ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Informacja dla KLIENTÓW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie uprzejmie informuje, że zawiesza zajęcia na czas od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku z powodu zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (COVID-19).

Naszym klientom udzielamy porad i konsultacji telefonicznie lub mailowo. Wszystkie działania o charakterze pracy bezpośredniej: terapeutyczne, diagnostyczne dla dzieci i uczniów, zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.


Prosimy o kontakt indywidualny (bezpośrednio w naszej placówce) tylko w sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 8.00 - 14.00

Wyznaczone dyżury specjalistów - w godzinach 9.00 - 12.00

Telefon: 89 - 649 - 24 - 35

Mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


17.03.2020SEMINARIUM BRANŻOWE POŚWIĘCONE
PROMOCJI SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
I UPOWSZECHNIANIA ZMIAN W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Powiatowe CenHasło tegorocznej edycji brzmi "Wielokulturowość kapitałem przyszłości".

Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Współorganizator: Starosta Powiatu Iławskiego

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Iławie

Adres: 14-200 Iława, ul. Andersa 2a, - sala konferencyjna

Termin: 12 marca 2020 rok, godzina: 10.00 - 13.00/13.15

Uczestnicy seminarium: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu iławskiego, pedagodzy oraz specjaliści realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego, wychowawcy klas VIII, kierownicy praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, PUP, Izba Rzemiosła


Tematyka:

* Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego - aspekty prawne

* Skutki niewłaściwego wyboru zawodu.

* Instytucje wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu.

* Laboratorium. Mój profil - jako program wspomagający ucznia w wyborze zawodu.

* Nowa Szkoła Branżowa - zmiany w kształceniu zawodowym. Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

......* Przedstawiciel ZS im. I. Kosmowskiej w Suszu,

......* Przedstawiciel ZS w Lubawie,

......* Przedstawiciel ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

......* Przedstawiciel ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.

* Uczeń a młodociany pracownik


Udział w seminarium należy potwierdzić telefonicznie lub osobiście:


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Kopernika 8a telefon: 89 - 649 - 24 - 3527.02.2020


08.01.2020

Zaproszenie na spotkanie doradców zawodowych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie informuje, że w dniach 21-27 października 2019 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach X Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Wielokulturowość kapitałem przyszłości".

Mając powyższe na uwadze, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach cyklicznych spotkań doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu iławskiego, które odbędzie się w dniu 28.10.2019r. (poniedziałek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8a w Iławie.

Temat spotkania: "Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych powiatu iławskiego wobec potrzeb dzieci i młodzieży".

Program spotkania:

Część I

- omówienie inicjatyw podjętych w ramach tegorocznego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach.

- planowanie inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie iławskim w roku szkolnym 2019/2020 (projekty, targi, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, konkursy, różne formy wsparcia rodziców).

- analiza wszelkich zagadnień dotyczących organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  roli szkoły i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

Część II

Warsztaty - "Redagowanie dokumentów związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie doradztwa zawodowego", które poprowadzi Małgorzata Wendorff - Karólewska - nauczyciel, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Organizator spotkania: Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 24.10.2019 r.  Tel./fax. 089-649-24-35


21.10.2019
10.10.2019Oferta zajęć

Dostępna jest oferta zajęć na rok szkolny 2019-2020. Zapraszamy.


12.09.2019Wszystkim Uczniom Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Designed by Freepik

25.06.2019Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych.

W ramach spotkań powiatowej sieci doradców zawodowych zapraszamy na seminarium informacyjne realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.: "Zintegrowany System Kwalifikacji - szansa dla edukacji i rynku pracy", które odbędzie się 22 marca 2019 r. w Iławie w HOTELU PORT 110, ul. Konstytucji 3 Maja 7.


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych, nauczycieli-wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych, pracowników zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych, pracowników PUP oraz do wszystkich, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie.


Podczas seminarium dowiemy się:

. Czym jest ZSK, dlaczego jest potrzebny, jak z niego korzystać?

. Kto i jak na nim zyska?

. Jak wykorzystać ZSK w swojej pracy?

- analiza systemu wsparcia dla uczniów w szkole, placówce po zmianach prawa oświatowego, wymiana dobrych praktyk.


LINK DO REJESTRACJI


Kwestie organizacyjne:

. udział w seminariach jest bezpłatny;

. liczba uczestników jest ograniczona - do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);

. osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia;

. zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku "Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu".


Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


29.01.2019Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Tematem spotkania będzie "Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży":

- konsultacje z lekarzem specjalistą psychiatrii - typowe problemy psychiczne dzieci i młodzieży - objawy, interwencje, profilaktyka,

- analiza systemu wsparcia dla uczniów w szkole, placówce po zmianach prawa oświatowego,

- wymiana dobrych praktyk.


Spotkanie odbędzie się 07.02.2019 (czwartek) o godz. 09.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 05.02.2019 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


29.01.2019

Zapraszamy na spotkanie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach działającej w placówce sieci współpracy nauczycieli wspomagających i współorganizujących kształcenie specjalne.

Spotkanie odbędzie się w dn. 15.01.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Temat spotkania: "Zachowania trudne u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych".


Prowadząca spotkanie : Małgorzata Nierzwicka - psycholog.


09.01.2019Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców

Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

Miejsce i czas treningów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, ul. Kopernika 8A

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie
  o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 22-23.01.2019r., oraz 25.01.2019r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 24.01.2019r. w godzinach 14-17).

Zapisy:

Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni (należy wypełnić formularz zgłoszenia).

Osoby prowadzące zajęcia: Eliza Tasarz, Aleksandra Walczak

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział
w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


07.01.2019Dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro, życzą pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

12.12.2018UWAGA

Dnia 24.12.2018 (poniedziałek) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie będzie nieczynne (odpracowano 08.12.2018 - sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.


12.12.2018Zaproszenie


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:


Problematyka uszkodzenia słuchu u dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.


Szkolenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku (czwartek), w godzinach 11.00 - 14.00, w czytelni Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Iławie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży, a także logopedów, pedagogów, nauczycieli pracujących z dzieckiem lub uczniem niedosłyszącym/ słabosłyszącym/ niesłyszącym.


W programie szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia:


mgr Mariola Gwizdała - protetyk słuchu:

1. Jak słyszymy?

2. Przyczyny niedosłuchów u dzieci i młodzieży.

3. Kiedy należy wykonać badanie słuchu u dziecka? Metody badania słuchu.

4. Zasady protezowania słuchu u dzieci. Zasady dofinansowania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających rozumienie mowy.

5. Zalety i wady nowoczesnych systemów ułatwiających edukację.


mgr Marlena Michalak - logopeda, protetyk słuchu:

6. Rodzaje i stopnie niedosłuchów.

7. Wpływ niedosłuchu na rozwój i edukację dziecka.


mgr Marzena Iwasiów - surdopedagog:

8. Opinie/ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów z uszkodzonym słuchem.

9. Elementarne zasady pracy z dzieckiem/ uczniem z uszkodzonym słuchem.


Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Kopernika 8a telefon: 89 - 649 - 24 - 35

Dodatkowych informacji udziela Marzena Iwasiów - PCRE w Iławie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


19.11.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Podczas spotkania przeprowadzone zostanie kolejne szkolenie z zakresu "Pozytywnej dyscypliny": "Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w myśl pozytywnej dyscypliny" - kontynuacja.


Harmonogram szkolenia:
1. Wpływ błędnych przekonań na zachowanie uczniów.
2. Interwencje w sytuacji trudnej w klasie.
3. Relacja uczeń - nauczyciel, jako podstawa efektywności.


Szkolenie przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz - Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie.


Spotkanie odbędzie się 03.12.2018 (poniedziałek) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 31.11.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną:sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


14.11.2018100-lecie niepodległości Polski09.11.2018Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na warsztaty doskonalące kompetencje doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą. Spotkanie zorganizowane ramach działań sieci współpracy i doskonalenia koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 roku (piątek) o godzinie 09.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie

Temat: Metody pracy z uczniem nad określaniem własnych zasobów

Celem naszego trzygodzinnego spotkania będzie wypracowanie scenariusza zajęć
z młodzieżą oraz wyposażenie uczestników warsztatu w narzędzia inspirujące do tworzenia scenariuszy lekcji opartych o metody interaktywne. 


Uczestnicy warsztatu otrzymają inspiracyjny zeszyt zadań i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.


Program:

1. Jak uczeń może rozpoznać swoje zasoby?

    - wartości w moim życiu,

    - marzenia a cele i plany,

    - mocne strony i talenty,

2. Narzędzia tworzenia z uczniami planów działań.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Prelegent /Trener: Małgorzata Kamińska - trener i konsultant HR, zawodowo projektuje procesy HR, moderuje warsztaty, prowadzi szkolenia, proponuje klientom nowoczesne rozwiązania rozwojowe.


Liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy o ostateczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do 23.11.2018r (piątek).   
09.11.2018Spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.


W dniach 15-19 października 2018 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach X Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji OTK (nawiązując do hasła ogólnopolskiego) brzmi "Nowe pokolenie na rynku pracy".


Spotkanie odbędzie się w dniu 22.10.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


Temat: "Nowe pokolenie na rynku pracy. Doradztwo zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego wobec potrzeb młodego pokolenia"


Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole.


Celami spotkania są:

- Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie  w roku szkolnym 2018/2019 (projekty, targi, wycieczki zawodoznawcze, konkursy).

- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

- Omówienie podjętych inicjatyw w ramach Tygodnia Kariery.

- Przybliżenie współpracy szkół z pracodawcami zrzeszonymi w Iławskim Cechu Rzemiosł Różnych.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska - dyrektor


Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 19.10.2018r.


09.10.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Harmonogram szkolenia:

1. Dlaczego uczniowie źle się zachowują?

2. Interwencje w klasie w zależności od błędnych przekonań uczniów.

3. Zachęta, a pochwała.

4. Fundamentalne kompetencje niezbędne do efektywnego spotkania klasowego.


Szkolenie przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz - Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie.


Spotkanie odbędzie się 23.10.2018 (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 19.10.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


08.10.2018ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

TRENING INTERPERSONALNY Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII DLA MŁODZIEŻY


Zajęcia adresowane są dla uczniów klas VII- VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum.
Mają na celu:

* poznanie samego siebie;

* poznania swoich mocnych i słabych stron;

* budowania poczucia własnej wartości;

* doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych;

* kształtowania inteligencji emocjonalnej /rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć ;

* uczenia stawiania granic oraz odmawiania;

* przełamywanie nieśmiałości;

* uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

* uczenia nawiązywania kontaktów;

* uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;

* uczenia współpracy i współdziałania.


