>> AKTUALNOŚCI <<


16-20 października 2017 - Ogólnopolski Tydzień Kariery.


Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”. Obfitował w wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć w całym kraju. Swoje propozycje przygotowało również Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

18 października 2017 roku PCRE wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zorganizowało debatę, której uczestnikami byli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz nauczyciele ze szkół powiatu iławskiego, zrzeszeni w sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych placówek oświatowych naszego powiatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych działań na rzecz realizacji i propagowania doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym. Tego dnia zaprezentowały się również nowe osoby w sieci doradców, od tego roku szkolnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII szkół podstawowych. Pani Katarzyna Kozłowska, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie, przeprowadziła prelekcję pt.: „Młodociany pracownik - poszukiwane kompetencje i umiejętności przez pracodawców”. Celem spotkania było uświadomienie doradcom - opiekunom młodzieży, jakie umiejętności są poszukiwane przez lokalnych pracodawców wśród młodych osób poszukujących pracy sezonowej lub dorywczej. Pośrednik pracy zwrócił uwagę także na rozwijanie umiejętności i kompetencji, aby w przyszłości młode osoby mogły być konkurencyjne na rynku pracy.


Autor zdjęcia: Beata Chmarzyńska – doradca zawodowy MCK,OHP


13.11.2017Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie współpraca poradni psychologiczno-pedagogiczej oraz szkół w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja włączająca. Spotkanie odbędzie się 13.11.2017 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 07.11.2017 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


03.11.2017Spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery na Warmii i Mazurach, serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu iławskiego. Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie Temat spotkania: "Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!" Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego.

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


17.10.2017