Usługa pełnienia funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim
Usługa pełnienia funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim. Postępowanie znak: PCRE.271.4.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 05.06.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 05.06.2014) wersja .doc

3. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w postępowaniu znak PCRE.271.4.14 (ogłoszono dn. 10.06.2014)

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 13.06.2014)
Usługa pełnienia funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. "Razem możemy więcej" - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim. Postępowanie znak: PCRE.271.2.14


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 16.05.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 16.05.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 30.05.2014)