Osoby chętne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 89-649-24-35

Zgłoszenia i kontakt: M. Rynkowska- Gabriel, E. Woźniak


05.10.2018Warsztaty dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych


Dyrekcja Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 organizujmy cykliczne warsztaty dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych (w których nauczyciele, specjaliści zostali zatrudnieni z uwagi na kształcenie dzieci z autyzmem/Zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością sprzężoną).


Pierwsze spotkanie odbędzie się w dn. 02.10.18r (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 A, w czytelni biblioteki (I piętro).


Spotkanie poprowadzi psycholog Małgorzata Nierzwicka. Czas spotkania ogólnego ok. 45 min. z możliwością konsultacji indywidualnych - w ramach potrzeb wskazanych przez nauczycieli.


Bardzo prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu w/w nauczycielom z Państwa szkół, przedszkoli.

W celu usprawnienia organizacji spotkania, prosimy o telefoniczne zgłoszenie osób zainteresowanych udziałem do dn. 02.10.2018r do godz. 10.00 do sekretariatu poradni, tel. 89 649 24 35


25.09.2018
20.09.2018Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z naszej oferty oraz zapraszamy do współpracy.

Zespół pracowników PCRE w Iławie


12.09.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Podczas spotkania przeprowadzony zostanie warsztat: "Dogadaj się z dzieckiem czyli Pozytywna Dyscyplina w Edukacji".


Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość:


- poznania podstaw psychologicznych i głównych założeń metody wychowawczej jaką jest Pozytywna Dyscyplina,

- zrozumienia zależności celów wychowawczych i stosowanych w szkole metod,

- zrozumienia, jakie błędne przekonania mają uczniowie, jak to wpływa na ich zachowanie i jak pracować z dziećmi by pozbyły się szkodliwych przekonań,

- poznania kilku konkretnych narzędzi i technik do wykorzystania w pracy z uczniami.


Warsztat przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz, trener, coach, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli, twórczyni projektu Pozytywni Rodzice.


Spotkanie odbędzie się 19.06.2018 (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 15.06.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


14.06.2018Powiatowy Konkurs "Talenty rozwijamy w rodzinie" - 06.06.2018 r.


W dniu 06.06.2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się uroczysta gala Powiatowego Konkursu "Talenty rozwijamy w rodzinie", która po raz pierwszy zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. Instytucją partnerską było Starostwo Powiatowe.


Na uroczystości obecny był Starosta Powiatu Iławskiego Pan Marek Polański, który wspólnie z Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Panią Renatą Motylińską serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i dokonał oficjalnego otwarcia gali. Obecna była również Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Pani Jadwiga Kolman. W gali uczestniczyli także nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi oraz rodzice uczniów biorących udział w konkursie.


Inicjatorką konkursu była Anna Kowalewska - pedagog i doradca zawodowy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono uczniów gimnazjów i ich rodziny. Zadaniem drużyny, którą stanowili uczeń i jego rodzina, było zaprezentowanie talentu zawodnika oraz wyeksponowanie udziału rodziny w jego kształtowaniu. Prezentacja miała wykorzystywać środki przekazu wizualnego (np. pokaz, film, prezentacja multimedialna, plakat, fotografia, bilbord), poparte słowem (np. opowiadanie o tym kiedy, kto i w jaki sposób odkrył pasję dziecka, udział rodziny w rozwijaniu talentu, wpływ najbliższych na sukcesy dziecka, sposoby i formy rozwijania talentu). Czworo uczniów zachwyciło jurorów oraz wszystkich zgromadzonych, przedstawiając z pasją i zaangażowaniem swoje osiągnięcia.


Występy uczniów nagradzało wysokimi notami jury w składzie: Pani Magdalena Machnio - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Pani Beata Chmarzyńska - doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Iławie, Pan Arkadiusz Karpiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Przystań".


Organizatorzy serdecznie dziękują za gościnność i poczęstunek Starostwu Powiatowemu w Iławie. Spotkanie mogło dostarczyć wielu miłych wrażeń również dzięki pomocy darczyńców i sponsorów: Firmie GROMAL - Roman Brzozowski, Schneider Electric, Jacques Battini Cosmetic, Szynaka Meble. Do nich organizatorzy ślą szczególne wyrazy wdzięczności za okazane dzieciom i młodzieży serce. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa, propagująca uzdolnienia młodzieży, wpisze się na stałe do kalendarza imprez z zakresu doradztwa zawodowego. Być może zachęci do udziału uczniów z wielu szkół, a do współpracy jeszcze szersze grono instytucji, którym nie jest obojętny los utalentowanych młodych mieszkańców naszego powiatu.


Tekst: Anna Kowalewska

Foto: Monika Przybyła

Organizator: Anna Kowalewska


12.06.2018Konkurs plastyczny "Mogę zostać, kim tylko zechcę"


W ramach współpracy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z Iławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu przeprowadzony został konkurs plastyczny, nawiązujący do szerzenia idei doradztwa zawodowego wśród naszych podopiecznych i ich rodziców. Instytucją partnerską w organizacji tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Iławie.


Zgromadzone wcześniej prace plastyczne zostały ocenione 4 czerwca 2018 r. przez jury, w skład którego weszli doradcy zawodowi: Pani Beata Chmarzyńska (Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie), Pani Anna Kowalewska (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie) oraz Pani Beata Niksa (doradca i pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie). W dniu 6 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się finał konkursu plastycznego "Mogę zostać, kim tylko zechcę". Fundatorem przepięknych nagród dla uczestników tego konkursu było Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu.


Dzieci w towarzystwie swoich rodzin odebrały dyplomy, upominki i gratulacje z rąk Starosty Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Pani Jadwigi Kolman oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Pani Renaty Motylińskiej.


Inicjatorem i organizatorem konkursu pt. "Mogę zostać, kim tylko zechcę" było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie reprezentowane przez Dyrektor Renatę Motylińską, surdologopedę Jolantę Lewowską oraz przez powiatowego koordynatora doradztwa zawodowego, pedagoga i doradcę zawodowego - Annę Kowalewską, przy nieocenionej pomocy Pani Katarzyny Cywińskiej - Prezes Iławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu. Wystawę nagrodzonych prac plastycznych przygotowała Pani Danuta Klukowska, nauczyciel bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie


Tekst: Anna Kowalewska

Foto: Monika Przybyła


12.06.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Tematem spotkania będzie "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz dziecka, rodziny" (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, orzecznictwo o niepełnosprawności, wsparcie rodzin zastępczych, adopcyjnych).

Spotkanie odbędzie się 13.06.2018 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 11.06.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


07.06.2018TALENTY ROZWIJAMY W RODZINIE

6 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczysta gala podczas, której nastąpi prezentacja uczestników konkursu "Talenty rozwijamy w rodzinie". Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych wraz ze swoją rodziną/rodzicem. Zadaniem drużyny (uczeń i członkowie jego rodziny) będzie zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.

Organizator: Anna Kowalewska


03.06.2018
Seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności"


W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki).

Seminarium zorganizowane zostało przez PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie, PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

W seminarium wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych i specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz powiatu nowomiejskiego. Po raz pierwszy do organizacji takiej inicjatywy włączyły się aż 4 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z ościennych powiatów. Wcześniej w dniu 22 marca br. taka sama inicjatywa odbyła się w Działdowie dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z powiatu nidzickiego i działdowskiego.

Celem seminarium było wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

Na początku gości przywitała dyrektor PCRE w Iławie Pani Renata Motylińska. Następnie głos zabrał Starosta Iławski Pan Marek Polański.


W części seminaryjnej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Ideę edukacji włączającej przybliżył Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka.

- "Zachowania nadmiarowe, zakłócające proces edukacyjno-wychowawczy (dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania)" - przedstawiły Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie oraz Teresa Podolak - psycholog Poradni w Nowym Mieście Lubawskim;

- "Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w oddziale przedszkolnym" w ramach dobrych praktyk omówiła Magdalena Grabowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Zagadnienie to zostało także przedstawione z perspektywy matki dziecka z autyzmem - Pani Marzeny Ziółkowskiej;

- "Wielopłaszczyznowa współpraca środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera" omówiła Pani Magdalena Żukowska - psycholog, Poradni w Nidzicy;

- "Jak pomóc uczniowi z mutyzmem selektywnym?" omówiły Panie: Natalia Szramka - psycholog Poradni w Działdowie i Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie.

- "Organizowanie kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych - prawidłowe przygotowanie przyjęcia do szkoły ucznia niepełnosprawnego jako warunek podejmowania skutecznych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych" przybliżyły Panie: Beata Piątkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku i Beata Kozłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie.


Uczestnicy, w ankietach ewaluacyjnych, stwierdzili, że tematyka seminarium była interesująca i przydatna w ich pracy zawodowej, większość z respondentów w pełni wykorzysta w praktyce wiedzę nabytą podczas spotkania. Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści określili również tematykę, która byłaby dla nich interesująca podczas kolejnych seminariów, konferencji, warsztatów.

Seminarium wpisało się także, w cykl wydarzeń organizowanych w ramach popularyzacji wiedzy na temat autyzmu, gdyż kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Prelegentom dziękujemy za przybliżenie tematyki edukacji włączającej, która jest niezwykle istotna w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej.


Organizatorzy:

Renata Motylińska - dyrektor PCRE w Iławie

Iwona Krajewska - dyrektor PCRE w Nowym Mieście

Małgorzata Wilińska - dyrektor PP-P w Nidzicy

Wojciech Lipka - dyrektor PP-P w Działdowie24.04.2018
Spotkanie sieci doradców12.04.2018Zaproszenie na seminarium

Szanowni Dyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego

Zapraszamy na seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki), które odbędzie się w dniu 17.04.2018r. - w godz. 10.00-12.45 w sali sesyjnej (nr 20) Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.


Organizatorzy seminarium:

PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie, PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy.


Seminarium ma na celu:

- Wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

- Ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

- Wsparcie osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.


W ramach realizacji seminarium przewidziane są wystąpienia psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.


Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w seminarium najpóźniej do dnia 13.04.2018 do godziny 12.00.


Telefon dla zainteresowanych z powiatu iławskiego: 89 649 24 35

Telefon dla zainteresowanych z powiatu nowomiejskiego: 56 472603805.04.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie diagnoza funkcjonalna w obszarze emocjonalno-społecznym uczniów (9-13 lat), działania postdiagnostyczne, monitorowanie efektów wsparcia. Spotkanie odbędzie się 17.01.2018 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 12.01.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


04.01.2018Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców

Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

Miejsce i czas treningów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, ul. Kopernika 8A

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 22-23.01.2018r., oraz 25.01.2018r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 24.01.2018r. w godzinach 14-17).

