>> AKTUALNOŚCI <<

Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma wspólnymi działaniami.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.


03.07.2017
20.06.2017Zaproszenie na spotkanie sieci doradców


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.


Spotkanie odbędzie się w dniu 14.06. 2017 roku (środa) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.


Celami spotkania są:

- Omówienie zrealizowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie   w roku szkolnym 2016/2017.

- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

- Zaplanowanie wspólnych inicjatyw i wszelkich działań na rzecz rozwoju i realizacji doradztwa zawodowego w nadchodzącym roku szkolnym.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska-dyrektor


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 13.06.2017r.


29.05.2017"Warsztaty pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera - doświadczenia holenderskie"


ZAPROSZENIE


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii zaprasza


specjalistów, terapeutów wspierających dzieci, uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju w przedszkolach, szkołach, placówkach integracyjnych, specjalnych na


"Warsztaty pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera - doświadczenia holenderskie"


Celem warsztatów jest prezentacja pracy terapeutycznej psycholog Ilse van Vliet z placówki specjalistycznej w Tholen (Holandia), wymiana doświadczeń, dobrych praktyk nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi, uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.


Termin warsztatów: 19.05.2017 r. (piątek), w godz. 12.00

Miejsce: PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8, 14-200 Iława


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17.05.2017r. (środa) telefonicznie: 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


10.05.2017Wesołych ŚwiątZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzą pracownicy PCRE w Iławie

14.04.2017Wycieczka zawodoznawcza


W dniu 10.04.2017 roku w na terenie Firmy Animex Foods Sp. Z o. o w Iławie odbyła się wycieczka zawodoznawcza z warsztatami metodycznymi przeprowadzonymi przez Panią dr Danutę Oleksiak - konsultanta Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Spotkanie było elementem zadań sieci doradców edukacyjno - zawodowych w powiecie iławskim, szczególnie ważnym zadaniem, gdyż wpisuje się ono w przyjęty do realizacji przez doradców priorytet „Zawodowo o zawodach”.

Oprócz działalności, struktury zakładu, poszczególnych działów produkcji można było przyjrzeć się organizacji praktyk zawodowych młodocianych pracowników. Szczególne wrażenie robi troska opiekunów
o wszechstronnych rozwój uczniów. Starają się oni zapewnić młodzieży bezpieczeństwo, motywują do nauki
i pracy, ściśle współpracują z ich rodzicami i nauczycielami w szkole zawodowej.

Gospodarze przedstawili pracowników, którzy w swojej karierze zawodowej osiągnęli wiele, a przy wsparciu pracodawcy, pnąc się od najniższego stanowiska, dziś piastują znaczące funkcje w firmie. Wyjątkowo zależy temu pracodawcy na pozyskaniu uczniów i pracowników w zawodzie: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Branża spożywcza ma ten przywilej, że może za pomocą zmysłu smaku przekonać do swoich wyrobów.
I taką też atrakcję, wyśmienitą ucztę przygotowano dla grupy doradców zawodowych.

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną, specjalizującą się
w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. Firma od lat przoduje w eksporcie mięsa na rynki zagraniczne, pozostając niekwestionowanym liderem w swojej branży. Animex Foods to także największy pracodawca w branży mięsnej.
Polityka firmy Animex Foods, oparta na ciągłym rozwoju, koncentruje się też na bezpieczeństwie pracowników, pomocy lokalnym społecznościom  środowisku naturalnym, jakości i bezpieczeństwie produkowanej żywności oraz tworzeniu wartości dodanej firmy i jej otoczenia.

Za pomoc w organizacji kolejnego przedsięwzięcia dziękuję Dyrekcji i Kadrze Firmy Animex Foods Sp. Z o. o w Iławie oraz Pani dr Danucie Oleksiak za komentarz metodyczny.

Anna Kowalewska – powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego.


13.04.2017


III Powiatowy Turniej Zawodoznawczy "Zdolni i kreatywni”

z IV „Giełdą praktyk i zawodów”W dniu 15.03.2017 w Gimnazjum Samorządowym Nr 1 im. Mikołaj Kopernika w Iławie odbył się III Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni” nawiązujący do wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży.

Głównymi organizatorami turnieju byli: powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego
w szkołach Anna Kowalewska we współpracy  z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Iławie, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Iławie reprezentowanym przez Panią Beatę Chmarzyńską i Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie.

Za organizację IV giełdy zawodów odpowiedzialna była Pani Beata Niksa – doradca, zawodowy, pedagog, nauczyciel Gimnazjum Samorządowego Nr 1.

