Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Poradnia prowadzi działania diagnostyczno-terapeutyczne od poniedziałku do piątku w godzinach:

pon.: 08.00 - 18.00, wt.: 08.00 - 18.00, śr.: 08.00 - 18.00, czw.: 08.00 - 17.00, pt.: 08.00 - 12.30


Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych na terenie Poradni odbywają się w piątki w godz. 08.00 - 12.00 lub w innych po wcześniejszym umówieniu


Wnioski i podania interesantów wpływają do sekretariatu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w budynku przy ul. Kopernika 8A, tel. 89 649 24 35, w godz. 07.15 - 15.15.


Wszystkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją kancelaryjną i przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie przyjmuje interesantów we wtorki 09.00 - 13.00 i czwartki 14.00 - 16.00Zapraszamy także do Punktu Konsultacyjnego PPP Iława w Suszu

ul. Iławska 40 (w budynku Zespołu Szkół), 14-240 Susz, tel.: 55 278 84 04

Godziny otwarcia: pon.: 08.00 - 12.30, wt.: 10.00 - 14.00, śr.: 14.00 - 18.00, czw.: 08.00 - 12.30,
pt.: 08.30 - 12.30 (tylko po wcześniejszym umówieniu)