Postępowanie znak: PCRE.273.2.15 - udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów piśmienniczych dla uczestników do zajęć w ramach projektu "Razem możemy więcej"


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 12.01.2015)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 12.01.2015) wersja .doc

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 23.01.2015)