Swoją obecnością zaszczycili nas, m.in. Starosta Iławski Pan Marek Polański, Wiceburmistrz Iławy Pani Ewa Junkier. Organizatorki, jak i drużyny uczniowskie wspierane były podczas przygotowań i przebiegu turnieju przez Dyrektor Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie Panią Aleksandrę Skubij oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Panią Renatę Motylińską.

Główne cele turnieju to upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów, nauka poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijanie kreatywności uczniów w niespodziewanych sytuacjach zadaniowych, propagowanie różnych form aktywności jako alternatywy wobec uzależnień oraz zacieśnienie współpracy szkół  z rodzicami.ZdjęciaTUTAJ.


20.03.2017ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI - zajęcia dla dzieci


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie zaprasza chętne dzieci z klas II szkoły podstawowej, które bardzo lubią matematykę na zajęcia warsztatowe
pt. „ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI”


Łamigłówki Mądrej Główki:

 • to cykl 4 spotkań w formie zajęć warsztatowych dla dzieci z klas II szkoły podstawowej przejawiających zdolności i zainteresowania matematyczne,

 • celem zajęć jest m. in. rozbudzanie ciekawości i zainteresowań działalnością matematyczną u dziecka. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka, a także rozwijanie jego umiejętności i wiadomości matematycznych,

 • zajęcia warsztatowe będą odbywać się 1 raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 16.00. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to:

4 kwietnia 2017 roku,

 • zapisy dzieci przyjmowane będą do dnia:

27 marca 2017 roku,

w formie: „Zgłoszenia dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie” – druk do pobrania w sekretariacie placówki lub drogą elektroniczną: www.poradnia.ilawa.pl link: wnioski do pobrania.

Konieczne jest by do każdego zgłoszenia rodzice załączyli opinię o dziecku od wychowawcy/ nauczyciela prowadzącego,

 • spotkanie organizacyjne planowane jest w dniu:

28 marca 2017 roku, o godzinie 15.30 .

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących warsztatów „Łamigłówki Mądrej Główki” udziela: Marzena Iwasiów – pedagog PCRE – PPP Iława, telefon: 89 – 649 – 24 – 35 lub bezpośrednio w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 14.00 i piątek w godzinach 8.00 – 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE DZIECI I ICH RODZICÓW


08.03.2017Nowe zdjęcia w galerii


Do obejrzenia zdjęcia:


"Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018" - spotkanie w Starostwie Powiatowym w IławieTUTAJ.


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH 22.02.2017TUTAJ.


01.03.2017


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, wychowawców szkół powiatu iławskiego na spotkanie realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.


Termin: 22.02.2017 roku (środa), godz. 11.00


Miejsce: PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 a, czytelnia


w ramach spotkania odbędzie się szkolenie: Agresja i przemoc w szkole - działania terapeutyczne z trudnym uczniem - prowadzący R. Fleitcher


Celem szkolenia jest poznanie przyczyn różnych zachowań uczniów i zapoznanie się z procedurami interwencyjnymi wobec nich. Zajęcia uwzględniają również trening umiejętności społecznych, będących podstawą socjoterapii.

- zajęcia są realizowane we współpracy z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

- szkolenie jest sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.


16.02.17 - Prowadzący R.Fleitcher prosi uczestników spotkania o zabranie ze sobą programów wychowawczych szkół oraz mapy klasy bez danych osobowych (charakterystyki klasy)


Renata Motylińska - koordynator sieci


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 20.02.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.02.2017


ZAPROSZENIE


Dyrektor Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, doradca metodyczny z siedzibą w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie zapraszają


dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów gimnazjów oraz doradców zawodowych lub osoby odpowiedzialne za koordynowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach


na spotkanie:


"Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018"


Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 20


w Starostwie Powiatowym w Iławie (ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława)


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 16.02.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.02.2017"Trening pewności siebie" - zapraszamy


Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców


Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:


 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka


Miejsce i czas treningów:


 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Punkt Konsultacyjny w Suszu, ul. Iławska 40 Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 23-24.01.2017r., oraz 26.01.2017r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 25.01.2017r. w godzinach 14-17).


Zapisy:


Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni w Suszu telefonicznie (055 278 84 04 ) bądź osobiście.

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


23.01.2017Spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu - zapraszamy


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych za realizację doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.  

Spotkanie odbędzie się 18.01. 2017 roku (środa) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.

