>> AKTUALNOŚCI <<

Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, specjalistów zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.


Podczas spotkania przeprowadzony zostanie warsztat: "Dogadaj się z dzieckiem czyli Pozytywna Dyscyplina w Edukacji".


Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość:


- poznania podstaw psychologicznych i głównych założeń metody wychowawczej jaką jest Pozytywna Dyscyplina,

- zrozumienia zależności celów wychowawczych i stosowanych w szkole metod,

- zrozumienia, jakie błędne przekonania mają uczniowie, jak to wpływa na ich zachowanie i jak pracować z dziećmi by pozbyły się szkodliwych przekonań,

- poznania kilku konkretnych narzędzi i technik do wykorzystania w pracy z uczniami.


Warsztat przeprowadzi: mgr Iwona Michniewicz, trener, coach, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli, twórczyni projektu Pozytywni Rodzice.


Spotkanie odbędzie się 19.06.2018 (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 15.06.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


14.06.2018Powiatowy Konkurs "Talenty rozwijamy w rodzinie" - 06.06.2018 r.


W dniu 06.06.2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się uroczysta gala Powiatowego Konkursu "Talenty rozwijamy w rodzinie", która po raz pierwszy zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. Instytucją partnerską było Starostwo Powiatowe.


Na uroczystości obecny był Starosta Powiatu Iławskiego Pan Marek Polański, który wspólnie z Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Panią Renatą Motylińską serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych i dokonał oficjalnego otwarcia gali. Obecna była również Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Pani Jadwiga Kolman. W gali uczestniczyli także nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi oraz rodzice uczniów biorących udział w konkursie.


Inicjatorką konkursu była Anna Kowalewska - pedagog i doradca zawodowy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono uczniów gimnazjów i ich rodziny. Zadaniem drużyny, którą stanowili uczeń i jego rodzina, było zaprezentowanie talentu zawodnika oraz wyeksponowanie udziału rodziny w jego kształtowaniu. Prezentacja miała wykorzystywać środki przekazu wizualnego (np. pokaz, film, prezentacja multimedialna, plakat, fotografia, bilbord), poparte słowem (np. opowiadanie o tym kiedy, kto i w jaki sposób odkrył pasję dziecka, udział rodziny w rozwijaniu talentu, wpływ najbliższych na sukcesy dziecka, sposoby i formy rozwijania talentu). Czworo uczniów zachwyciło jurorów oraz wszystkich zgromadzonych, przedstawiając z pasją i zaangażowaniem swoje osiągnięcia.


Występy uczniów nagradzało wysokimi notami jury w składzie: Pani Magdalena Machnio - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Pani Beata Chmarzyńska - doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Iławie, Pan Arkadiusz Karpiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Przystań".


Przyznano:


ex aequo I miejsce

Michałowi Kępińskiemu (SP nr 1 w Iławie, kl. III gimnazjum) - opiekun Pani Beata Niksa

Wiktorii Czarneckiej (SP we Franciszkowie, kl. III gimnazjum) - opiekunowie Pani Aleksandra Walasek-Zawadzka oraz Pani Izabella Witkowska


ex aequo II miejsce

Martynie Topka (SP nr 1 w Iławie, kl. III gimnazjum) - opiekun Pani Beata Niksa

Zuzannie Mazurek (SP nr 1 w Iławie, kl. III gimnazjum) - opiekun Pani Beata Niksa


Organizatorzy serdecznie dziękują za gościnność i poczęstunek Starostwu Powiatowemu w Iławie. Spotkanie mogło dostarczyć wielu miłych wrażeń również dzięki pomocy darczyńców i sponsorów: Firmie GROMAL - Roman Brzozowski, Schneider Electric, Jacques Battini Cosmetic, Szynaka Meble. Do nich organizatorzy ślą szczególne wyrazy wdzięczności za okazane dzieciom i młodzieży serce. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa, propagująca uzdolnienia młodzieży, wpisze się na stałe do kalendarza imprez z zakresu doradztwa zawodowego. Być może zachęci do udziału uczniów z wielu szkół, a do współpracy jeszcze szersze grono instytucji, którym nie jest obojętny los utalentowanych młodych mieszkańców naszego powiatu.


Tekst: Anna Kowalewska

Foto: Monika Przybyła

Organizator: Anna Kowalewska


12.06.2018Konkurs plastyczny "Mogę zostać, kim tylko zechcę" dla dzieci Iławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu


W ramach współpracy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z Iławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu przeprowadzony został konkurs plastyczny, nawiązujący do szerzenia idei doradztwa zawodowego wśród naszych podopiecznych i ich rodziców. Uczestnikami konkursu były dzieci rodziców zrzeszonych w Iławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu. Instytucją partnerską w organizacji tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Iławie.


