Usługa: "Realizacja cyklu doskonalenia w różnych formach nauczycieli i dyrektorów 47 szkół i przedszkoli w powiecie iławskimoraz przeprowadzenie spotkań ze specjalistami/ ekspertami zewnętrznymi udzielającymi wsparcia w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim"
Usługa: "Realizacja cyklu doskonalenia w różnych formach nauczycieli i dyrektorów 47 szkół i przedszkoli w powiecie iławskimoraz przeprowadzenie spotkań ze specjalistami/ ekspertami zewnętrznymi udzielającymi wsparcia w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim" Postępowanie znak: PCRE.271.8.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 22.10.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 22.10.2014) wersja .doc


3. Odpowiedzi dotyczące SIWZ (ogłoszono dn. 29.10.2014)

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PCRE.271.8.14 (ogłoszono dn. 29.10.2014)

5. Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ogłoszono dn. 29.10.2014)

6. Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCRE.271.8.14(ogłoszono dn. 31.10.2014)

7. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 19.11.2014)


8. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 09.12.2014)