Zapisy:

Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni w Iławie telefonicznie (649 24 35 ) bądź osobiście.

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


04.01.2018Szkolenie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych:

"PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ W WYBORZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ".

Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa), w godzinach 10.00 -13.15 ( 4 godz. lekcyjne) z jedną przerwą 15 min. o godz. 11.30-11.45.) w siedzibie PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8a (czytelnia). Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Osoba prowadząca szkolenie Pani Zofia Fota przedstawi wachlarz narzędzi przydatnych w pracy w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży, wzbogacając tym samym Państwa zasoby.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 15.12.2017r. na adres e-mail: aniakowalewska@tlen.pl (liczba miejsc ograniczona).


Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, doradca zawodowy w PCRE


12.12.201716-20 października 2017 - Ogólnopolski Tydzień Kariery.


Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”. Obfitował w wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć w całym kraju. Swoje propozycje przygotowało również Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

18 października 2017 roku PCRE wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zorganizowało debatę, której uczestnikami byli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz nauczyciele ze szkół powiatu iławskiego, zrzeszeni w sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych placówek oświatowych naszego powiatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych działań na rzecz realizacji i propagowania doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym. Tego dnia zaprezentowały się również nowe osoby w sieci doradców, od tego roku szkolnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII szkół podstawowych. Pani Katarzyna Kozłowska, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie, przeprowadziła prelekcję pt.: „Młodociany pracownik - poszukiwane kompetencje i umiejętności przez pracodawców”. Celem spotkania było uświadomienie doradcom - opiekunom młodzieży, jakie umiejętności są poszukiwane przez lokalnych pracodawców wśród młodych osób poszukujących pracy sezonowej lub dorywczej. Pośrednik pracy zwrócił uwagę także na rozwijanie umiejętności i kompetencji, aby w przyszłości młode osoby mogły być konkurencyjne na rynku pracy.


Autor zdjęcia: Beata Chmarzyńska – doradca zawodowy MCK,OHP


13.11.2017Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie współpraca poradni psychologiczno-pedagogiczej oraz szkół w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja włączająca. Spotkanie odbędzie się 13.11.2017 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 07.11.2017 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


03.11.2017Spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery na Warmii i Mazurach, serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu iławskiego. Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie Temat spotkania: "Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!" Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego.

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


17.10.2017


Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma wspólnymi działaniami.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.


03.07.2017
20.06.2017Zaproszenie na spotkanie sieci doradców


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.


Spotkanie odbędzie się w dniu 14.06. 2017 roku (środa) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.


Celami spotkania są:

- Omówienie zrealizowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie   w roku szkolnym 2016/2017.

- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

- Zaplanowanie wspólnych inicjatyw i wszelkich działań na rzecz rozwoju i realizacji doradztwa zawodowego w nadchodzącym roku szkolnym.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska-dyrektor


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13.06.2017r.


29.05.2017"Warsztaty pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera - doświadczenia holenderskie"


ZAPROSZENIE


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii zaprasza


specjalistów, terapeutów wspierających dzieci, uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju w przedszkolach, szkołach, placówkach integracyjnych, specjalnych na


"Warsztaty pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera - doświadczenia holenderskie"


Celem warsztatów jest prezentacja pracy terapeutycznej psycholog Ilse van Vliet z placówki specjalistycznej w Tholen (Holandia), wymiana doświadczeń, dobrych praktyk nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi, uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Termin warsztatów: 19.05.2017 r. (piątek), w godz. 12.00

Miejsce: PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8, 14-200 Iława


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17.05.2017r. (środa) telefonicznie: 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


10.05.2017Wesołych ŚwiątZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzą pracownicy PCRE w Iławie

14.04.2017Wycieczka zawodoznawcza


W dniu 10.04.2017 roku w na terenie Firmy Animex Foods Sp. Z o. o w Iławie odbyła się wycieczka zawodoznawcza z warsztatami metodycznymi przeprowadzonymi przez Panią dr Danutę Oleksiak - konsultanta Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Spotkanie było elementem zadań sieci doradców edukacyjno - zawodowych w powiecie iławskim, szczególnie ważnym zadaniem, gdyż wpisuje się ono w przyjęty do realizacji przez doradców priorytet „Zawodowo o zawodach”.

Oprócz działalności, struktury zakładu, poszczególnych działów produkcji można było przyjrzeć się organizacji praktyk zawodowych młodocianych pracowników. Szczególne wrażenie robi troska opiekunów
o wszechstronnych rozwój uczniów. Starają się oni zapewnić młodzieży bezpieczeństwo, motywują do nauki
i pracy, ściśle współpracują z ich rodzicami i nauczycielami w szkole zawodowej.

Gospodarze przedstawili pracowników, którzy w swojej karierze zawodowej osiągnęli wiele, a przy wsparciu pracodawcy, pnąc się od najniższego stanowiska, dziś piastują znaczące funkcje w firmie. Wyjątkowo zależy temu pracodawcy na pozyskaniu uczniów i pracowników w zawodzie: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Branża spożywcza ma ten przywilej, że może za pomocą zmysłu smaku przekonać do swoich wyrobów.
I taką też atrakcję, wyśmienitą ucztę przygotowano dla grupy doradców zawodowych.

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną, specjalizującą się
w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. Firma od lat przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods to także największy pracodawca w branży mięsnej.
Polityka firmy Animex Foods, oparta na ciągłym rozwoju, koncentruje się też na bezpieczeństwie pracowników, pomocy lokalnym społecznościom  środowisku naturalnym, jakości i bezpieczeństwie produkowanej żywności oraz tworzeniu wartości dodanej firmy i jej otoczenia.

Za pomoc w organizacji kolejnego przedsięwzięcia dziękuję Dyrekcji i Kadrze Firmy Animex Foods Sp. Z o. o w Iławie oraz Pani dr Danucie Oleksiak za komentarz metodyczny.

Anna Kowalewska – powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego.


13.04.2017


III Powiatowy Turniej Zawodoznawczy "Zdolni i kreatywni”

z IV „Giełdą praktyk i zawodów”W dniu 15.03.2017 w Gimnazjum Samorządowym Nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Iławie odbył się III Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni” nawiązujący do wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży.

Głównymi organizatorami turnieju byli: powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego
w szkołach Anna Kowalewska we współpracy  z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Iławie reprezentowanym przez Panią Beatę Chmarzyńską i Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie.

Za organizację IV giełdy zawodów odpowiedzialna była Pani Beata Niksa – doradca, zawodowy, pedagog, nauczyciel Gimnazjum Samorządowego Nr 1.

Swoją obecnością zaszczycili nas, m.in. Starosta Iławski Pan Marek Polański, Wiceburmistrz Iławy Pani Ewa Junkier. Organizatorki, jak i drużyny uczniowskie wspierane były podczas przygotowań i przebiegu turnieju przez Dyrektor Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie Panią Aleksandrę Skubij oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Panią Renatę Motylińską.

Główne cele turnieju to upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów, nauka poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijanie kreatywności uczniów w niespodziewanych sytuacjach zadaniowych, propagowanie różnych form aktywności jako alternatywy wobec uzależnień oraz zacieśnienie współpracy szkół  z rodzicami.ZdjęciaTUTAJ.


20.03.2017ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI - zajęcia dla dzieci


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie zaprasza chętne dzieci z klas II szkoły podstawowej, które bardzo lubią matematykę na zajęcia warsztatowe
pt. „ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI”


Łamigłówki Mądrej Główki:

 • to cykl 4 spotkań w formie zajęć warsztatowych dla dzieci z klas II szkoły podstawowej przejawiających zdolności i zainteresowania matematyczne,

 • celem zajęć jest m. in. rozbudzanie ciekawości i zainteresowań działalnością matematyczną u dziecka. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka, a także rozwijanie jego umiejętności i wiadomości matematycznych,

 • zajęcia warsztatowe będą odbywać się 1 raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 16.00. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to:

4 kwietnia 2017 roku,

 • zapisy dzieci przyjmowane będą do dnia:

27 marca 2017 roku,

w formie: „Zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie” – druk do pobrania w sekretariacie placówki lub drogą elektroniczną: www.poradnia.ilawa.pl link: wnioski do pobrania.

Konieczne jest by do każdego zgłoszenia rodzice załączyli opinię o dziecku od wychowawcy/ nauczyciela prowadzącego,

 • spotkanie organizacyjne planowane jest w dniu:

28 marca 2017 roku, o godzinie 15.30 .

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących warsztatów „Łamigłówki Mądrej Główki” udziela: Marzena Iwasiów – pedagog PCRE – PPP Iława, telefon: 89 – 649 – 24 – 35 lub bezpośrednio w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 14.00 i piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE DZIECI I ICH RODZICÓW


08.03.2017Nowe zdjęcia w galerii


Do obejrzenia zdjęcia:


"Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018" - spotkanie w Starostwie Powiatowym w IławieTUTAJ.


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH 22.02.2017TUTAJ.


01.03.2017


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, wychowawców szkół powiatu iławskiego na spotkanie realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.


Termin: 22.02.2017 roku (środa), godz. 11.00


Miejsce: PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 a, czytelnia


w ramach spotkania odbędzie się szkolenie: Agresja i przemoc w szkole - działania terapeutyczne z trudnym uczniem - prowadzący R. Fleitcher


Celem szkolenia jest poznanie przyczyn różnych zachowań uczniów i zapoznanie się z procedurami interwencyjnymi wobec nich. Zajęcia uwzględniają również trening umiejętności społecznych, będących podstawą socjoterapii.

- zajęcia są realizowane we współpracy z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

- szkolenie jest sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.


16.02.17 - Prowadzący R.Fleitcher prosi uczestników spotkania o zabranie ze sobą programów wychowawczych szkół oraz mapy klasy bez danych osobowych (charakterystyki klasy)


Renata Motylińska - koordynator sieci


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 20.02.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.02.2017


ZAPROSZENIE


Dyrektor Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, doradca metodyczny z siedzibą w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie zapraszają


dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów gimnazjów oraz doradców zawodowych lub osoby odpowiedzialne za koordynowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach


na spotkanie:


"Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018"


Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 20


w Starostwie Powiatowym w Iławie (ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława)


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 16.02.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.02.2017"Trening pewności siebie" - zapraszamy


Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców


Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:


 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka


Miejsce i czas treningów:


 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Punkt Konsultacyjny w Suszu, ul. Iławska 40 Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 23-24.01.2017r., oraz 26.01.2017r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 25.01.2017r. w godzinach 14-17).


Zapisy:


Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni w Suszu telefonicznie (055 278 84 04 ) bądź osobiście.

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


23.01.2017Spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu - zapraszamy


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.  

