KLUB MŁODEGO RODZICA W SUSZU


Od października 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suszu odbywają się bezpłatne spotkania edukacyjne dla rodziców i ich pociech pod nazwą „KLUB MŁODEGO RODZICA”. Skąd pomysł na tego typu działalność? Otóż, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie jest placówką oświatową, której zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. Wychodząc naprzeciw tym założeniom, prowadzące Punkt Konsultacyjny Poradni, postanowiły zorganizować właśnie „Klub Młodego Rodzica”.

Pomysł spotkań zrodził się z potrzeby stworzenia miejsca, w którym młodzi rodzice (młodzi stażem) mieliby możliwość uzyskania bezpłatnych porad psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, a w szczególności wymiany własnych spostrzeżeń i doświadczeń związanych
z macierzyństwem i wychowaniem.

Korzystając z własnych doświadczeń rodzicielskich, pracownice poradni stworzyły miejsce edukacyjnych spotkań dla rodziców mających dzieci w wieku 0 do 3 roku życia, a jednocześnie rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej, chcą się dzielić doświadczeniami i pragną czerpać satysfakcję z bycia rodzicem.

Klub Młodych Rodziców ma na celu zaspokojenie następujących potrzeb

rodziców:

  • potrzebę uzyskania wsparcia na pierwszych etapach rodzicielstwa,

  • potrzebę uzyskania porady i informacji dotyczących rozwoju małych dzieci w zakresie motoryki, mowy, emocji, samodzielności itp.

  • potrzebę kontaktu z innymi rodzicami w podobnej sytuacji życiowej,

  • potrzebę wyjścia z domu i aktywizacji poza środowiskiem domowym.
    dzieci:

  • potrzebę kontaktu z większą grupą osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych,

  • potrzebę nauki bycia w grupie dzieci oraz respektowania zasad współżycia społecznego,

  • adaptacji do przyszłego bycia przedszkolakiem,

  • nauki i rozwoju poprzez udział w zajęciach.

Mamy nadzieję, że Klub, choć częściowo wypełnia lukę we wsparciu młodych rodziców z Susza i okolic, jest okazją do miłych spotkań i zabaw, zawiązania znajomości i wymiany doświadczeń. Jak na razie spotykamy się wspólnie z mamami i ich maluszkami 2 razy w miesiącu. Takim spotkaniom zawsze towarzyszy gwar rozmów i śmiech dzieci.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Suszu:

ul. Iławska 40 (budynek Zespołu Szkół) lub kontakt telefoniczny pod numerem 55 278 84 04.


Katarzyna Białek - pedagog