"Zaburzenia więzi rodzinnych i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w domu i szkole"