Spotkanie odbędzie się 18.01. 2017 roku (środa) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.

Celami spotkania są:

 • Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie w II semestrze  roku szkolnego 2016/2017 (targi edukacyjne, turniej zawodoznawczy, giełda praktyk i zawodów, konkursy, wycieczka zawodoznawcza).

 • Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

 • Zajęcia warsztatowe „Motywacja i pokonywanie stresu poprzez cele" - Jan Witkowski - inspiratormotywatormówcapodróżnik.

 

Zajęcia warsztatowe są realizowane wspólnie z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

Zajęcia są sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska-dyrektor

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  do 17.01.2017r.   10.01.2017SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów szkół powiatu iławskiego.

Termin: 04.01.2017 roku (środa),

godz. 12.00


UWAGA - zmiana terminu spotkania - na godzinę 14.00


Miejsce: siedziba PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 a, czytelnia

W ramach spotkania odbędzie się szkolenie "Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy nauczyciela" - prowadząca p. Agata Niemier, konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- zajęcia są realizowane wspólnie z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

- zajęcia są sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

Renata Motylińska - koordynator sieci

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 02.01.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


30.12.2016Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie składają najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wszystkim osobom współpracującym oraz korzystającym z naszego wsparcia.


13.12.2016VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery "Bądź autorem swojej kariery"

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowało już 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery w dniach 17-23.10.2016. Jego hasło przewodnie to: "Bądź autorem swojej kariery". Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery również w powiecie iławskim miały miejsce różne działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie wraz z powiatowym koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego i doradcami zawodowymi zorganizowało - warsztaty pt.: "Bądź autorem swojej kariery", dla uczniów kl. III Gimnazjum w Grabowie - Wałdykach i ucznióe klas maturalnych w Z.S im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz prelekcję "Aktywizowanie do wyboru dalszego kierunku kształcenia" dla uczniów kl. III Gimnazjum Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie. Zrealizowano również warsztaty pt.: "Szkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego wobec nowych wyzwań na rynku pracy" dla pedagogów/doradców zawodowych w ramach działalności sieci współpracy doradców zawodowych powiatu iławskiego.

Anna Kowalewska


02.11.2016"Nowe kompetencje na rynku pracy. Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego"

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.

W dniach 17-23 października 2016 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji OTK (nawiązując do hasła ogólnopolskiego) brzmi "Bądź autorem swojej kariery" - poznaj "Nowe wyzwania rynku pracy".

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.10.2016 roku (piątek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie

Temat: "Nowe kompetencje na rynku pracy. Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego"

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.

Celami spotkania są:
- Udzielenie informacji o kierunkach prac MEN i Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty w tym zakresie.
- Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie   w roku szkolnym 2016/2017 (projekty, targi, konferencje, konkursy).
- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.
- Zajęcia warsztatowe "Nowe kompetencje na rynku pracy. Nowoczesne CV" - prowadzaca: Beata Chmarzyńska - doradca zawodowy MCK, OHP w Iławie

Organizatorzy i prowadzący spotkanie:
Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego
Renata Motylińska-dyrektor

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 19.10.2016r. 


18.10.2016"Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" - zdjęcia

Do obejrzenia zdjęcia z konferencji "Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" - z dnia. 27.09.16

ZdjęciaTUTAJ.


11.10.2016
ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, doradca metodyczny z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapraszają na konferencję powiatową:

"Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa"


Celem konferencji jest przekazanie dyrektorom szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, pedagogom, psychologom, nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom informatyki wiedzy dotyczącej praktycznej realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz określenie obszarów współpracy z placówkami wspomagającymi (ODN, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne).


Termin konferencji: 27.09.2016 r. (wtorek), w godz. 11.00-13.00


Miejsce: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Filia w Iławie, ul. Kościuszki 18, 14-200  Iława


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26.09.2016r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


19.09.2016Oferta PCRE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie na rok szkolny 2016 - 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PCRE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie na rok szkolny 2016 - 2017 dotyczącą zajęć prowadzonych na terenie placówek oświatowych powiatu oraz na terenie Poradni, dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

SzczegółyTUTAJ.

17.09.201606.09.2016


"Jak zmotywować niezmotywowanych" -zdjęcia z konferencji

W dniu 24.06.2016 odbyła sie konferencja powiatowa zorganizowana przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, doradcę metodycznego z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

ZdjęciaTUTAJ.


21.06.2016


02.06.2016


17.05.2016


ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, doradca metodyczny z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapraszają na konferencję powiatową:

"Jak zmotywować niezmotywowanych".


Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat  czynników wpływających na motywację, poznanie sposobów wzbudzania motywacji u nauczycieli i uczniów, planowanie działań wspierających, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Termin konferencji: 24.05.2016 r. (wtorek), w godz. 10.00-13.00


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20.05.2016r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub na adres e-mail: poradnia1@wp.pl


29.04.2016PCRE w Iławie w oczach naszych podopiecznych.

Uczniowie klas I-III - Łucja, Antoni, Wojtek i Joanna, uczęszczający na zajęcia do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, przygotowali pracę plastyczną symbolizującą działalność naszej placówki: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Symbolem PCRE, zdaniem dzieci, jest wspólny edukacyjny rejs.

.

06.04.2016Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów.


06.04.2016Powiatowe Targi Edukacyjne

Powiatowe Targi Edukacyjne na stałe wpisały się już do kalendarza lokalnych wydarzeń organizowanych z myślą o uczniach. 21.03.2016 r w Iławie odbyła się już piąta edycja imprezy, która jest świetną okazją dla gimnazjalistów do zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu iławskiego oraz innych placówek oświatowych. Od kilku lat Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie.

Zdjęcia do obejrzeniaTUTAJ.


06.04.2016"Bawimy się i uczymy" - zajęcia z dziećmi

Zdjęcia z zajęć do obejrzeniaTUTAJ. Prowadząca: D. Liskin


15.03.2016II Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni"

W dniu 25 lutego 2016 r. w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie odbył się już po raz drugi - Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni", nawiązujący do idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Turniej dotyczył wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży, jest jednym z wspólnych działań Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, które wykonywane są  zgodnie z priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przyjętymi do realizacji w naszym województwie. W tym roku w zmaganiach turniejowych wystartowało 6 czteroosobowych drużyn-reprezentantów szkół gimnazjalnych. Natomiast przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, pomiędzy konkurencjami, przedstawiali przygotowane prezentacje multimedialne. Ukazywały one realizację zadań doradczych, ofertę edukacyjną placówki oraz możliwości wszechstronnego rozwoju w murach szkoły.

ZdjęciaTUTAJ.


29.02.2016II Powiatowy Turniej Zawodoznawczy „Zdolni i kreatywni”


W dniu 25 lutego 2016 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie („Budowlanka”) odbędzie się II Turniej Zawodoznawczy „Zdolni i kreatywni”. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 10.00, przewidywany czas zakończenia rozgrywek - ok. godziny 12.30.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Iławskiego Marka Polańskiego w ramach działań na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego
w naszym powiecie.

Organizatorem Turnieju jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach - Anna Kowalewska, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie reprezentowane przez doradcę zawodowego Beatę Chmarzyńską.

CELE TURNIEJU:

 • Szerzenie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 • Doskonalenie kreatywności uczniów w nietypowych sytuacjach zadaniowych;

 • Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadgimnazjalnych powiaty iławskiego;

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów;

 • Promocja talentów uczniów;

 • Nauka poprzez zabawę i doświadczenie;

Każda szkoła ponadgimnazjalna naszego powiatu przygotuje prezentację multimedialną pt.:„Moja szkoła dobrą drogą do kariery zawodowej” zawierają ofertę edukacyjną, kierunki kształcenia oraz formy wspierania wszechstronnego rozwoju umiejętności i predyspozycji uczniów na terenie szkoły. Prezentacja multimedialna ma przyczynić się do promocji szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Iławskiego, nie będzie podlegała ocenie Jury. Przedstawiciele szkoły będą mieli okazję, przez komentarz do prezentacji multimedialnej, zachęcić uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w ich placówce. Do udziału w punktowanych konkurencjach zostały zaproszone drużyny reprezentujące gimnazja naszego powiatu. Każde zadanie będzie wymagać od zawodników kreatywności, aktywności, poczucia humoru, zorganizowania czyli tych umiejętności, które przydadzą się młodzieży w przyszłej pracy. Zmagania drużyn
w poszczególnych konkurencjach będą oceniane przez pięcioosobowe Jury, składające się
z niezależnych reprezentantów różnych instytucji z naszego województwa.

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy zostaną wyróżnienie dyplomami oraz upominkami.

W celach promocyjnych relacja z Turnieju zostanie umieszczona na stronie internetowej PCRE www.pcre.ilawa.pl lub innych stronach instytucji oświatowych w naszym województwie oraz w mediach.


Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego- Anna Kowalewska


11.02.201625.01.2016
FERIE W PORADNI

KONIEC Z NUDĄ!

W dniach 27- 28.01.16 w godzinach 8.00-12.00

zapraszamy uczniów klas IV-VI na bezpłatne

zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym Poradni

w Suszu (ul. Iławska 40 budynek

Zespołu Szkół).

Zapewniamy opiekę doświadczonej kadry

pedagogicznej oraz atmosferę twórczego

wypoczynku.


W programie, m. in.:

-gry i zabawy edukacyjne, doskonalące

zdolności percepcyjno-motoryczne,

rozwijające sprawność manualną,

koordynację wzrokowo-ruchową,

umiejętności współdziałania w grupie;

- zajęcia plastyczne;


Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie udziału

dzieci pod numer telefonu:

55 278 84 0425.01.2016
Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie składają najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wszystkim osobom współpracującym oraz korzystającym z naszego wsparcia.


17.12.2015


Małe dziecko. Profilaktyka wad wymowy

W dniach 18.11.2015 r. oraz 11.12.2015 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Iławie odbyły się dwa pierwsze spotkania rodziców wraz z ich dziećmi w ramach zajęć "Małe dziecko. Profilaktyka wad wymowy".

Zajęcia mają charakter warsztatów w czasie których rodzice mają możliwość zdobycia wiedzy w jaki sposób uchronić ich dzieci przed pojawieniem się wadliwej wymowy, wspólną wymianę doświadczeń a przed wszystkim możliwość integracji i wspólnej zabawy jako formy ćwiczeń usprawniającej mowę dziecka.

Dziękujemy bardzo za duże zainteresowanie ze strony rodziców, ich otwartość oraz chęć współpracy i wspaniałą wspólną zabawę z dziećmi.

Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkanie które odbędzie się dnia 08.01.2016 roku o godzinie 8.30.

ZdjęciaTUTAJ.