Zgromadzone wcześniej prace plastyczne zostały ocenione 4 czerwca 2018 r. przez jury, w skład którego weszli doradcy zawodowi: Pani Beata Chmarzyńska (Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Iławie), Pani Anna Kowalewska (Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie) oraz Pani Beata Niksa (doradca i pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie). W dniu 6 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbył się finał konkursu plastycznego "Mogę zostać, kim tylko zechcę". Fundatorem przepięknych nagród dla uczestników tego konkursu było Iławskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu.


Dzieci w towarzystwie swoich rodzin odebrały dyplomy, upominki i gratulacje z rąk Starosty Powiatu Iławskiego Pana Marka Polańskiego, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego Pani Jadwigi Kolman oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie Pani Renaty Motylińskiej. Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:


Kategoria I : dzieci, które nie podjęły jeszcze edukacji przedszkolnej

Miejsce III - Nikola Krezymon (3 lata)

Miejsce III - Kacper Bednarek (2 lata)

Miejsce II - Lena Makowska (3 lata)

Miejsce I - Fabian Dworak (2 lata)


Kategoria II: dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce III - Jakub Kalbarczyk (5 lat)

Miejsce III - Luiza Stendera (5 lat)

Miejsce II - Szymon Ekonomowicz (7 lat)

Miejsce II - Marysia Ekonomowicz (4 lata)

Miejsce I - Natasza Sikorska (5 lat)


Kategoria III: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

Miejsce III - Angela Świątkowska (kl. III)

Miejsce II - Łucja Stendera (kl. III)

Miejsce I - Izabela Czerniakowska (kl. I)


Kategoria IV: dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej

Miejsce II - Marika Reich (kl. VI)

Miejsce I - Miłosz Zakrzewski (kl. IV)


Inicjatorem i organizatorem konkursu pt. "Mogę zostać, kim tylko zechcę" było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie reprezentowane przez Dyrektor Renatę Motylińską, surdologopedę Jolantę Lewowską oraz przez powiatowego koordynatora doradztwa zawodowego, pedagoga i doradcę zawodowego - Annę Kowalewską, przy nieocenionej pomocy Pani Katarzyny Cywińskiej - Prezes Iławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu. Wystawę nagrodzonych prac plastycznych przygotowała Pani Danuta Klukowska, nauczyciel bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie


Tekst: Anna Kowalewska

Foto: Monika Przybyła


12.06.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów, specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Tematem spotkania będzie "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz dziecka, rodziny" (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, orzecznictwo o niepełnosprawności, wsparcie rodzin zastępczych, adopcyjnych).

Spotkanie odbędzie się 13.06.2018 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału do 11.06.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl


Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


07.06.2018TALENTY ROZWIJAMY W RODZINIE

6 czerwca (środa) o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczysta gala podczas, której nastąpi prezentacja uczestników konkursu "Talenty rozwijamy w rodzinie". Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych wraz ze swoją rodziną/rodzicem. Zadaniem drużyny (uczeń i członkowie jego rodziny) będzie zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.

Organizator: Anna Kowalewska


03.06.2018
Seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności"


W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki).

Seminarium zorganizowane zostało przez PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie, PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

W seminarium wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych i specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz powiatu nowomiejskiego. Po raz pierwszy do organizacji takiej inicjatywy włączyły się aż 4 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z ościennych powiatów. Wcześniej w dniu 22 marca br. taka sama inicjatywa odbyła się w Działdowie dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z powiatu nidzickiego i działdowskiego.

Celem seminarium było wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

Na początku gości przywitała dyrektor PCRE w Iławie Pani Renata Motylińska. Następnie głos zabrał Starosta Iławski Pan Marek Polański.


W części seminaryjnej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Ideę edukacji włączającej przybliżył Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka.

- "Zachowania nadmiarowe, zakłócające proces edukacyjno-wychowawczy (dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania)" - przedstawiły Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie oraz Teresa Podolak - psycholog Poradni w Nowym Mieście Lubawskim;

- "Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w oddziale przedszkolnym" w ramach dobrych praktyk omówiła Magdalena Grabowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Zagadnienie to zostało także przedstawione z perspektywy matki dziecka z autyzmem - Pani Marzeny Ziółkowskiej;

- "Wielopłaszczyznowa współpraca środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera" omówiła Pani Magdalena Żukowska - psycholog, Poradni w Nidzicy;

- "Jak pomóc uczniowi z mutyzmem selektywnym?" omówiły Panie: Natalia Szramka - psycholog Poradni w Działdowie i Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie.

