Postepowanie znak: PCRE.273.2.14 - złożenie oferty na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu "Razem możemy więcej"


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 05.09.2014)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 05.09.2014) wersja .doc

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 17.09.2014)

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie (ogłoszono dn. 18.09.2014)