Doradztwo zawodowe w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


Doradcy zawodowi oferują:


- indywidualne badania predyspozycji zawodowych uczniów


- grupowe zajęcia w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkół;


- porady dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu;


- porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;


- grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych oraz pedagogów realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.Inne inicjatywy organizowane w celu propagowania idei doradztwa zawodowego:


- Prelekcje dla rodziców w szkołach


- Konferencje, spotkania szkoleniowe dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych


- Wycieczka zawodoznawcza z doradcą metodycznym ODN w Elblągu


- Powiatowy Turniej zawodoznawczy "Zdolni i kreatywni"- konkurencje dla uczniów i rodziców


- Giełda zawodów i praktyk


- Targi edukacyjne