- "Organizowanie kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych - prawidłowe przygotowanie przyjęcia do szkoły ucznia niepełnosprawnego jako warunek podejmowania skutecznych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych" przybliżyły Panie: Beata Piątkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku i Beata Kozłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie.


Uczestnicy, w ankietach ewaluacyjnych, stwierdzili, że tematyka seminarium była interesująca i przydatna w ich pracy zawodowej, większość z respondentów w pełni wykorzysta w praktyce wiedzę nabytą podczas spotkania. Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści określili również tematykę, która byłaby dla nich interesująca podczas kolejnych seminariów, konferencji, warsztatów.

Seminarium wpisało się także, w cykl wydarzeń organizowanych w ramach popularyzacji wiedzy na temat autyzmu, gdyż kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Prelegentom dziękujemy za przybliżenie tematyki edukacji włączającej, która jest niezwykle istotna w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej.


Organizatorzy:

Renata Motylińska - dyrektor PCRE w Iławie

Iwona Krajewska - dyrektor PCRE w Nowym Mieście

Małgorzata Wilińska - dyrektor PP-P w Nidzicy

Wojciech Lipka - dyrektor PP-P w Działdowie24.04.2018
Spotkanie sieci doradców12.04.2018Zaproszenie na seminarium

Szanowni Dyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego

Zapraszamy na seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki), które odbędzie się w dniu 17.04.2018r. - w godz. 10.00-12.45 w sali sesyjnej (nr 20) Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.


Organizatorzy seminarium:

PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie, PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy.


Seminarium ma na celu:

- Wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

- Ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

- Wsparcie osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.


W ramach realizacji seminarium przewidziane są wystąpienia psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.


Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w seminarium najpóźniej do dnia 13.04.2018 do godziny 12.00.


Telefon dla zainteresowanych z powiatu iławskiego: 89 649 24 35

Telefon dla zainteresowanych z powiatu nowomiejskiego: 56 472603805.04.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie diagnoza funkcjonalna w obszarze emocjonalno-społecznym uczniów (9-13 lat), działania postdiagnostyczne, monitorowanie efektów wsparcia. Spotkanie odbędzie się 17.01.2018 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 12.01.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


04.01.2018Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców

Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

Miejsce i czas treningów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, ul. Kopernika 8A

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 22-23.01.2018r., oraz 25.01.2018r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 24.01.2018r. w godzinach 14-17).

Zapisy:

Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni w Iławie telefonicznie (649 24 35 ) bądź osobiście.

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


04.01.2018Szkolenie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych:

"PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ W WYBORZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ".

Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa), w godzinach 10.00 -13.15 ( 4 godz. lekcyjne) z jedną przerwą 15 min. o godz. 11.30-11.45.) w siedzibie PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8a (czytelnia). Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Osoba prowadząca szkolenie Pani Zofia Fota przedstawi wachlarz narzędzi przydatnych w pracy w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży, wzbogacając tym samym Państwa zasoby.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 15.12.2017r. na adres e-mail: aniakowalewska@tlen.pl (liczba miejsc ograniczona).


Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, doradca zawodowy w PCRE


12.12.201716-20 października 2017 - Ogólnopolski Tydzień Kariery.


Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”. Obfitował w wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć w całym kraju. Swoje propozycje przygotowało również Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

18 października 2017 roku PCRE wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zorganizowało debatę, której uczestnikami byli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz nauczyciele ze szkół powiatu iławskiego, zrzeszeni w sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych placówek oświatowych naszego powiatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych działań na rzecz realizacji i propagowania doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym. Tego dnia zaprezentowały się również nowe osoby w sieci doradców, od tego roku szkolnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII szkół podstawowych. Pani Katarzyna Kozłowska, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie, przeprowadziła prelekcję pt.: „Młodociany pracownik - poszukiwane kompetencje i umiejętności przez pracodawców”. Celem spotkania było uświadomienie doradcom - opiekunom młodzieży, jakie umiejętności są poszukiwane przez lokalnych pracodawców wśród młodych osób poszukujących pracy sezonowej lub dorywczej. Pośrednik pracy zwrócił uwagę także na rozwijanie umiejętności i kompetencji, aby w przyszłości młode osoby mogły być konkurencyjne na rynku pracy.


Autor zdjęcia: Beata Chmarzyńska – doradca zawodowy MCK,OHP


13.11.2017Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie współpraca poradni psychologiczno-pedagogiczej oraz szkół w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja włączająca. Spotkanie odbędzie się 13.11.2017 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 07.11.2017 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


03.11.2017Spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery na Warmii i Mazurach, serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu iławskiego. Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie Temat spotkania: "Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!" Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego.

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


17.10.2017