16.12.2015


Jesienne czwartki przedszkolaków w PCRE w Iławie

W okresie od września do listopada w czwartki PCRE w Iławie (Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) gościło dzieci z Przedszkoli Miejskich w Iławie. Spotkania były okazją do poznania walorów jesieni. Dzieci rozwiązywały jesienne zagadki, układały puzzle, rozpoznawały drzewa po liściach, wykazały się znajomością jesiennych owoców i warzyw. Wizyta w bibliotece pogłębiła zainteresowanie dzieci książkami. Przedszkolaki wysłuchały kilku wierszy o tematyce jesiennej. Poprzez samodzielne wypożyczanie książek mogły przez chwilę stać się prawdziwymi bibliotekarzami. Zajęcia kończyły się rozdaniem zakładek do książek z wypisanym imieniem dziecka. Dodatkowe gry i zabawy ruchowe w sali terapii integracji sensorycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapewniły dużo atrakcji i dobrego humoru.

ZdjęciaTUTAJ.


10.12.2015


Konferencja z zakresu doradztwa zawodowego

"Poznaj swojego doradcę kariery - wybierz świadomie przyszłość" pod takim tytułem odbyła się 19 października br. powiatowa konferencja z zakresu doradztwa zawodowego. Została zorganizowana przez powiatowego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w OHP w Iławie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Pana Starosty Marka Polańskiego. Szczególny klimat spotkania zapewniła piękna sala iławskiego Kinoteatru "Pasja".

ZdjęciaTUTAJ.


16.11.2015"KONFERENCJA W RAMACH OTK W IŁAWIE"

19 października b.r. w Kinoteatrze "Pasja" w Iławie przy ul. Niepodległości 13 a, w godz. 11.00-14.00 odbędzie się konferencja powiatowa pt. "Poznaj swojego doradcę kariery - wybierz świadomie przyszłość" pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Iławskiego. Organizatorami przedsięwzięcia są Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwentów, rodziców, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych. Podstawowym celem inicjatywy jest zachęcenie uczestników do świadomego planowania kariery zawodowej oraz podkreślenie roli doradcy zawodowego i rodzica w tym procesie. Podczas konferencji wystąpią m.in. Danuta Oleksiak, Wojewódzki Koordynator Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i konsultant ds. kształcenia zawodowego ODN w Elblągu, Marek Obrębski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu, Magdalena Jaszak, psycholog, pedagog, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bartoszycach oraz Jan Witkowski, Inspirator, Motywator, Mówca.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.


Autor tekstu: Beata Chmarzyńska Doradca zawodowy


05.10.2015


Spotkanie w Poradni

Spotkanie w sprawie omówienia zasad współpracy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami przedszkoli odbędzie się 18.09.2015 roku o godzinie 9.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Iławie (przewidywany czas spotkania około 1,5 godziny).


Spotkanie w sprawie omówienia zasad współpracy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami szkół podstawowych odbędzie się 21.09.2015 roku o godzinie 9.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Iławie (przewidywany czas spotkania około 1,5 godziny).


Spotkanie w sprawie omówienia zasad współpracy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbędzie się 21.09.2015 roku o godzinie 10.30 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Iławie (przewidywany czas spotkania około 1,5 godziny).


Jeżeli przedstawiciel placówki nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu informujemy, że wyboru zajęć należy dokonać najpóźniej do dnia 30.09.2015 roku i dostarczyć do naszej placówki.


14.09.2015


Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma wspólnymi działaniami.

Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego

składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.


Pracownicy PCRE w Iławie

05.07.2015
czytaj dalej

Celami spotkania są:

 • Podsumowanie wydarzeń wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej zorganizowanych w roku szkolnym 2014/2015.

 • Omówienie zagadnień związanych z funkcją szkoły i PPP w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

 • Przybliżenie propozycji inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie (targi, konferencje, projekty, konkursy w przyszłym roku szkolnym

 • Omówienie istotnych spraw związanych m.in. z: rekrutacją do szkół, współpracą szkół z instytucjami (PPCRE, MCK OHP, PUP, CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH).

 • Udzielenie informacji o kierunkach prac MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w tym zakresie.

 • Analiza wszelkich wątpliwości w interpretacji aktualnie obowiązującego prawa oświatowego dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa zawodowego
  i szkolnictwa zawodowego).

 • Prezentacja narzędzia do diagnozowania kompetencji uczniów - doradca zawodowy OHP Pani Beata Chmarzyńska.Organizatorki i prowadzące spotkanie:

Renata Motylińska dyrektor PCRE PPP,

Anna Kowalewska- PCRE-PPP , powiatowy koordynator doradztwa zawodowego24.05.2015Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu


.


01.04.2015
Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie

Zwracamy się z prośbą, aby do zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie w celu diagnozy, uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (druk do pobrania z naszej strony internetowej) załączyć w miarę możliwości opinię nauczyciela/specjalisty o funkcjonownaniu dziecka w przedszkolu/szkole/placówce. Szczegółowe informacje i przykładowe wzory opinii w zakładce "Wnioski do pobrania".


Wnioski do pobraniaTutaj


17.03.2015
26.01.2015

Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


składają najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe


i Noworoczne wszystkim osobom współpracującym oraz korzystającym z naszego wsparcia.


12.12.2014Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni"


W dniu 12.12.2014 r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie   odbył się Powiatowy Turniej „Zdolni i kreatywni”, nawiązujący do idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Turniej "Zdolni i kreatywni” dotyczy wiedzy>i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży,jest jednym z działań Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, które wykonujemy  zgodnie z priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – Pani Grażyny Przasnyskiej, przyjętymi do realizacji w naszym województwie.


Głównym celem  działań Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji (w którym działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) w tym zakresie -  jest promowanie idei doradztwa  
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, które ma  zmierzać do poprawy świadomości  zawodowej uczniów i odnalezienia się  na rynku pracy. Skupiamy szkolnych  doradców zawodowych  oraz liderów wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego –  w Grupie Wsparcia, przez co możliwe staje się wdrażanie „dobrych praktyk” – takich jak Turniej. W inicjatywach tych bierze udział młodzież ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych naszego Powiatu – stająca u progu podejmowania decyzji dotyczących dalszej kariery zawodowej.


W zmaganiach turniejowych wystartowało 10 czteroosobowych drużyn. Każda drużyna przed przystąpieniem do turnieju – musiała przygotować krótki film promujący swoją szkołę
i pokazujący realizację zadań doradczych. Z relacji uczestników i opiekunów wynika, że była to już na tym etapie świetna zabawa, a pomysłów na zaprezentowanie się w sposób niebanalny – było całe mnóstwo. Wiele drużyn testowało też dużo wcześniej przepisy na sałatki i pieczywo – by na prezentację – przywieźć jak najbardziej doskonały produkt. Przebrania
za przedstawicieli wybranych przez siebie zawodów – również były obmyślane wcześniej. Drużyny rywalizowały w 8 zróżnicowanych konkurencjach. Każda konkurencja wymagała kreatywności, aktywności, odwagi i zorganizowania czyli tych umiejętności, które potrzebne będą młodzieży w przyszłej pracy.  Uczestnicy Turnieju musieli wykazać się
m.in. zdolnościami plastyczno-technicznymi by zaprojektować i wykonać stroik świąteczny. Dzięki temu powstały naprawdę niepowtarzalne prace. Przedstawiciele drużyny zaciekle walczyli o najlepszy czas w „Slalomie kelnerów” - uczestnik musiał przebiec slalom z tacą
z rekwizytami imitującymi zastawę stołową. W konkurencji pt.: „Absolwent na rynku pracy” zadaniem drużyny było zaprezentowanie scenki przedstawiającej rozmowę kwalifikacyjną
z pracodawcą w humorystyczny sposób, bo w rzeczywistej rozmowie już na śmiech nie będzie miejsca. Uczniowie mieli też świetną okazję, aby poszczycić się wyobraźnią i bogactwem językowym w konkurencji „Kawiarnia”. Polegała ona na zredagowaniu nazwy oraz hasła reklamowego dla kawiarni o określonym charakterze. Typ kawiarni (
dla rodzin z dziećmi,
dla seniorów, internetowa, studencka, czytelnicza, muzyczna, ekologiczna, filmowa, artystyczna, żeglarska
) losowo wybierali przedstawiciele drużyn. Każda drużyna przywiozła ze sobą kilkuosobową widownię, która dopingowała jej zmagania.Sponsorami nagród dla uczestników byli:

 • Iławskie wodociągi

 • Meblopol

 • Hager Polo

 • Iławskie Centrum Kultury

 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie

 • Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska

 • Animex

 • Starostwo Powiatowe w Iławie

Jury w składzie:

 • Doradca zawodowy z PCRE w Nowym Mieście Lubawskim – pani Hanna Karczyńska

 • Doradca zawodowy z PCRE w Nowym Mieście Lubawskim – pani Iwona Krajewska

 • Dyrektor, doradca zawodowy z PCRE w Iławie -pani  Renata Motylińska

 • Przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym - pani Magdalena Machnio

 • Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP - pani Marta Kalinowska – Szczudło

Do udziału w Turnieju zgłosiły się następujące placówki:

 • Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie – opiekun Pani Aleksandra Walasek-Zawadzka, Pani Aneta Dreszler

 • Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Iławie – opiekun Pani Iwona Makowska, Pani Beata Niksa

 • Gimnazjum Publiczne w Kisielicach – opiekun Pani Anna Niedziałkowska

 • Zespół Szkół w Grabowie – Wałdykach – opiekun Pani Ewa Renkel-Bucha

 • Zespół Szkół w Lubawie – opiekun Pani Monika Chylińska

 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach-opiekun Pani Wioletta Szpakowska

 • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej Suszu – opiekun Pani Anna Dziczek, Pani Justyna Grabkowska

 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie – opiekun Pani Anna Marszałek, Pani Małgorzata Lewandowska

 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września1939 roku w Iławie – opiekun Pani Anna Szczawińska, Pani Elżbieta Michalewska

 • Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie – opiekun Pani Walentyna Dernoga


Po dwugodzinnych rozgrywkach klasyfikacje drużyn przedstawiają się następująco:

I   Miejsce – Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie

II MiejsceZespół Szkół w Lubawie

III Miejsce Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie

III Miejsce Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie


Inicjatorem Turnieju była powiatowa koordynatorka ds. doradztwa w szkołach Anna Kowalewska.  W przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju pomogły Dorota Liskin, Marzena Iwasiów, Danuta Klukowska, Renata Motylińska, Monika Przybyła, Edyta Surdykowska, Magdalena Rynkowska Gabriel – z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

Z reakcji widowni, uczestników i gości można wysnuć wniosek,  iż zabawa na Powiatowym Turnieju „Zdolni i kreatywni” była znakomita. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom, sponsorom, członkom Jury i lokalnym władzom za pomoc w organizacji naszej inicjatywy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie za znaczącą pomoc w obsłudze technicznej przedsięwzięcia i doskonałe pełnienie roli gospodarza oraz wszystkim opiekunom drużyn za profesjonalne i niebanalne przygotowanie zawodników.

