PLAN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Poniżej podajemy daty posiedzeń zespołu orzekającego Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jednocześnie przypominamy o możliwości uczestniczenia na Zespole Orzekającym rodzicom i opiekunom prawnym, którzy złożyli stosowny wniosek.


WRZESIEŃ

09.09.2016

29.09.2016

PAŹDZIERNIK

07.10.2016

21.10.2016

LISTOPAD

04.11.2016

25.11.2016

GRUDZIEŃ

09.12.2016

w miarę potrzeb

STYCZEŃ

13.01.2017

27.01.2017

LUTY

10.02.2017

24.02.2017

MARZEC

10.03.2017

24.03.2017

KWIECIEŃ

07.04.2017

21.04.2017

MAJ

12.05.2017

26.05.2017

CZERWIEC

09.06.2017

23.06.2017

LIPIEC

07.07.2017

28.07.2017

SIERPIEŃ

11.08.2017

25.08.2017