>> AKTUALNOŚCI <<


Seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności"


W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki).

Seminarium zorganizowane zostało przez PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie, PCRE Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

W seminarium wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych i specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz powiatu nowomiejskiego. Po raz pierwszy do organizacji takiej inicjatywy włączyły się aż 4 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z ościennych powiatów. Wcześniej w dniu 22 marca br. taka sama inicjatywa odbyła się w Działdowie dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów z powiatu nidzickiego i działdowskiego.

Celem seminarium było wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

Na początku gości przywitała dyrektor PCRE w Iławie Pani Renata Motylińska. Następnie głos zabrał Starosta Iławski Pan Marek Polański.


W części seminaryjnej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Ideę edukacji włączającej przybliżył Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka.

- "Zachowania nadmiarowe, zakłócające proces edukacyjno-wychowawczy (dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania)" - przedstawiły Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie oraz Teresa Podolak - psycholog Poradni w Nowym Mieście Lubawskim;

- "Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w oddziale przedszkolnym" w ramach dobrych praktyk omówiła Magdalena Grabowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Zagadnienie to zostało także przedstawione z perspektywy matki dziecka z autyzmem - Pani Marzeny Ziółkowskiej;

- "Wielopłaszczyznowa współpraca środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera" omówiła Pani Magdalena Żukowska - psycholog, Poradni w Nidzicy;

- "Jak pomóc uczniowi z mutyzmem selektywnym?" omówiły Panie: Natalia Szramka - psycholog Poradni w Działdowie i Joanna Cieszewska - psycholog Poradni w Iławie.

- "Organizowanie kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych - prawidłowe przygotowanie przyjęcia do szkoły ucznia niepełnosprawnego jako warunek podejmowania skutecznych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych" przybliżyły Panie: Beata Piątkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku i Beata Kozłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie.


Uczestnicy, w ankietach ewaluacyjnych, stwierdzili, że tematyka seminarium była interesująca i przydatna w ich pracy zawodowej, większość z respondentów w pełni wykorzysta w praktyce wiedzę nabytą podczas spotkania. Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści określili również tematykę, która byłaby dla nich interesująca podczas kolejnych seminariów, konferencji, warsztatów.

Seminarium wpisało się także, w cykl wydarzeń organizowanych w ramach popularyzacji wiedzy na temat autyzmu, gdyż kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Prelegentom dziękujemy za przybliżenie tematyki edukacji włączającej, która jest niezwykle istotna w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej.


Organizatorzy:

Renata Motylińska - dyrektor PCRE w Iławie

Iwona Krajewska - dyrektor PCRE w Nowym Mieście

Małgorzata Wilińska - dyrektor PP-P w Nidzicy

Wojciech Lipka - dyrektor PP-P w Działdowie24.04.2018
Spotkanie sieci doradców12.04.2018Zaproszenie na seminarium

Szanowni Dyrektorzy, nauczyciele, nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjaliści szkół powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego

Zapraszamy na seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki), które odbędzie się w dniu 17.04.2018r. - w godz. 10.00-12.45 w sali sesyjnej (nr 20) Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.


Organizatorzy seminarium:

PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie, PCRE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy.


Seminarium ma na celu:

- Wskazanie przykładów efektywnych działań w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemu szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

- Ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

- Wsparcie osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.


W ramach realizacji seminarium przewidziane są wystąpienia psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.


Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w seminarium najpóźniej do dnia 13.04.2018 do godziny 12.00.


Telefon dla zainteresowanych z powiatu iławskiego: 89 649 24 35

Telefon dla zainteresowanych z powiatu nowomiejskiego: 56 472603805.04.2018Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie diagnoza funkcjonalna w obszarze emocjonalno-społecznym uczniów (9-13 lat), działania postdiagnostyczne, monitorowanie efektów wsparcia. Spotkanie odbędzie się 17.01.2018 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 12.01.2018 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


04.01.2018Treningi dla dzieci klas IV-VI i ich rodziców

Trening Pewności Siebie to sprawdzona i rzetelnie opracowana metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Badania pokazują, że po tego typu zajęciach prawie 50% dzieci przestało być ofiarami przemocy a te, którym dalej dokuczano, potrafiły sobie z tym samodzielnie radzić.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów

 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości

 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych

 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości

 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników

 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka

Miejsce i czas treningów:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, ul. Kopernika 8A

 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności.

