Rok szkolny 2017/2018


ZAJĘCIA POMOCY BEZPOŚREDNIEJ REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI


DZIECI / UCZNIOWIE


RODZAJ ZAJĘĆ /

TEMATYKA

GRUPOWE /

INDYWIDUALNE

GRUPA

WIEKOWA

PROWADZĄCY

TERMIN

Terapia surdologopedyczna

indywidualne

Wszystkie grupy wiekowe

(dzieci niesłyszące

i słabosłyszące)

Lewowska Jolanta

Przez cały rok (wg planu

terapii)

Terapia logopedyczna

indywidualne/

grupowe

Wszystkie grupy wiekowe


Wydra Mariola

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Walczak Aleksandra

Białek Katarzyna

Przez cały rok (wg planu

terapii)

Terapia integracji sensorycznej

indywidualne

od 2 do 10 r. ż.

(Pierwszeństwo mają dzieci do 6 r.ż.)

Tasarz Eliza

Walczak Aleksandra

IX 2017-VI 2018

(wg planu

terapii)

Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

grupowe

dzieci i rodzice

Nierzwicka Małgorzata

Podwalska Aleksandra

IX 2017– V 2018

(2 razy w miesiącu)

„Edukacyjne czwartki w PCRE w Iławie”– stymulacja rozwoju dzieci przez zabawę, integracja grupy

grupy

przedszkolne

5-6- latki

dzieci

i nauczyciele

Walczak Aleksandra

Tasarz Eliza

IX-XII 2017

Warsztaty „Od bazgrania do pisania” - stymulowanie i usprawnianie grafomotoryczne

grupowe

dzieci 5, 6-letnie

Białek Katarzyna

IX 2017-V 2018

(punkt konsultacyjny w Suszu)

Terapia pedagogiczna - techniki szkolne

indywidualnie/ grupowe

Uczniowie klas II-III SP (ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się)

Białek Katarzyna

IX 2017-V 2018

(punkt konsultacyjny w Suszu)

Warsztaty „Trudna ortografia szybko nam do głowy trafia” - doskonalenie sprawności ortograficznej oraz usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

grupowe

Uczniowie

klas IV-V SP

Białek Katarzyna

IX 2017 -V 2018

(punkt konsultacyjny w Suszu)

Warsztaty ortograficzne „Przyjazna ortografia”

grupowe


ucz. kl. III (ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się)

ucz. kl. IV-VI (specyficzne trudności w uczeniu się)

Kowalewska Anna

Przez cały rok

Trening koncentracji uwagi z wykorzystaniem EEG-Biofeedback

Indywidualne

uczniowie

od 8 do 10 r. ż.

Motylińska Renata

Przez cały rok

cykl ok. 12 spotkań

Trening EEG - Biofeedback

indywidualne

uczniowie

od 8 r. ż.

Grossmann Mariusz

Przez cały rok

cykl ok. 12 spotkań

Zajęcia wspomagające rozwój umiejętności matematycznych

- nauka sprawnego liczenia

indywidualne

uczniowie

kl. III, V

Iwasiów Marzena

Przez cały rok

cykl 7 spotkań raz

w tygodniu

„Łamigłówki mądrej główki” – zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie

grupowe


uczniowie kl. II

Iwasiów Marzena

Cykl 5 spotkań raz w tygodniu

Zajęcia wspomagające proces czytania i pisania - metodą prof. B. Rocławskiego(glottodydaktyka)

indywidualne/

grupowe

Uczniowie kl. I-III wraz z rodzicami

Wydra Mariola

Przez cały rok wg planu zajęć

Zajęcia doskonalące technikę czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej (metoda symultaniczno-sekwencyjna)

indywidualne/

grupowe


uczniowie kl. I-IV

Liskin Dorota

Przez cały rok wg planu zajęć

Zajęcia psychoedukacyjne – wspomaganie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego

grupowe


uczniowie kl. I-III (ok. 6 osób)

Tasarz Eliza

X 2017 - IV 2018

(raz w tygodniu,)

Trening Pewności Siebie

grupowe

uczniowie

kl. V i VI

Tasarz Eliza

Walczak Aleksandra

Cieszewska Joanna

Białek Katarzyna

Ferie zimowe

(1 tydzień)

„Arteterapia”- rozwój osobisty, pogłębienie związków z innymi osobami

grupowe

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

Surdykowska Edyta

Woźniak Ewelina


Cykl 10 spotkań

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

indywidualne

uczniowie

Kowalewska Anna

II semestr

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - zaburzenia emocjonalne (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, mutyzm), zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tiki

indywidualne

uczniowie

od 10 r. ż

Cieszewska Joanna

Przez cały rok

(punkt konsultacyjny w Suszu)

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - problemy emocjonalne, trudności z radzenie sobie ze stresem, obniżona samoocena

indywidualne

uczniowie

od 10 r. ż

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Tasarz Eliza

Przez cały rok

Porady, konsultacje, terapia psychologiczna - trudności emocjonalne,

indywidualnie

uczniowie kl. VII, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Grossmann Mariusz

Przez cały rok

Warsztaty związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu „Poznaj własne zasoby, świadomie wybierz przyszłość”

grupowe

uczniowie kl. VII, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Kowalewska Anna

Przez cały rok