Co warto wiedzieć o zawodach


Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej informacji o nim. Jeśli Twoje dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to dobrze jest dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Jakich informacji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze będzie, jeśli dziecko (rodzic także) dowie się:

 • jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,

 • jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,

 • w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,

 • jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia),

 • jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,

 • jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie,

 • jakie są szanse na znalezienie pracy,

 • jakie zarobki można osiągnąć w danym zawodzie.

Zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru profesji, która dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to,
że wybrany zawód okaże się jego pasją. Rozmowy o zawodach można zacząć od rozmów
z rodziną i znajomymi albo od
poszukania informacji w różnych publikacjach czy Internecie.


Źródła informacji o zawodach

Aby mieć aktualną, rzetelną i wiarygodną wiedzę o zawodach, warto sięgnąć do profesjonalnych

źródeł informacji zawodowej. Znajdziemy w nich opisy poszczególnych zadań zawodowych, warunków pracy w danym zawodzie oraz kompetencji, jakie są wymagane, do jego wykonywania. Istnieje wiele źródeł informacji o zawodach, w których można się kształcić na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Warto z nich skorzystać w celu uzyskania szczegółowych informacjio interesującym nas zawodzie.

 • Mapa karier https://mapakarier.org/

W tym miejscu znajdziecie Państwo opis 620 zawodów (zakładka „Ścieżki kariery”) W zakładce„ Miasto zawodów” można przyjrzeć się zawodom wykonywanym w różnych miejscach pracy.

 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

Informator w ciekawy sposób przedstawia zawody, które można zdobyć w technikach i branżowych szkołach I i II stopnia. Publikacja powstała z myślą o uczniach i ich rodzicach. Zawody zostały

ułożone w grupy zawodowe tak, by łatwiej było szukać opisów poszczególnych zawodów.

 • Barometr zawodów https://barometrzawodow.pl/

Tu znajdziemy informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy, np. o zawodach nadwyżkowych (na które nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które jest zapotrzebowanie).

Zgłębianie wiedzy o zawodach może być działaniem podjętym wspólnie z dzieckiem. Czas poświęcony na wspólną pracę może być wstępem do rozmów, analizy pomysłów na karierę edukacyjną i zawodową nastolatka.

Tel./fax. 089-649-24-35 089-649-27-66

www.pcre.ilawa.pl e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl

ANNA KOWALEWSKA: ak@pcre.ilawa.pl

Dane kontaktowe: Zgłoszenie dziecka na konsultację z doradą zawodowym

https://www.pcre.ilawa.pl/pliki/zgloszenie.pdfOferta szkół ponadpodstawowychZespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej:

Technikum – 5-letnie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

Technik informatyk

matematyka

język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik informatyk


język angielski

język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

geografia

język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej


język angielski

język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik budownictwa

matematyka

język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Technik ekonomista

matematyka

Język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik przemysłu mody

wiedza o społeczeństwie

język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

ZAWODY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Branżowa Szkoła

I Stopnia

Proponowane zawody dla uczniów:


Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:
3-letnia

(zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

język polski, język obcy, matematyka, plastyka

Monter izolacji budowlanych

język polski, język obcy, matematyka, plastyka

Monter konstrukcji budowlanych

język polski, język obcy, matematyka, plastykaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

TECHNIKUM

Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej: – 5 letnie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnymTechnik technologii żywności

matematyka

j. polski, matematyka,

język angielski

InformatykaTechnik hotelarstwa
geografia

j. polski, matematyka,

język angielski

InformatykaTechnik pojazdów samochodowych
matematyka

j. polski, matematyka,

język angielski

InformatykaTechnikum handlowiec
geografia

j. polski, matematyka,

język angielski

InformatykaTechnikum żywienia i usług gastronomicznych
j. angielski

j. polski, matematyka,

język angielski

InformatykaTechnikum reklamy
j. angielski

j. polski, matematyka,

język angielski

Informatyka

ZAWODY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia


Proponowane zawody dla uczniów i pracowników młodocianych:

ślusarz (praktyka – warsztaty szkolne) stolarz, sprzedawca, tapicer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, kucharz, fotograf, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, elektromechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych, fryzjer, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz inne zawody w zależności od potrzeb z zatwierdzoną praktyką w zakładach pracy.

Szkoła dla dorosłych

Szkoła dla dorosłych


Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia


ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTŁCĄCYCH IM. S. ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE

4- letnie Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Profil społeczno-prawny

j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia

j. polski, matematyka,

j. angielski, historia

Profil przyrodniczo-matematyczny

biologia, chemia, matematyka

j. polski, matematyka,

j. angielski, biologia

Profil politechniczny

matematyka, fizyka i język angielski.

j. polski, matematyka

j. angielski, fizyka

Profil geograficzno-przyrodniczy

geografia, biologia matematyka

j. polski, matematyka,

j. angielski, geografia .

Profil humanistyczno-językowy

j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

j. polski, matematyka,

j. angielski, historia

Profil przyrodniczo-językowy

biologia, chemia i język angielski

j. polski, matematyka,

j. angielski, biologia

Profil humanistyczno – geograficzny


j. polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

j. polski, matematyka,

j. angielski, geografia .

Profil matematyczno – językowy

matematyka, geografia,

j. angielski

j. polski, matematyka,

j. angielski, geografiaZESPOŁ SZKÓŁ W LUBAWIE

TECHNIKUM

Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej:

Technikum – 5 letnie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym

Technik rachunkowościTechnik ElektrykTechnik Logistyk


matematykamatematykajęzyk angielski

j. polski, matematyka, j. angielskij. polski, matematyka, j. angielskij. polski, matematyka, j. angielski

ZAWODY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnia


Cukiernik, Dekarz Elektryk, Fryzjer, Fotograf, Kominiarz, Krawiec, Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, Monter siedzi i instalacji urządzeń sanitarnych, Murarz – Tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Piekarz, Sprzedawca, Stolarz, Ślusarz, Tapicer

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 letnie Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Profil inżynieryjny


matematyka, fizyka i język angielski.

j. polski, matematyka, j. angielski

Profil biologiczno-chemiczny


biologia, chemia, język angielski.

j. polski, matematyka, j. angielski

Profil humanistyczny

Wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski.

j. polski, matematyka, j. angielski


Profil matematyczno-geograficzny

matematyka, geografia i język angielski.

j. polski, matematyka, j. angielski
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU

TECHNIKUM/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej:

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym


Technikum ekonomiczne

Język polski


1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

4. informatyka


Technikum logistyczne

Język angielski


1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

4. informatyka


Technikum Żywienia i usług gastronomicznych

Język polski


1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

4. biologia


Technikum Informatyczne

Język angielski

1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

4. informatyka

Liceum Ogólnokształcące o profilu dziennikarskim

Język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

4. wiedza o społeczeństwie

ZAWODY SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnia


Proponowane zawody dla uczniów i pracowników młodocianych:

Kucharz, Rolnik, Elektryk, Krawiec, Sprzedawca, Stolarz, Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych i inne zgodne z potrzebami uczniów


Szkoła dla dorosłych

Szkoła dla dorosłych


Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – w systemie zaocznym

Szkoła policealna na podbudowie szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej:

Technik informatyk

Technik administracji