>> AKTUALNOŚCI <<08.01.2020Zaproszenie na spotkanie doradców zawodowych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie informuje, że w dniach 21-27 października 2019 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach X Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Wielokulturowość kapitałem przyszłości".

Mając powyższe na uwadze, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na warsztaty poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach cyklicznych spotkań doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu iławskiego, które odbędzie się w dniu 28.10.2019r. (poniedziałek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8a w Iławie.

Temat spotkania: "Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych powiatu iławskiego wobec potrzeb dzieci i młodzieży".

Program spotkania:

Część I

- omówienie inicjatyw podjętych w ramach tegorocznego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach.

- planowanie inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie iławskim w roku szkolnym 2019/2020 (projekty, targi, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, konkursy, różne formy wsparcia rodziców).

- analiza wszelkich zagadnień dotyczących organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  roli szkoły i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

Część II

Warsztaty - "Redagowanie dokumentów związanych z planowaniem i realizacją zadań w zakresie doradztwa zawodowego", które poprowadzi Małgorzata Wendorff - Karólewska - nauczyciel, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Organizator spotkania: Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 24.10.2019 r.  Tel./fax. 089-649-24-35


21.10.2019
10.10.2019Oferta zajęć

Dostępna jest oferta zajęć na rok szkolny 2019-2020. Zapraszamy.


12.09.2019Wszystkim Uczniom Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych Powiatu Iławskiego życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Designed by Freepik

25.06.2019Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych.

W ramach spotkań powiatowej sieci doradców zawodowych zapraszamy na seminarium informacyjne realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.: "Zintegrowany System Kwalifikacji - szansa dla edukacji i rynku pracy", które odbędzie się 22 marca 2019 r. w Iławie w HOTELU PORT 110, ul. Konstytucji 3 Maja 7.


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i zastępców dyrektorów placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych, nauczycieli-wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych, pracowników zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych, pracowników PUP oraz do wszystkich, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie.


Podczas seminarium dowiemy się:

. Czym jest ZSK, dlaczego jest potrzebny, jak z niego korzystać?

. Kto i jak na nim zyska?

. Jak wykorzystać ZSK w swojej pracy?

- analiza systemu wsparcia dla uczniów w szkole, placówce po zmianach prawa oświatowego, wymiana dobrych praktyk.


LINK DO REJESTRACJI


Kwestie organizacyjne:

. udział w seminariach jest bezpłatny;

. liczba uczestników jest ograniczona - do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);

. osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia;

. zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku "Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu".


Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


29.01.2019Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Tematem spotkania będzie "Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży":

- konsultacje z lekarzem specjalistą psychiatrii - typowe problemy psychiczne dzieci i młodzieży - objawy, interwencje, profilaktyka,

- analiza systemu wsparcia dla uczniów w szkole, placówce po zmianach prawa oświatowego,

- wymiana dobrych praktyk.


Spotkanie odbędzie się 07.02.2019 (czwartek) o godz. 09.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 05.02.2019 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


29.01.2019

Zapraszamy na spotkanie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach działającej w placówce sieci współpracy nauczycieli wspomagających i współorganizujących kształcenie specjalne.

Spotkanie odbędzie się w dn. 15.01.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Temat spotkania: "Zachowania trudne u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych".


Prowadząca spotkanie : Małgorzata Nierzwicka - psycholog.


09.01.2019Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców

Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

Miejsce i czas treningów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, ul. Kopernika 8A

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie
  o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 22-23.01.2019r., oraz 25.01.2019r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 24.01.2019r. w godzinach 14-17).

Zapisy:

Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni (należy wypełnić formularz zgłoszenia).

Osoby prowadzące zajęcia: Eliza Tasarz, Aleksandra Walczak

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział
w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


07.01.2019Dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i wiary w lepsze jutro, życzą pracownicy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

12.12.2018UWAGA

Dnia 24.12.2018 (poniedziałek) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie będzie nieczynne (odpracowano 08.12.2018 - sobota).