Anna Kowalewska - powiatowa koordynatorka ds. doradztwa  w szkołach

Zdjęcia TUTAJ.


15.12.2014UWAGA

Dnia 24.12.2013 Poradnia będzie nieczynna. W zamian za to zapraszamy 06.12.2013 (sobota). Za utrudnienia przepraszamy.


04.12.2014Nowe zdjęcia w galerii


Nowe zdjęcia w galerii TUTAJ.

Zajęcia w PPP dla 5 i 6 latków "Będę uczniem"

13.11.2014
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne szkolnych liderów doradztwa zawodowego powiatu iławskiego w ramach "Dni Informacyjnych na Warmii i Mazurach" oraz jednocześnie odbywającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?".

Odbędzie się ono w dniu 24.10.2014 roku (piątek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych /osoby odpowiedzialne ze realizację  doradztwa  w szkole.


21.10.2014

14.10.2014
Dyrektorzy, Pedagodzy i Nauczyciele

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące oferty programowej oraz współpracy w roku szkolnym 2014/2015.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.09.2014r. o godz. 10.00 w świetlicy internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939r.
Dyrektor PCRE

Renata Motylińska


18.09.2014


Witamy w nowym roku szkolnym 2014 - 2015 i życzymy pomyślnej realizacji planów


12.09.2014
Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma wspólnymi działaniami.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.


06.07.2014
Zachowania trudne u dzieci i młodzieży - konferencja

Dnia 09.05.2014 r. odbyła się konferencja "Zachowania trudne u dzieci i młodzieży" z udziałem specjalistów p. Ilse Vroegop - van Vliet - psychologa klinicznego oraz p. Beaty Blok oraz Zofii Brzeskiej diagnostyk i terapeutek ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. W konferencji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie oraz doradcę metodycznego przy Zespole Szkół. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie uczestniczyło 137 osób.


Zdjęcia do obejrzenia TUTAJ.


01.07.2014
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych powiatu iławskiego

Odbędzie się ono w dniu 06.06.2014 roku (piątek) o godzinie 11.00 w siedzibie placówki

przy ul. Kopernika 8 a w Iławie

Temat : „Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych

powiatu iławskiego”

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych/koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów,  wychowawców.

Celami spotkania są:

 • Udzielenie informacji o kierunkach prac MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w tym zakresie.

 • Przybliżenie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie w drugim półroczu roku 2014 (projekty, targi, konferencje, konkursy).

 • Omówienie istotnych spraw związanych m.in. z: rekrutacją do szkół, współpracą szkół z instytucjami (PP – P, MCK OHP, PUP).

 • Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska- PCRE-PPP, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

oraz doradcy zawodowi:

Renata Motylińska - dyrektor PCRE PPP,

Magdalena Rynkowska – Gabriel PCRE-PPP


Zapraszam serdecznie Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego29.04.2014Konferencja Powiatowa

"Zachowania trudne u dzieci i młodzieży"


Iława, ul. Niepodległości 13 a

Kinoteatr „Pasja”

09.05.2014 r., godz. 10.00

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodziców i inne osoby zainteresowane w/w tematyką.

Program konferencji:

09.15-10.00- rejestracja uczestników

10.00 - 10.35 - „Pif - paf, jesteś trup”- przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży
z iławskich szkół pod kierunkiem Milosza Kuligowskiego- psychologa

10.35 - 10.45- komentarz do przedstawienia, nawiązanie do tematyki konferencji.

Krzysztof Panfil, kierownik Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie

10.45 - 10.55- rozpoczęcie konferencji, powitanie prelegentów, gości i uczestników.

Renata Motylińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

10.55 - 11.40 - „Trening umiejętności społecznych - dobre praktyki w pracy z dziećmi
i młodzieżą z zaburzonym zachowaniem wynikającym z całościowych zaburzeń rozwojowych”.

Beata Blok, certyfikowany superwizor behawioralny, diagnosta i terapeuta Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem w Gdańsku, odbyła staż terapeutyczny w USA, wykładowca
i szkoleniowiec z zakresu terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Zofia Brzeska, certyfikowany superwizor behawioralny, diagnosta i terapeuta Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem w Gdańsku, odbyła staż terapeutyczny w Norwegii, wykładowca
i szkoleniowiec z zakresu terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju


11.40- 12.00- przerwa kawowa


12.00 - 12.45- „Wsparcie terapeutyczne i system udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem i ich rodzinom - doświadczenia holenderskie”

Ilse van Vliet - specjalista ds. autyzmu, Holandia

12.45 - 13.30 - „Interwencje wychowawcze oraz terapia dzieci i młodzieży
z zaburzeniami zachowania z uwzględnieniem zachowań ryzykownych”

Krzysztof Szwajca - specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta
i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych

13.30- 13.40 - zakończenie konferencji.


Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane, prosimy o imienne potwierdzenie swojego udziału do dnia 07.05.2014 r. na adres elektroniczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie: poradnia1@wp.pl lub tel. 89 649 24 35


Organizatorzy:

 1. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

 2. Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie

 3. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

 4. Doradca metodyczny przy Zespole Szkół. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie


  17.04.2014
  Wesołych Świąt!  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzą pracownicy PCRE w Iławie


  17.04.2014  Zdjęcia

  Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w galerii. TUTAJ.


  04.04.2014  Małe Dziecko. Profilaktyka wad wymowy

  W pierwszych dniach ferii zimowych odbywały się zajęcia dla rodziców i dzieci pt: Małe Dziecko. Profilaktyka wad wymowy. Celem zajęć było włączenie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy. Zajęcia obejmowały warsztaty profilaktyczne w zakresie profilaktyki wad wymowy oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia logopedyczne z najmłodszymi. Każdy z rodziców odbył również indywidualne konsultacje w ramach wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia prowadziła Aleksandra Walczak Zdjecia TUTAJ.


  29.01.2014  Spotkanie sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych powiatu iławskiego

  Zdjęcia ze spotkania, które odbyło sie w PCRE w Iławie 24.01.2014 do obejrzenia TUTAJ.


  26.01.2014  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Iławie


  serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych powiatu iławskiego


  Odbędzie się ono w dniu 24.01.2014 roku o godzinie 10.30 w siedzibie placówki

  przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


  Temat : Organizacja i rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego”


  Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców oraz doradców zawodowych z instytucji współpracujących.  Celami spotkania są:

  • Omówienie zagadnień związanych z funkcją szkoły i PPP w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

  • Udzielenie informacji o kierunkach prac MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w tym zakresie.

  • Przybliżenie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie (targi, konferencje, projekty, konkursy).

  • Omówienie istotnych spraw związanych m.in. z: rekrutacją do szkół, współpracą szkół z instytucjami (PP – P, MCK OHP, PUP).

  • Analiza wszelkich wątpliwości w interpretacji aktualnie obowiązującego prawa oświatowego dotyczącego organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doradztwa zawodowego
   i szkolnictwa zawodowego).


  Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

  Anna Kowalewska- PCRE-PPP , powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

  Renata Motylińska dyrektor PCRE PPP,

  oraz doradcy zawodowi:

  Magdalena Rynkowska –Gabriel PCRE-PPP

  Dorota Liskin PCRE-PPP


  16.01.2014  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie zaprasza chętne dzieci w wieku 6,7 – lat, które
  bardzo lubią matematykę na zajęcia warsztatowe pt. „ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI”

  Zajęcia Łamigłówki Mądrej Główki:

  • to cykl 6 – 8 spotkań w formie zajęć warsztatowych dla dzieci 6 – letnich i dzieci
   7 – letnich przejawiaj
   ących zdolności i zainteresowania matematyczne,

  • celem zajęć jest m. in. rozbudzanie ciekawości i zainteresowań działalnością matematyczną u dziecka. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka, a także rozwijanie jego umiejętności i wiadomości matematycznych,

  • zajęcia warsztatowe będą odbywać się 1 raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 16.00. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to:

  4 marca 2014 rok,

  • zapisy dzieci przyjmowane będą do dnia:

  14 lutego 2014 roku,

  w formie: „Zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie” – druk do pobrania w sekretariacie placówki lub drogą elektroniczną: www.poradnia.ilawa.pl link: wnioski do pobrania.

  Konieczne jest by do każdego zgłoszenia rodzice załączyli opinię o dziecku od wychowawcy/ nauczyciela prowadzącego,

  • spotkanie organizacyjne planowane jest w dniu:

  25 lutego 2014 roku, o godzinie 16.00 .

  Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących warsztatów „Łamigłówki Mądrej Główki” udziela: Marzena Iwasiów – pedagog PCRE – PPP Iława, telefon: 89 – 649 – 24 – 35 lub bezpośrednio w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 14.00 i piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE DZIECI I ICH RODZICÓW


  14.01.2014  Nowe zdjęcia w galerii. ZapraszamyTUTAJ.


  20.12.2013  Dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro, życzą pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

  10.12.2013
  UWAGA

  Dnia 24.12.2013 Poradnia będzie nieczynna. W zamian za to zapraszamy 07.12.2013 (sobota). Za utrudnienia przepraszamy.


  02.12.2013
  Nowe zdjęcia w galerii TUTAJ.

  Zapraszamy do obejrzenia.

  14.11.2013
  Jesienne czwartki w PCRE w Iławie!

  W listopadowe czwartki PCRE w Iławie (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna) będzie gościła dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie. Wizyta w wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki Pedagogicznej pogłębi zainteresowanie dzieci książkami. Dodatkowe gry i zabawy ruchowe w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zapewnią dużo atrakcji i dobrego humoru.

  04.11.2013
  Terminy spotkań/zajęć dla: uczestników terapii W.Sherborne, Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych oraz Grupy Wsparcia dla Rodzin z Dziećmi z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju TUTAJ.

