Postępowanie znak: PCRE.273.1.15 - wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu "Razem możemy więcej"


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 12.01.2015)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 12.01.2015) wersja .doc

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 22.01.2015)