Rok szkolny 2017/2018


POMOC BEZPOŚREDNIA UDZIELANA RODZICOM


RODZAJ ZAJĘĆ / TEMATYKA

GRUPOWE / INDYWIDUALNE

REALIZATOR

TERMIN

Porady, konsultacje rodzinne - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych ich dzieci


grupowe/

indywidualne

Nierzwicka Małgorzata

IX 2017– V 2018

(wyznaczone godziny w środy lub piątki)

Terapia rodzinna – terapia systemowa rodzin wykazujących problemy w adekwatnym funkcjonowaniu.

grupa rodzinna

Nierzwicka Małgorzata

IX 2017 – VI 2018

(raz w miesiącu

w wyznaczone godziny w środy)

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera)

grupowe

Nierzwicka Małgorzata

Wydra Mariola

X 2017 – IV 2018

(raz w miesiącu)

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabosłyszących i niesłyszących

grupowe

Lewowska Jolanta

X 2017 – IV 2018

(ostatni poniedziałek miesiąca 16.00-18.00)

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych

grupowe

Nierzwicka Małgorzata

Podwalska Aleksandra

X 2017 – IV 2018

(raz w miesiącu)

Zajęcia warsztatowo-wykładowe: „Praktyczne rady dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”

grupowe

Wydra Mariola

Przez cały rok

- po zebraniu się grupy

Warsztaty: „Małe dziecko – profilaktyka wad wymowy

grupowe

- rodzice z dziećmi (3-5 r. ż)

Walczak Aleksandra

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Przez cały rok

- po zebraniu się grupy

Warsztaty: Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (rodzice dzieci w wieku 3-5 lat)

grupowe

Liskin Dorota

Przez cały rok

- wtorki i czwartki

Warsztaty: Doskonalenie i stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – rozwiązania praktyczne

grupowe

Liskin DorotaPrzez cały rok

- wtorki i czwartki

Warsztaty: Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną w kl. I-III „Czytanie programowe – od teorii do praktyki

grupowe

Liskin Dorota

Przez cały rok

- wtorki i czwartki

Trening umiejętności wychowawczych – cykl 4 spotkań

grupowe

Surdykowska Edyta

Po zebraniu się grupy

Porady, konsultacje psychologiczne - trudności emocjonalne, wychowawcze dzieci i młodzieży

indywidualne

Cieszewska Joanna

Przez cały rok

Porady, konsultacje psychologiczne - zaburzenia emocjonalne, społeczne, poznawcze dzieci i młodzieży

indywidualne

Tasarz Eliza

Przez cały rok

Porady, konsultacje psychologiczne - trudności emocjonalne, wychowawcze dziecka

indywidualne

Grossmann Mariusz

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

indywidualne

Wydra Mariola

Przez cały rok

Porady konsultacje dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidzących, słabosłyszących i niesłyszących.

indywidualne

Iwasiów Marzena

Podwalska Aleksandra

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

indywidualne

Kowalewska Anna

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole)

indywidualne

Podwalska Aleksandra

Walczka Aleksandra

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

indywidualne

Tasarz Eliza

Przez cały rok

Porady, konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie.

indywidualne

Grossmann Mariusz

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

indywidualne

Motylińska Renata

Przez cały rok

Porady, konsultacje psychologiczne - problemy wychowawcze i rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

indywidualne

Podwalska Aleksandra

Przez cały rok

Porady, konsultacje psychologiczne - problemy wychowawcze młodzieży

indywidualne

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Przez cały rok

Porady, konsultacje - doradztwo zawodowe – jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód

indywidualne

Kowalewska Anna

Przez cały rok

Porady, konsultacje dla rodziców dzieci słabosłyszących i niesłyszących.

indywidualnie

Lewowska Jolanta

Przez cały rok

(piątki)

Porady pedagogiczne - techniki szkolne, pomoc dziecku z trudnościami w nauce.

indywidualnie

Białek Katarzyna

Przez cały rok