Doradztwo zawodowe w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


Doradcy zawodowi oferują:


- indywidualne badania predyspozycji zawodowych uczniów

- grupowe zajęcia w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkół;

- porady dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

- porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

- grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych oraz pedagogów realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.Inne inicjatywy organizowane w celu propagowania idei doradztwa zawodowego:


- Prelekcje dla rodziców w szkołach

- Konferencje, spotkania szkoleniowe dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych

- Wycieczka zawodoznawcza z doradcą metodycznym ODN w Elblągu

- Powiatowy Turniej zawodoznawczy "Zdolni i kreatywni"- konkurencje dla uczniów i rodziców

- Giełda zawodów i praktyk

- Targi edukacyjne