  31.10.2013
  ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI NA ZAJĘCIA

  W programie:

  • Omówienie rozwoju mowy dziecka i jego wpływu na poznawanie świata, kontakty z rówieśnikami, naukę pisania i czytania,

  • Przedstawienie najczęściej występujących wad wymowy,

  • Jak uchronić dziecko przed pojawieniem się wadliwej wymowy,

  • Zabawa jako forma ćwiczeń usprawniająca mowę i rozwój słownictwa,


  Na zajęcia przychodzi rodzic wraz z dzieckiem. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Wspólnie dzielimy się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. Ponadto jest to świetny sposób na integrację i wspólną zabawę z dziećmi.  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie poradni w FERIE ZIMOWE, w dniach:


  I grupa: od 27 stycznia do 30 stycznia 2014


  II grupa: od 03 lutego do 6 lutego 2014


  Dokładne godziny spotkań zostaną podane w połowie stycznia


  Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie poradni lub telefonicznie (089-649-24-35) do osób:

  Magdalena Rynkowska – Gabriel – pedagog - logopeda

  Aleksandra Walczak – pedagog – logopeda  23.10.2013
  Zapraszamy do przeczytania nowych materiałów w zakładce - doradztwo zawodowe. TUTAJ.


  07.10.2013


  DYSLEKSJA - BADANIA PRZESIEWOWE W SZKOŁACH

  Szanowni Państwo,

  W roku szkolnym 2013/2014 podejmujemy różnorodne działania skierowane na pomoc dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną. Jednym z nich jest ocena ryzyka dysleksji badana Skalą Ryzyka Dysleksji – narzędziem diagnostycznym opracowanym przez profesor Martę Bogdanowicz. Naszym celem jest wczesne wykrywanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji rozwojowej czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Skala przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci 6- i 7-letnich. Można ją zastosować w celu zbadania uczniów klasy I, którzy mają nasilone trudności z opanowaniem podstawowych technik szkolnych, bądź wszystkich dzieci w klasie, aby w porę podjąć właściwe oddziaływania pedagogiczne.

  Podstawą diagnozy jest rozmowa z rodzicami i/lub nauczycielem, w szczególnych przypadkach także z dzieckiem oraz analiza jego wytworów szkolnych. Badanie może odbywać się w poradni lub w szkole. Dla każdego dziecka sporządzony zostanie profil wyników ogólnych i szczegółowych oraz opisowa interpretacja wyników diagnozy. Do każdego profilu załączymy zestaw ćwiczeń adekwatnych do uzyskanych wyników.


  Zainteresowanych rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów prosimy o kontakt: Dorota Liskin tel. 896492435.


  30.09.2013  WARSZTATY ORTOGRAFICZNE


  Kryteria rekrutacji uczniów na zajęcia ortograficzne „Trudna ortografia – szybko nam do głowy trafia” realizowane w Punkcie Konsultacyjnym PPP w Suszu


  Do udziału w rekrutacji na ortograficzne zajęcia pozalekcyjne uprawnieni są uczniowie klas V, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. uczęszczają do klasy V Szkoły Podstawowej w mieście i gminie Susz

  2. wykazują istotne trudności z opanowaniem techniki poprawnego pisania pod względem ortograficznym


  Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do dnia 27.09.2013 r.


  Osoby, które będą spełniać kryteria naboru, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu trudności z dopasowaniem godziny zajęć lekcyjnych lub braku miejsc – zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

  O zakwalifikowaniu się na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz możliwość dopasowania dnia i godziny zajęć do planu lekcyjnego większości uczestników.


  Rodzice dzieci zainteresowanych udziałem w warsztatach proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pedagogiem Katarzyną Białek (Punkt Konsultacyjny w Suszu, ul. Iławska 40, Tel. 55 2788404).


  Założenia programowe:

  • warsztaty przeznaczone dla uczniów klas V z problemami w poprawnym pisaniu

  • zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym PPP w Suszu

  • Czas trwania warsztatów (październik 2013 – czerwiec 2014)

  • Jednostka terapeutyczna będzie wynosiła 60 minut

  • Forma pracy – grupowa

  • Liczba uczestników grupy – max.do 6 osób

  • Planowane utworzenie 2 grup zajęciowych

  • Termin i godzina zajęć do uzgodnienia po utworzeniu grup

  20.09.2013
  Zapraszamy do przeczytania nowych materiałów w zakładce - doradztwo zawodowe. TUTAJ.

  19.09.2013  Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. TUTAJ.

  12.09.2013  Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu poświęconego ucieczkom dzieci z domu rodzinnego. TUTAJ.

  05.09.2013  Witamy po wakacjach i życzymy uczniom, nauczycielom i rodzicom efektywnego roku szkolnego 2013 - 2014.
  Zapraszamy do współpracy.

  02.09.2013


  "Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji"

  27.06.2013  "Mini poradnik, czyli... w pigułce wszystko co powinniśmy wiedzieć o przygotowaniu dziecka do nauki matematyki"

  Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu w naszej czytelni:TUTAJ.


  20.06.2013  MEN zachęca rodziców do odwiedzania strony internetowej poświęconej obniżeniu wieku szkolnego.

  Zapraszamy na stronę:"Mam 6 lat"

  14.06.2013  BĘDĘ UCZNIEM – DZIEŃ OTWARTY


  Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych uczniów kl. I wraz z dziećmi na zajęcia edukacyjno-zabawowe oraz konsultacje psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne.

  Odbędą się one 03.06.2013 r. w godzinach 15.00 - 17.00 w siedzibie naszej placówki przy ulicy Kopernika 8 a. (Budynek internatu „Budowlanki”)

  Zgłoszenia telefoniczne pod numerem (0-89) 649-24-35.  22.05.2013  Będę uczniem” – zabawy, porady, konsultacje


  W piątek, 17 maja 2013 r. w PCRE, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie zorganizowano dzień otwarty pod hasłem „Będę uczniem”. Przygotowany został z myślą o dzieciach, które niebawem wejdą w rolę ucznia kl. I oraz ich rodzicach i nauczycielach. Chcąc ułatwić start szkolny dzieciom pedagodzy, logopedzi i psycholodzy przygotowali specjalny program zabaw edukacyjnych, porad oraz konsultacji. Dzieci, w małych grupkach, bawiąc się doskonaliły gotowość do nauki pisania, czytania liczenia, usprawniały mowę.

  Specjaliści udzielili rodzicom i nauczycielom wsparcia, zademonstrowali praktyczne sposoby wspomagania rozwoju dzieci, przygotowali zestawy ćwiczeń do realizacji w domu, wskazali najistotniejsze aspekty gotowości szkolnej.

  Zdjęcia można obejrzećTUTAJ.


  22.05.2013  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w dn. 30.04.2013 r. zainicjowała działalność sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za realizowanie doradztwa w szkołach powiatu iławskiego.


  Zdjęcia można obejrzećTUTAJ.


  14.05.2013
  03.05.2013  Nauczyciele kończący staż

  na wszystkie stopnie awansu zawodowego


  Dnia 15 maja 2013 r. w godz. 1500-1700 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedago­giczna w Iławie organizuje spotkanie z nauczycielami powiatu iławskiego zainteresowanymi problematyką awansu zawodowego.

  W programie spotkania przewidziane są warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów – zakończenie stażu”, które poprowadzi Grzegorz Grabski, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, koordynator działań Zespołu Doradców Metodycznych.

  Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Iławie przy ul. Kościuszki 33 A.


  Ze względów organizacyjnych prosimy nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu o zgłoszenie uczestnictwa tel. 89 648-23-29 (w godzinach pracy Biblioteki) lub e-mail: biblioteka.pedagogiczna@o2.pl do dnia 13 maja br.


  Serdecznie zapraszamy.


  30.04.2013  Nowe zdjęcia w galerii

  Zdjęcia z Konferencji Powiatowej - "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy" - 11.04.2013. Zdjęcia można obejrzećTUTAJ.

  19.04.2013  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie

  serdecznie zaprasza w dniu 30.04.2013 roku
  o
  godzinie 10.00 na spotkanie:

  „Organizacja i rozwój doradztwa zawodowego w powiecie iławskim”


  Zapraszamy na nie: szkolnych doradców zawodowych/osoby odpowiedzialne za realizowanie doradztwa zawodowego w szkołach

  Celami spotkania są:

  1. Omówienie roli szkoły i PP–P w zakresie wspierania uczniów w budowaniu
   i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

  2. Omówienie istotnych spraw związanych m.in. z: rekrutacją do szkół, współpracą szkół z instytucjami (PP – P, OHP, PUP).

  3. Wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za realizowanie doradztwa zawodowego w szkołach powiatu iławskiego. Podzielenie się ciekawymi inicjatywami w zakresie doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym.

  4. Analiza zagadnień problemowych związanych z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym (także zmian w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i szkolnictwa zawodowego).


  Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

  Renata Motylińska dyrektor PCRE PP-P,

  Anna Kowalewska doradca zawodowy PP–P, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

  Joanna Szmycińska - doradca zawodowy PUP,

  Magdalena RynkowskaGabriel - doradca zawodowy PP-P,

  Beata ChmarzyńskaPunkt Pośrednictwa Pracy OHP w Iławie

  Spotkanie odbędzie się w dniu 30.04.2013 r. w Świetlicy Zespołu Szkół
  im. Bohaterów września 1939 r
  , Iława, ul. Kopernika 8a

  (możliwe wejście przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną)


  Początek spotkania godzina g: 10:00, przewidywany czas spotkania 1,5 godz.


  17.04.2013  WIELKANOC 2013

  Wszystkim osobom korzystającym z naszego wsparcia życzymy radosnych, rodzinnych i pełnych wiosennego słońca Świąt Wielkanocnych. Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


  28.03.2013
  Nowe zdjęcia w galerii

  Zdjęcia z indywidualnej terapii logopedycznej, z gabinetu logopedycznego użyczonego przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Olsztynie. Zdjęcia można obejrzećTUTAJ.

  20.03.2013
  Konferencja Powiatowa

  "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy"


  Iława, Kinoteatr „Pasja”

  11.04.2013 r., godz. 10.00

  Zapraszamy logopedów, pedagogów, nauczycieli, specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodziców i inne osoby zainteresowane w/w tematyką.


  Program:


  1. "Wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci i ich wpływ na rozwój mowy".

  Iwona Bogucka – lekarz laryngolog, specjalista foniatra (Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna w Olsztynie, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
  i Młodzieży z Wadą Słuchu w Olsztynie)

  1. Diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu”

  1. Diagnoza wielospecjalistyczna dzieci z wadą słuchu:

  • Diagnoza audiologiczna. Prezentacja stopni uszkodzenia słuchu i odbioru dźwięków otoczenia i mowy.

  • Diagnoza surdologopedyczna.

  • Diagnoza pedagogiczna dziecka z wadą słuchu.

  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej.

  • Orientacyjne badanie słuchu i wzroku.

  1. Terapia i wspomaganie rozwoju dzieci z wadą słuchu:

  • Rozwój funkcji lokalizacyjnych.

