PLAN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020WRZESIEŃ

05.09.2019

13.09.2019

(w miarę potrzeb)

27.09.2019

PAŹDZIERNIK

11.10.2019

25.10.2019

LISTOPAD

08.11.2019

22.11.2019

GRUDZIEŃ

06.12.2019

20.12.2019

(w miarę potrzeb)

STYCZEŃ

03.01.2020

17.01.2020

24.012020

(w miarę potrzeb)

LUTY

07.02.2020

21.02.2020

MARZEC

06.03.2020

20.03.2020

KWIECIEŃ

03.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

(w miarę potrzeb)

MAJ

08.05.2020

22.05.2020

CZERWIEC

12.06.2020

(w miarę potrzeb)

19.06.2020

26.06.2020

LIPIEC

10.07.2020

24.07.2020

SIERPIEŃ

07.08.2020

21.08.2020

28.08.2020

(w miarę potrzeb)