Usługa zarządzania projektem pn. Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim
Usługa zarządzania projektem pn. Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim. Postępowanie znak: PCRE.271.1.14.


1. Ogłoszenie (ogłoszono dn. 20.03.2014)

2. SIWZ (ogłoszono dn. 20.03.2014)

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 01.04.2014)