Usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim
Usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim Postępowanie znak: PCRE.271.7.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 31.07.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 31.07.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 11.08.2014)Usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim Postępowanie znak: PCRE.271.6.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 21.07.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 21.07.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 30.07.2014)Usługa pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim Postępowanie znak: PCRE.271.5.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 09.07.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 09.07.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 18.07.2014)