Dzieci krzywdzone

Rodzice są odpowiedzialni za zaspokajanie potrzeb, zdrowie, rozwój, edukację swojego dziecka. Od poczęcia do czasu usamodzielnienia się. Otrzymują prawny i społeczny mandat zaufania, że zrobią to dobrze. Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka, zgodnie ze swoimi przekonaniami, wiarą, tradycjami rodzinnymi, dają im m.in. Konstytucja Rzeczypospolitej, Karta Praw Rodziny i ustawa oświatowa. Niestety, nie wszyscy rodzice okazują się godni sprawowania władzy rodzicielskiej. Pomaga w tym poniekąd zwyczajowe w Polsce prawo własności do rodzonego dziecka. Wielokrotnie utrudnia ono udowodnienie rodzicom krzywdzenia dziecka. Pamiętajmy jednak, że obowiązkiem każdego dorosłego jest ochrona dziecka przed przemocą.

Wyróżniamy następujące formy krzywdzenia dziecka:

Ą         krzywdzenie (maltretowanie) fizyczne,

Ą         krzywdzenie psychiczne (emocjonalne)

Ą         wykorzystywanie seksualne dziecka przez osoby dorosłe do zaspokojenia potrzeb seksualnych

Ą         zaniedbywanie

Jest to oczywiście umowny podział, bo bardzo często wszystkie te formy mogą istnieć jednocześnie.

Bywa jednak, że któraś z nich dominuje. Objawy nigdy nie są jednoznaczne, jednak wyodrębniono te, na które warto zwrócić uwagę.

U dzieci krzywdzonych fizycznie możemy zaobserwować objawy urazów tkanek miękkich na twarzy, policzkach, wargach, karku, udach, tułowiu. Są to często siniaki, zadrapania, opuchlizny. Ślady paska, kabla. Na ich ciele występują liczne uszkodzenia skóry, często ich wygląd nie jest adekwatny do opisywanego przez nie wypadku. Zdarzają się złamania, skręcenia, ślady po oparzeniach, których nie potrafią wytłumaczyć. Dlatego często unikają w szkole zajęć z wychowania fizycznego, noszą odzież, która zakrywa rany, nawet jeśli jest nieadekwatna do panujących warunków atmosferycznych. Reakcje emocjonalne tych dzieci często nie przystają do ich wieku, do sytuacji. Bywają nawet ekstremalne, zdarza się ogromna agresja, czy całkowita izolacja. Unikają kontaktu fizycznego z dorosłymi, nie ufają im. Mają niską samoocenę.

Do objawów, które mogą wskazywać na psychiczne krzywdzenia dziecka należą: opóźnienia wzrastania i rozwoju, zaburzenia mowy wynikające z napięcia nerwowego, dolegliwości psychosomatyczne (częste bóle głowy, brzucha, mdłości, wymioty), tiki nerwowe. Zachowanie tych dzieci bywa destrukcyjne, antyspołeczne. Są one albo zbyt uległe, wycofane lub agresywne. Jednocześnie zdarza się, że przejawiają zachowania bardzo ?dorosłe?, nieadekwatne do wieku. Zdarza się, że chorują na depresję. Mają za sobą próby samobójcze lub ich demonstrację.

U dzieci wykorzystywanych seksualnie zauważa się dyskomfort w czasie chodzenia i siedzenia związany obrażeniami okolic narządów płciowych (zasinienie, obrzęk, otarcia naskórka). Cierpią na zaburzenia w oddawaniu moczu oraz stany zapalne miejsc intymnych. Zdarzają się objawy urazów i uszkodzeń w okolicach ust. Charakterystyczne dla tego rodzaju przemocy wobec dziecka są zmiany w sposobie odżywiania (anoreksja, bulimia). Zdarzają się nieuzasadnione lęki, zaburzenia snu, zmiana osobowości. Dzieci te wycofują się z kontaktów społecznych, zaczynają mieć niepowodzenia w szkole. Zauważa się często, że ich zachowania bywają wyzywające, a ich poziom wiedzy o seksie jest wyszukany i nieadekwatny do wieku.

Chyba najbardziej jednoznaczne i łatwe do uchwycenia są objawy i zachowania dzieci zaniedbywanych. Wygląd ich wskazuje na brak higieny ciała, zauważa się także często próchnicę zębów, owrzodzenia, wszawicę, zarażenia pasożytami. Ich odzież jest brudna, zniszczona, nieodpowiednia do pogody i rozmiarów ciała. Bywają apatyczne, smutne i zmęczone. Proszą o jedzenie, czasami głód zmusza je do kradzieży. Szybko wchodzą w zachowania przestępcze. W szkole nie maja przyborów, książek, zeszytów, nie jeżdżą na wycieczki, nie uczestniczą w imprezach. Czasami zasypiają na lekcjach.

Wszystkie dzieci krzywdzone narażone są na wczesne uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. Uciekają z domów, zachowują się demonstracyjnie (samouszkodzenia, próby samobójcze, agresja). Wołają o pomoc. Oby je ktoś usłyszał.

 

Na podstawie:

"Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej" pod redakcją Małgorzaty Łoskot

 

D. Liskin