY CZAS w terminie od 4 stycznia 2021 do 8 stycznia 2021 oraz od 11 stycznia 2021 do 15 stycznia 2021 w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki uruchamiamy Infolinię, która będzie czynna dla ZAINTERESOWANYCH OSÓB –
dzieci i młodzieży z Powiatu Iławskiego, ich rodziców oraz nauczycieli
w godzinach 13.00 – 18.00.


Infolinia: 664-473-426


Ponadto ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie można kontaktować się mailowo lub pod tradycyjnym numerem telefonu tj. 89 – 649 – 24 – 35,
w godzinach:
8.00 – 13.00. Adresy mailowe do poszczególnych nauczycieli (psychologów, pedagogów, logopedów) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.pcre.ilawa.pl/ w linku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakładce KADRA.Serdecznie zapraszamy

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie


01.01.2021Informacja dla KLIENTÓW Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym uprzejmie informujemy, że

NIE ODBĘDA SIĘ

posiedzenia Zespołu Orzekającego zaplanowane na dzień:

- 10 lipca 2020

- 7 sierpnia 2020

Pozostałe zaplanowane posiedzenia Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

BĘDĄ REALZOWANE TERMINOWO, ZGODNIE Z PODANYM HARMONOGRAMEM

Za utrudnienia przepraszamy


01.07.2020Szanowni Państwo


Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r. wznawiamy w naszej Poradni stacjonarną formułę pracy tj. działalność diagnostyczno - konsultacyjną. Zadania realizowane będą w ściśle określonych warunkach sanitarnych, zgodnie z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.


Procedury pomogą zapewnić Państwu i naszym Pracownikom bezpieczeństwo, co w obecnej sytuacji stanu epidemii jest najważniejsze!


Prosimy o zrozumienie oraz zapoznanie się wytycznymi przygotowanymi dla naszych Klientów na stornie internetowej w zakładce aktualności lub bezpośrednio w placówce.


W trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników placówki prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw!


- kontaktujemy się telefonicznie:


89 - 649 - 24 - 35 lub 664 - 473 - 426


- kontaktujemy się mailowo:


sekretariat@pcre.ilawa.pl


Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii, orzeczenia: tj. zgłoszenie dziecka/ ucznia do poradni wraz z załącznikami, można także (poza osobistym dostarczeniem) przesyłać listownie na adres placówki:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie, 14-200 Iława, ul. Kopernika 8a


Wzór zgłoszenie dziecka/ ucznia do poradni oraz wzory zaświadczeń i innych dokumentów dostępne są w zakładce druki do pobrania

- w razie wątpliwości prosimy przed złożeniem dokumentów o kontakt telefoniczny lub mailowy.W pierwszej kolejności.


wznawiamy bezpośrednią tj. w indywidualnym kontakcie z Klientem działalność diagnostyczno - konsultacyjną, w celu wydania opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiednich do ich potrzeb tj.:

Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

Opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

Opinii w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,

Opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

Opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

Orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,


Tak jak dotychczas.

prowadzone będą interwencje kryzysowe, indywidualne porady i konsultacje dla dzieci/ uczniów (i ich rodziców), wymagających natychmiastowej pomocy i wsparcia psychologicznego.


Terapie indywidualne, konsultacje małych dzieci.

terapie psychologiczne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnoza małych dzieci (do 6 roku życia), z uwagi na konieczność utrzymania zasad sanitarnych w placówce, nadal będą realizowane jedynie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Wstrzymujemy do odwołania.

do odwołania wstrzymujemy wszystkie zajęcia realizowane grupowo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Niektóre zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów/ rodziców będą realizowane zdalnie, w indywidualnym kontakcie ze specjalistą, z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa wyrozumiałość Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie11.05.2020Informacja dla KLIENTÓW PCRE w Iławie


w celu umożliwienia przestrzegania wymogów dotyczących dystansu przestrzennego:


w punkcie informacyjnym może znajdować się 1 osoba


w sekretariacie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym albo z pracownikiem obsługi lub punktu informacyjnego) może znajdować się 1 osoba


w wypożyczalni biblioteki może znajdować się 1 osoba


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 07.15 - 16.00

Wtorek - Piątek: 07.15 - 15.15


Dyrektor przyjmuje interesantów:

Poniedziałek: 13.00 - 15.00

Środa: 08.00 - 12.00


Zapraszamy!