Za utrudnienia przepraszamy.


12.12.2018Zaproszenie


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:


Problematyka uszkodzenia słuchu u dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.


Szkolenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku (czwartek), w godzinach 11.00 - 14.00, w czytelni Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Iławie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu u dzieci i młodzieży, a także logopedów, pedagogów, nauczycieli pracujących z dzieckiem lub uczniem niedosłyszącym/ słabosłyszącym/ niesłyszącym.


W programie szkolenia poruszone będą następujące zagadnienia:


mgr Mariola Gwizdała - protetyk słuchu:

1. Jak słyszymy?

2. Przyczyny niedosłuchów u dzieci i młodzieży.

3. Kiedy należy wykonać badanie słuchu u dziecka? Metody badania słuchu.

4. Zasady protezowania słuchu u dzieci. Zasady dofinansowania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających rozumienie mowy.

5. Zalety i wady nowoczesnych systemów ułatwiających edukację.


mgr Marlena Michalak - logopeda, protetyk słuchu:

6. Rodzaje i stopnie niedosłuchów.

7. Wpływ niedosłuchu na rozwój i edukację dziecka.


mgr Marzena Iwasiów - surdopedagog:

8. Opinie/ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i uczniów z uszkodzonym słuchem.

9. Elementarne zasady pracy z dzieckiem/ uczniem z uszkodzonym słuchem.


Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Kopernika 8a telefon: 89 - 649 - 24 - 35

Dodatkowych informacji udziela Marzena Iwasiów - PCRE w Iławie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


19.11.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Podczas spotkania przeprowadzone zostanie kolejne szkolenie z zakresu "Pozytywnej dyscypliny": "Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów w myśl pozytywnej dyscypliny" - kontynuacja.


Harmonogram szkolenia:
1. Wpływ błędnych przekonań na zachowanie uczniów.
2. Interwencje w sytuacji trudnej w klasie.
3. Relacja uczeń - nauczyciel, jako podstawa efektywności.


Szkolenie przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz - Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie.


Spotkanie odbędzie się 03.12.2018 (poniedziałek) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 31.11.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną:sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


14.11.2018100-lecie niepodległości Polski09.11.2018Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na warsztaty doskonalące kompetencje doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą. Spotkanie zorganizowane ramach działań sieci współpracy i doskonalenia koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.11.2018 roku (piątek) o godzinie 09.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie

Temat: Metody pracy z uczniem nad określaniem własnych zasobów

Celem naszego trzygodzinnego spotkania będzie wypracowanie scenariusza zajęć
z młodzieżą oraz wyposażenie uczestników warsztatu w narzędzia inspirujące do tworzenia scenariuszy lekcji opartych o metody interaktywne. 


Uczestnicy warsztatu otrzymają inspiracyjny zeszyt zadań i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.


Program:

1. Jak uczeń może rozpoznać swoje zasoby?

    - wartości w moim życiu,

    - marzenia a cele i plany,

    - mocne strony i talenty,

2. Narzędzia tworzenia z uczniami planów działań.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Prelegent /Trener: Małgorzata Kamińska - trener i konsultant HR, zawodowo projektuje procesy HR, moderuje warsztaty, prowadzi szkolenia, proponuje klientom nowoczesne rozwiązania rozwojowe.


Liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy o ostateczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do 23.11.2018r (piątek).   
09.11.2018Spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy koordynatorów doradztwa  w szkołach powiatu iławskiego.


W dniach 15-19 października 2018 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach X Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Hasło tegorocznej edycji OTK (nawiązując do hasła ogólnopolskiego) brzmi "Nowe pokolenie na rynku pracy".


Spotkanie odbędzie się w dniu 22.10.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00  w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie


Temat: "Nowe pokolenie na rynku pracy. Doradztwo zawodowego w placówkach oświatowych powiatu iławskiego wobec potrzeb młodego pokolenia"


Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa  w szkole.


