Przygotowanie oraz monitoring wdrażania Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) w ramach projektu pn.: "Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przygotowanie oraz monitoring wdrażania Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) w ramach projektu pn.: "Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie znak: PCRE.271.3.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 16.05.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 16.05.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 27.05.2014)