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

Godziny pracy:

Poniedziałek - czwartek: 08.00 - 16.00

Piątek: 08.00 - 14.00


Czasowo ograniczamy:

Zajęcia prowadzone grupowo dla dzieci i uczniów, rodziców oraz nauczycieli


Zapraszamy!

Za utrudnienia przepraszamy


Zasady przyjmowania Klientów w celu zapewnienia im bezpieczeństwa - wytyczne ogólnie dostępne dla klientów:

Zabronione jest stawianie się na diagnozę/ terapię/ poradę/ konsultację z dzieckiem z objawami chorobowymi oraz jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik objęty jest kwarantanną lub nadzorem sanitarnym.

Zabronione jest stawianie się do Poradni rodziców/ opiekunów prawnych z objawami chorobowymi. Rodzic/ prawny opiekun/ dziecko z objawami alergii jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie w tym zakresie.

Przed wykonaniem badania dziecka/ ucznia w Poradni powinien być przeprowadzony wywiad telefoniczny  w celu  ustalenie występowania u danej osoby oraz dziecka objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. Rodzic powinien przekazać istotne ze względu na zagrożenie epidemiczne informacje o stanie zdrowia swoim oraz dziecka/ ucznia.

Dziecko/uczeń stawia się do Poradni pod opieką jednego rodzica/ opiekuna prawnego.

Dziecko/ uczeń nie powinien zabierać do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem przychodzą na wyznaczony termin spotkania o umówionej godzinie (nie prędzej niż 10 min przed wyznaczoną godziną) i zgłaszają się do obsługi w celu weryfikacji.

Po wejściu na teren PCRE w Iławie Klient sygnalizuje swoje przybycie dzwonkiem i oczekuje na podejście wyznaczonego pracownika.

Rodzic/opiekun prawny musi zaopatrzyć siebie i dziecko w niezbędne środki ochrony osobistej tj. rękawice jednorazowe, osłonę zakrywającą nos i usta, ewentualnie przyłbicę.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Obowiązku zakładania lub zdejmowania rękawiczek nie mają osoby, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznych, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Przy wejściu do placówki, dokonuje się dezynfekcji rąk oraz prowadzony jest pomiar temperatury wszystkim klientom placówki termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika, przeprowadza się również ankietę aktualizacyjną z rodzicem.

Rodzic/ opiekun prawny po przybyciu do PCRE w Iławie podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka, rodzica/ prawnego opiekuna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie diagnozy/ terapii/ konsultacji/ porady w ustalonych warunkach w danym dniu.

Za zgodą rodzica/opiekuna prawnego pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica. Na teren placówki oraz do wypożyczalni mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 38?C.

Rodzic/opiekun prawny poinformowany jest o warunkach pracy w Poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki badania/ terapii/ porady/ konsultacji i zastosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na ww. formę wsparcia.

W poczekalni rodzice/opiekunowie prawni/ dzieci/ uczniowie (poza rodziną) przebywają od siebie w odległości, co najmniej 2 metrów.

Nie zaleca się uczestniczenia w badaniu osób towarzyszących dziecku/ uczniowi, poza uzasadnionymi przypadkami, np. dziecko głęboko zaburzone, które nie może samo pozostać w poczekalni, dziecko płaczące.

Rodzic powinien zapewnić swojemu dziecku (zabrać ze sobą na badanie do poradni) przybory do pisania i/ lub do rysowania oraz zaopatrzyć swoje dziecko, (jeśli ukończyło 4. rok życia) w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Należy ograniczać poruszanie się klientów zarówno po gabinecie jak i po całej placówce, aby zminimalizować możliwość kontaktów społecznych. Przemieszczanie się po placówce osób z zewnątrz musi być uzasadnione.