  • Ćwiczenia wstępne: oddechowe, głosowe, usprawniające narządy artykulacyjne –przykłady ćwiczeń (film)

  • Etapy wychowania słuchowego (film)

  • Metoda terapii dzieci z wadą słuchu: metoda audytywno-werbalna i werbo-tonalna.

  • Metody wspomagające: integracja sensoryczna, metoda Weroniki Sherborne i inne.


  Dr n. hum. Anna Prożych – dyplomowany logopeda, surdologopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  w Warszawie: Instytut Pedagogiki Specjalnej – Zakład Surdopedagogiki.  Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane, prosimy o imienne potwierdzenie swojego udziału do dnia 22.03.2013 r. na adres elektroniczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie: poradnia1@wp.pl lub tel. 89 649 24 35


  Organizatorzy:

  1. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

  2. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

  3. Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu

  4. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Olsztyn

  5. Ośrodek Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Olsztyn

  6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy, Olsztyn

   13.03.2013   "Zaburzenia więzi rodzinnych i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w domu i szkole"

   Konferencja, która odbyła się 08.03.2013, cieszyła sie sporym zainteresowaniem. Zdjęcia mozna obejrzećTUTAJ.

   13.03.2013
   Fundacja Rosa mająca swoją siedzibę we Wrocławiu ogłosiła konkurs na sfinansowanie sali Doświadczania Świata w placówkach pod nazwą: „Pomóż na doświadczać świata”

   Liczba uzyskanych w konkursie głosów oddanych na placówkę zwiększa możliwość utworzenia takiej sali.

   Poradnia uczestniczy w tym konkursie, dlatego bardzo prosimy wszystkich odwiedzających naszą stronę o zagłosowanie na naszą placówkę


   GŁOSUJEMY


   IM WIĘCEJ GŁOSÓW,

   TYM WIĘKSZA SZANSA UTWORZENIA W PORADNI

   SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA   JEDNA OSOBA MOŻE ODDAĆ GŁOS KAŻDEGO DNIA –

   TRZEBA TO ROBIĆ CODZIENNIE !

   od 4 marca do 31 marca   Głosy oddajemy na stronie:

   www.fundacjarosa.pl/konkurs


   Sala Doświadczania Świata w ogólnym tego słowa znaczeniu to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.
   Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

   04.03.2013
   "Zaburzenia więzi rodzinnych i ich wpływ

   na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w domu i szkole"

   Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową dn. 08 marca 2013 r.

   godz. 10.00 – 14.00 w sali nr 20 (sala sesyjna) Starostwa Powiatowego w Iławie,
   ul.
   gen. Władysława Andersa 2a

   Celem spotkania będzie prezentacja zagadnień związanych z kształtowaniem się
   i modelami więzi rodzinnych, ich wpływem na
   funkcjonowanie dzieci w domu, szkole, wspieraniem rozwoju dzieci z Zespołem Zaburzenia Więzi.

   Zapraszamy pedagogów, wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziców
   i inne osoby zainteresowane w/w tematyką.

   Program:

   10.00 - Powitanie gości przez dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Panią Renatę Motylińską

   10.10-11.00 – "Wprowadzenie do teorii więzi".

   Katarzyna Kałamajska-Liszcz (edukator PARPA, doradca psychologiczny, instruktor rodzin zastępczych)


   11.00-11.45 – Zakres i zasady międzyinstytucjonalnej współpracy w świadczeniu pomocy rodzinie.

   Sławomir Stasiorowski – (starszy kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Iławie, główny specjalista Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości)


   11.45 - 12.00 - Przerwa kawowa


   12.00-13.00 – Funkcjonowanie rodzin i dzieci z zaburzeniem więzi – aspekty praktyczne, analiza przypadków

   Magdalena Śmiałek (psycholog zatrudniony w Domu Dziecka w Pacółtowie)

   Kinga Piotrowska (przedstawiciel rodziców zastępczych)


   13.00-13.45 – "Czy jest nadzieja? Jak wspierać rozwój dzieci z Zespołem Zaburzenia Więzi."

   Krzysztof Liszcz (lek. medycyny-psychiatra, ekspert PARPA, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)


   Ze względów organizacyjnych osoby chętne prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 04.03.2013 r. na adres: poradnia1@wp.pl lub pod numerem tel. 89 649 24 35

   Udział w konferencji jest BEZPŁATNY


   21.02.2013


   "Sześciolatek w szkole"

   Informacje dotyczące sześciolatków idących do szkoły - dla rodziców, do znalezienia TUTAJ.

   15.02.2013   "Sala do terapii metodą Integracji Sensorycznej - zdjęcia i artykuł"

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z nowopowstałej sali do terapii Integracji Sensorycznej TUTAJ. oraz do przeczytania artykułu, który przybliży Państwu czym ona jest TUTAJ.

   13.02.2013   "Sala do terapii metodą Integracji Sensorycznej (SI)"

   Na terenie naszej placówki powstała właśnie doskonale wyposażona sala do terapii metodą Integracji Sensorycznej. Będzie ona oczywiście dostepna dla wszystkich osób korzystajacych z naszych usług. Szczegóły już wkrótce.

   03.02.2013

   Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

   składa najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

   wszystkim osobom korzystającym z naszego wsparcia.


   19.12.2012   Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie) na rok szkolny 2012 - 2013

   Nową ofertę zajęć dla dzieci, rodziców, szkół możecie państwo obejrzeć tutaj. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Umieściliśmy także na naszych stronach nowe wzory wniosków. Do pobrania tutaj..

   14.09.2012   Ważne

   Dnia 01.09.2012 zostało powołane do życia
   Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji,
   w którego skład wchodzą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. O wszelkich zmianach z tym związanych będziemy na bieżąco informować.

   04.09.2012   Witamy po wakacjach i życzymy uczniom, nauczycielom i rodzicom dobrego roku szkolnego 2012 - 2013

   03.09.2012   "Życzymy miłych i bezpiecznych wakacji

   02.06.2012   "TERAPIA JĄKANIA - praktyczne sposoby radzenia sobie" - zdjęcia

   28.03.2012 odbyła się konferencja pt."TERAPIA JĄKANIA - praktyczne sposoby radzenia sobie". Zainteresowanie było ogromne, co można zobaczyć na zdjęciach tutaj

   02.04.2012   "TERAPIA JĄKANIA - praktyczne sposoby radzenia sobie"

   Serdecznie zapraszamy na konferencję szkoleniową 28 marca 2012r

   Celem spotkania będzie prezentacja podejścia do problemu jąkania i problemów osób jąkających się oraz przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z dziećmi z niepłynnością mówienia.

   Zapraszamy logopedów, pedagogów, nauczycieli i inne osoby zainteresowane w/w tematyką.

   28.03.2012 godz 11.00 w świetlicy internatu Zespołu Szkół im Bohaterów Września 1939r. Wejście przez teren Poradni.

   Program:

   11.00 - 11.10 - Powitanie gości przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie Panią Dorotę Liskin

   11.10 - 12.00 - Pierwsza cześć wykładu Pani Róży Sobocińskiej (logopeda, pedagog, II st specjalizacji w zakresie logopedii, specjalista w zakresie terapii jąkania, emisji głosu i wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu. Ma 24 letni staż pracy w zawodzie logopedy i tyleż samo pracuje z osobami jąkającymi się. Pracuje w szkole, przychodni lekarskiej oraz wykłada na UMK i w WSB w Toruniu.)

   >>> - Pojęcie jąkania i istota jąkania.

   >>> - Etiologia jąkania.

   >>> - Specyfika terapii jąkania (indywidualnej i grupowej). Omówienie przypadków osób jąkających się (film)

   12.00 - 12.15 - Przerwa na kawę

   12.15 - 13.15 - Druga cześć wykładu Pani Róży Sobocińskiej

   >>> - Techniki i metody stosowane w terapii jąkania - metoda Ch. Van Rippera, metoda L. Arutiunian, metoda Z. Engiel, metoda własna - holistyczna terapia osób jąkających się .

   >>> - Ćwiczenia warsztatowe.

   Ze względów organizacyjnych osoby chętne prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16.03.2012 r. na adres: poradnia1@wp.pl lub pod numerem tel. 89 649 24 35

   Udzial w konferencji jest BEZPŁATNY

   23.02.2011   "Zapraszamy do galerii"

   Do obejrzenia dwa nowe zestawy zdjęc z zajęć prowadzonych w Poradni. "Grafobajka" oraz "Zajęcia terapeutyczne wg. W. Sherborne"

   15.02.2012   "Nowe zdjęcia w galerii"

   Zapraszamy do działu galeria. Można w niej obejrzeć zarówno zdjęcia z konferencji "Znaczenie wczesnej edukacji w karierze szkolnej ucznia" jak i obrazki z zajęć prowadzonych w Poradni

   22.01.2012   "Znaczenie wczesnej edukacji w karierze szkolnej ucznia"

   Serdecznie zapraszamy na konferencję 01 grudnia 2011r

   Celem konferencji będzie przedstawienie zagadnień dotyczących efektywnego wspierania rozwoju dziecka, kształtowania jego kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Ważnym elementem konferencji będzie prezentacja praktycznych rozwiązań i metod stosowanych przez specjalistów w pracy z dzieckiem.

   PROGRAM KONFERENCJI:

   11.00 - POWITANIE GOŚCI PRZEZ DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁAWIE PANIĄ DOROTĘ LISKIN.

   11.15 - WYKŁAD "DZIECKO U PROGU EDUKACJI-WSPÓŁPRACA PORADNI I SZKOŁY W EFEKTYWNYM WSPIERANIU JEGO ROZWOJU"- MONIKA GOŁUBIEW - KONIECZNA - PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, DYREKTOR PPP NR 7 W GDAŃSKU.

   12.00 - WYSTĘP DZIECIĘCEJ GRUPY TEATRALNEJ

   12.20 - PRZERWA NA KAWĘ

   12.40 -WYKŁAD " ROLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI POZNAWCZYCH, EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH DZIECKA" - MAŁGORZATA BOROWSKA - PSYCHOLOG PPP NR 4 W GDAŃSKU.

   13.20 - WYKŁAD "ROLA CZYNNOŚCI W KSZTAŁTOWANIU ELEMENTARNYCH POJĘĆ MATEMATYCZNYCH" - Z DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH - MIROSŁAWA SZCZĘSNA - NAUCZYCIEL NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO, MATEMATYK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PRACOWNIK ZKPiG Nr 21 W GDAŃSKU.

   Konferencja odbędzie się w Kinoteatrze "Pasja" w Iławie , ul. Niepodległości 13a. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału (maksymalnie 3 osób z Państwa placówki) do dnia 18.11.2011 r. na adres: poradnia1@wp.pl lub pod numerem tel. 89 649 24 35

   07.11.2011