Postepowanie znak: PCRE.273.4.14 - wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu "Razem możemy więcej"


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 17.11.2014)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 17.11.2014) wersja .doc