Celami spotkania są:

- Omówienie planowanych inicjatyw na rzecz doradztwa zawodowego w powiecie  w roku szkolnym 2018/2019 (projekty, targi, wycieczki zawodoznawcze, konkursy).

- Analiza wszelkich zagadnień z zakresu organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz  funkcji szkoły i PCRE w zakresie wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej.

- Omówienie podjętych inicjatyw w ramach Tygodnia Kariery.

- Przybliżenie współpracy szkół z pracodawcami zrzeszonymi w Iławskim Cechu Rzemiosł Różnych.


Organizatorzy i prowadzący spotkanie:

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego

Renata Motylińska - dyrektor


Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 19.10.2018r.


09.10.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów szkolnych


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Harmonogram szkolenia:

1. Dlaczego uczniowie źle się zachowują?

2. Interwencje w klasie w zależności od błędnych przekonań uczniów.

3. Zachęta, a pochwała.

4. Fundamentalne kompetencje niezbędne do efektywnego spotkania klasowego.


Szkolenie przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz - Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie.


Spotkanie odbędzie się 23.10.2018 (wtorek) w godz. 11.00-15.00 w siedzibie placówki, przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.


Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 19.10.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


08.10.2018ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA GRUPOWE

TRENING INTERPERSONALNY Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII DLA MŁODZIEŻY


Zajęcia adresowane są dla uczniów klas VII- VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum.
Mają na celu:

* poznanie samego siebie;

* poznania swoich mocnych i słabych stron;

* budowania poczucia własnej wartości;

* doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych;

* kształtowania inteligencji emocjonalnej /rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć ;

* uczenia stawiania granic oraz odmawiania;

* przełamywanie nieśmiałości;

* uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

* uczenia nawiązywania kontaktów;

* uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka;

* uczenia współpracy i współdziałania.


Osoby chętne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 89-649-24-35

Zgłoszenia i kontakt: M. Rynkowska- Gabriel, E. Woźniak


05.10.2018Warsztaty dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych


Dyrekcja Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 organizujmy cykliczne warsztaty dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych (w których nauczyciele, specjaliści zostali zatrudnieni z uwagi na kształcenie dzieci z autyzmem/Zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością sprzężoną).


Pierwsze spotkanie odbędzie się w dn. 02.10.18r (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8 A, w czytelni biblioteki (I piętro).


Spotkanie poprowadzi psycholog Małgorzata Nierzwicka. Czas spotkania ogólnego ok. 45 min. z możliwością konsultacji indywidualnych - w ramach potrzeb wskazanych przez nauczycieli.


Bardzo prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu w/w nauczycielom z Państwa szkół, przedszkoli.

W celu usprawnienia organizacji spotkania, prosimy o telefoniczne zgłoszenie osób zainteresowanych udziałem do dn. 02.10.2018r do godz. 10.00 do sekretariatu poradni, tel. 89 649 24 35


25.09.2018
20.09.2018Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do korzystania z naszej oferty oraz zapraszamy do współpracy.

Zespół pracowników PCRE w Iławie


12.09.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Podczas spotkania przeprowadzony zostanie warsztat: "Dogadaj się z dzieckiem czyli Pozytywna Dyscyplina w Edukacji".


Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość:


- poznania podstaw psychologicznych i głównych założeń metody wychowawczej jaką jest Pozytywna Dyscyplina,

- zrozumienia zależności celów wychowawczych i stosowanych w szkole metod,

- zrozumienia, jakie błędne przekonania mają uczniowie, jak to wpływa na ich zachowanie i jak pracować z dziećmi by pozbyły się szkodliwych przekonań,

- poznania kilku konkretnych narzędzi i technik do wykorzystania w pracy z uczniami.


Warsztat przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz, trener, coach, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli, twórczyni projektu Pozytywni Rodzice.


Spotkanie odbędzie się 19.06.2018 (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 15.06.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


14.06.2018