Rekomendowane jest, aby w miarę możliwości rodzic/ opiekun prawny nie uczestniczył w diagnozie/ konsultacji.

Każdorazowe ponowne wejście do PCRE wiąże się z koniecznością dezynfekcji rąk.

Klienci mają łatwy dostęp do potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno -epidemiologicznej, służb medycznych.


Dyrektor PCRE w Iławie


08.05.2020Informacja dla KLIENTÓW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie uprzejmie informuje, że ogranicza na czas do 4 maja 2020 roku funkcjonowanie placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Naszym klientom - dzieciom/ uczniom, rodzicom i nauczycielom udzielamy porad i konsultacji telefonicznie lub mailowo. Dla zainteresowanych klientów prowadzimy również regularną pomoc psychologiczno - pedagogiczną (m. in. zajęcia integracji sensorycznej, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, terapie psychologiczne, inne zajęcia terapeutyczne) zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego - metodami i technikami kształcenia na odległość.

Natomiast wszystkie działania o charakterze pracy bezpośredniej, szczególnie diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej dla dzieci i uczniów, a także zajęcia grupowe w poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.


Wnioski o wydanie konkretnych dokumentów - orzeczeń, opinii, informacji o diagnozie można składać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem placówki lub specjalistami badającymi dziecko/ ucznia.


W sprawie zgłoszenia dziecka/ ucznia proponujemy kontakt w formie listu tradycyjnego- należy wypełnić tylko i wyłącznie ZGŁOSZENIE DZIECKA/UCZNIA do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie (strona: http://www.pcre.ilawa.pl/wnioski.html punkt 1) i wraz z załącznikami (np. można dołączyć kopię wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, w przypadku problemów zdrowotnych dziecka/pełnoletniego ucznia dołączyć do wniosku kopię wyników badań lekarskich/ zaświadczenie lekarskie), a następnie przesłać na adres naszej placówki.


Prosimy o kontakt indywidualny (bezpośrednio w naszej placówce) tylko w sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 9.00 - 14.00

Wyznaczone dyżury specjalistów: w dniach 27 - 30 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00 - 12.00, w dniach 4 - 24 maja 2020 r. w godzinach 8.30 - 13.30

Harmonogram dyżurów poszczególnych specjalistów umieszczamy poniżej.

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl

adres: 14-200 Iława, ul. Kopernika 8a


Dyżury specjalistów na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie 27.04.2020 - 30.04.2020
Grossmann Mariusz 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Kowalewska Anna 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Liskin Dorota 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Nierzwicka Małgorzata 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00
Rynkowska-Gabriel Magdalena 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Tasarz Eliza 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Walczak Aleksandra 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00
Woźniak Ewelina 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Wydra Mariola 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00

28.04.2020U W A G A informacja dla KLIENTÓW

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

Dnia 10 kwietnia 2020 roku (Wielki Piątek) PCRE w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie będzie czynna w godzinach:

8.00 - 12.00


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 8.00 - 12.00

Wyznaczone dyżury specjalistów - w godzinach 8.00 - 12.00

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.04.2020Informacja dla KLIENTÓW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie uprzejmie informuje, że zawiesza zajęcia na czas od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku z powodu zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (COVID-19).


Naszym klientom udzielamy porad i konsultacji telefonicznie lub mailowo. Dla zainteresowanych klientów prowadzimy również regularną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w formie pomocy elektronicznej.


Natomiast wszystkie działania o charakterze pracy bezpośredniej: terapeutyczne, diagnostyczne dla dzieci i uczniów, zajęcia grupowe w poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.

Prosimy o kontakt indywidualny (bezpośrednio w naszej placówce) tylko w sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 9.00 - 14.00

Wyznaczone dyżury specjalistów - w godzinach 9.00 - 12.00

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


25.03.2020Komunikat

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną , którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320.


Z poważaniem

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Lipniewicz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


17.03.2020Archiwum