Postepowanie znak: PCRE.273.3.14 - złożenie oferty na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu "Razem możemy więcej"


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 23.09.2014)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 23.09.2014) wersja .doc

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 02.10.2014)