PLAN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018WRZESIEŃ

08.09.2017

22.09.2017

PAŹDZIERNIK

06.10.2017

20.10.2017

LISTOPAD

03.11.2017

17.11.2017

GRUDZIEŃ

01.12.2017

15.12.2017

STYCZEŃ

05.01.2018

19.01.2018

LUTY

02.02.2018

16.02.2018

MARZEC

02.03.2018

16.03.2018

KWIECIEŃ

06.04.2018

20.04.2018

MAJ

11.05.2018

25.05.2018

CZERWIEC

08.06.2018

22.06.2018

LIPIEC

06.07.2018

20.07.2018

SIERPIEŃ

10.08.2018

24.08.2018