Celami spotkania są:

 • Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie w II semestrze  roku szkolnego 2016/2017 (targi edukacyjne, turniej zawodoznawczy, giełda praktyk i zawodów, konkursy, wycieczka zawodoznawcza).

 • Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

 • Zajęcia warsztatowe „Motywacja i pokonywanie stresu poprzez cele" - Jan Witkowski - inspiratormotywatormówcapodróżnik.

 

Zajęcia warsztatowe są realizowane wspólnie z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

Zajęcia są sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska-dyrektor

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  do 17.01.2017r.   10.01.2017SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pedagogów, psychologów szkół powiatu iławskiego.

Termin: 04.01.2017 roku (środa),

godz. 12.00


UWAGA - zmiana terminu spotkania - na godzinę 14.00


Miejsce: siedziba PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 a, czytelnia

W ramach spotkania odbędzie się szkolenie "Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy nauczyciela" - prowadząca p. Agata Niemier, konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

- zajęcia są realizowane wspólnie z doradcą metodycznym z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;

- zajęcia są sfinansowane ze środków powierzonych doradcy metodycznemu na doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.

Renata Motylińska - koordynator sieci

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 02.01.2017r. telefonicznie - 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


30.12.2016Pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie składają najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wszystkim osobom współpracującym oraz korzystającym z naszego wsparcia.


13.12.2016VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery "Bądź autorem swojej kariery"

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowało już 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery w dniach 17-23.10.2016. Jego hasło przewodnie to: "Bądź autorem swojej kariery". Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery również w powiecie iławskim miały miejsce różne działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie wraz z powiatowym koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego i doradcami zawodowymi zorganizowało - warsztaty pt.: "Bądź autorem swojej kariery", dla uczniów kl. III Gimnazjum w Grabowie - Wałdykach i ucznióe klas maturalnych w Z.S im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz prelekcję "Aktywizowanie do wyboru dalszego kierunku kształcenia" dla uczniów kl. III Gimnazjum Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie. Zrealizowano również warsztaty pt.: "Szkolny system doradztwa edukacyjno - zawodowego wobec nowych wyzwań na rynku pracy" dla pedagogów/doradców zawodowych w ramach działalności sieci współpracy doradców zawodowych powiatu iławskiego.

Anna Kowalewska


02.11.2016"Nowe kompetencje na rynku pracy. Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego"

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy doradców zawodowych i koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.

W dniach 17-23 października 2016 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji OTK (nawiązując do hasła ogólnopolskiego) brzmi "Bądź autorem swojej kariery" - poznaj "Nowe wyzwania rynku pracy".

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.10.2016 roku (piątek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie

Temat: "Nowe kompetencje na rynku pracy. Rozwój doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego"

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole, pedagogów.

Celami spotkania są:
- Udzielenie informacji o kierunkach prac MEN i Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty w tym zakresie.
- Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie   w roku szkolnym 2016/2017 (projekty, targi, konferencje, konkursy).
- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.
- Zajęcia warsztatowe "Nowe kompetencje na rynku pracy. Nowoczesne CV" - prowadzaca: Beata Chmarzyńska - doradca zawodowy MCK, OHP w Iławie

Organizatorzy i prowadzący spotkanie:
Anna Kowalewska-powiatowy koordynator doradztwa zawodowego
Renata Motylińska-dyrektor

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 19.10.2016r. 


18.10.2016"Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" - zdjęcia

Do obejrzenia zdjęcia z konferencji "Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa" - z dnia. 27.09.16

ZdjęciaTUTAJ.


11.10.2016
ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, doradca metodyczny z siedzibą w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapraszają na konferencję powiatową:

"Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa"


Celem konferencji jest przekazanie dyrektorom szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, pedagogom, psychologom, nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom informatyki wiedzy dotyczącej praktycznej realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz określenie obszarów współpracy z placówkami wspomagającymi (ODN, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne).


Termin konferencji: 27.09.2016 r. (wtorek), w godz. 11.00-13.00


Miejsce: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Filia w Iławie, ul. Kościuszki 18, 14-200  Iława


Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26.09.2016r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub na adres e-mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


19.09.2016Oferta PCRE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie na rok szkolny 2016 - 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PCRE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie na rok szkolny 2016 - 2017 dotyczącą zajęć prowadzonych na terenie placówek oświatowych powiatu oraz na terenie Poradni, dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

SzczegółyTUTAJ.

17.09.201606.09.2016Archiwum aktualności