Zajęcia dla dzieci trwają 9h (3 spotkania w godzinach: 8:30-11:30 w dniach: 22-23.01.2018r., oraz 25.01.2018r.)

Warsztaty dla chętnych rodziców trwają 3h (1 spotkanie 24.01.2018r. w godzinach 14-17).

Zapisy:

Zgłoszenie dziecka na warsztaty może odbyć się w szkole lub w poradni w Iławie telefonicznie (649 24 35 ) bądź osobiście.

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VI, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Rodzice dzieci, uczestniczących w treningach, mogą również brać udział w warsztatach dla rodziców.

Zgłoszenia dokonuje rodzic.


04.01.2018Szkolenie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie serdecznie zaprasza na szkolenie organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych:

"PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE MŁODZIEŻ W WYBORZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ".

Odbędzie się ono w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa), w godzinach 10.00 -13.15 ( 4 godz. lekcyjne) z jedną przerwą 15 min. o godz. 11.30-11.45.) w siedzibie PCRE w Iławie, ul. Kopernika 8a (czytelnia). Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Osoba prowadząca szkolenie Pani Zofia Fota przedstawi wachlarz narzędzi przydatnych w pracy w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży, wzbogacając tym samym Państwa zasoby.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 15.12.2017r. na adres e-mail: aniakowalewska@tlen.pl (liczba miejsc ograniczona).


Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, doradca zawodowy w PCRE


12.12.201716-20 października 2017 - Ogólnopolski Tydzień Kariery.


Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”. Obfitował w wiele wydarzeń oraz przedsięwzięć w całym kraju. Swoje propozycje przygotowało również Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.

18 października 2017 roku PCRE wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zorganizowało debatę, której uczestnikami byli doradcy zawodowi, pedagodzy oraz nauczyciele ze szkół powiatu iławskiego, zrzeszeni w sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych placówek oświatowych naszego powiatu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach oraz omówienie i zaplanowanie wspólnych działań na rzecz realizacji i propagowania doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym. Tego dnia zaprezentowały się również nowe osoby w sieci doradców, od tego roku szkolnego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII szkół podstawowych. Pani Katarzyna Kozłowska, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie, przeprowadziła prelekcję pt.: „Młodociany pracownik - poszukiwane kompetencje i umiejętności przez pracodawców”. Celem spotkania było uświadomienie doradcom - opiekunom młodzieży, jakie umiejętności są poszukiwane przez lokalnych pracodawców wśród młodych osób poszukujących pracy sezonowej lub dorywczej. Pośrednik pracy zwrócił uwagę także na rozwijanie umiejętności i kompetencji, aby w przyszłości młode osoby mogły być konkurencyjne na rynku pracy.


Autor zdjęcia: Beata Chmarzyńska – doradca zawodowy MCK,OHP


13.11.2017Spotkanie sieci współpracy pedagogów, psychologów szkolnych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych powiatu iławskiego na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie współpraca poradni psychologiczno-pedagogiczej oraz szkół w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja włączająca. Spotkanie odbędzie się 13.11.2017 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 07.11.2017 r. telefonicznie: 89 649 24 35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@pcre.ilawa.pl

Renata Motylińska - koordynator sieci współpracy


03.11.2017Spotkanie sieci współpracy doradców zawodowych.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie, w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery na Warmii i Mazurach, serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone doradztwu zawodowemu w ramach działań sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu iławskiego. Spotkanie odbędzie się 18.10.2017 (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Kopernika 8 a w Iławie Temat spotkania: "Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!" Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów doradztwa w szkole, pedagogów, wychowawców, osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego.

Anna Kowalewska - powiatowy koordynator doradztwa zawodowego


17.10.2017