Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie


Oferta zajęć na rok szkolny 2023 - 2024
Działania diagnostyczne - PDF