Postepowanie znak: PCRE.273.1.14 - świadczenie usługi cateringowej podczas spotkań sieci współpracy


1. Zaproszenie do złożenia oferty (ogłoszono dn. 11.06.2014)

2. Formularz zapytania ofertowego (ogłoszono dn. 11.06.2014) wersja .doc

3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (ogłoszono dn. 18.06.2014)