Spotkanie szkolnych doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za realizowanie doradztwa w szkołach powiatu iławskiego.