Zdjęcia "Nasza Poradnia"Galerie - rok szkolny 2016 -2017III Powiatowy Turniej Zawodoznawczy "Zdolni i kreatywni" z IV "Giełdą praktyk i zawodów"


SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH 22.02.2017
"Zmiany w szkolnictwie zawodowym, oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego na rok szkolny 2017/2018" - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Iławie
"Wspomagamy szkoły - kierunki realizacji polityki oświatowej państwa"
Galerie - rok szkolny 2015 -2016"Jak zmotywować niezmotywowanych" - zdjęcia z konferencji


Powiatowe Targi Edukacyjne


"Bawimy się i uczymy"


II Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni"


Małe dziecko. Profilaktyka wad wymowy


Konferencja z zakresu doradztwa zawodowego
Galerie - rok szkolny 2014 -2015Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z klasy III SP


"Od bazgrania do pisania" część 2


Powiatowy Turniej "Zdolni i kreatywni"


"Od bazgrania do pisania" warsztaty manualne dla 5 i 6 latków realizowane w Punkcie Konsulatcyjnym w Suszu


Spotkanie doradców zawodowych 24.10.2014 w PCRE w Iławie


Zajęcia w PPP dla 5 i 6 latków "Będę uczniem"
Galerie - rok szkolny 2013 -2014Zachowania trudne u dzieci i młodzieży - konferencja


Warsztaty zawodoznawcze - Susz, Sampława


Przygoda z grafobajką - Kisielice, Tuszewo


Terapia integracji sensorycznej w Poradni - prowadząca - A. Walczak


Terapia logopedyczna prowadzona w Poradni - A. Walczak - logopeda


Klub Młodego Rodzica - Punkt Konsultacyjny w Suszu


Listopadowe czwartki w PCRE - spotkania z dziećmi z przedszkola nr 6
Galerie - rok szkolny 2012 -2013.Będę uczniem - dzień otwarty w Poradni.


Pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych w powiecie iławskim.


Konferencja Powiatowa - "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy" - 11.04.2013.Zdjęcia z indywidualnej terapii logopedycznej, z gabinetu logopedycznego użyczonego przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Olsztynie."Zaburzenia więzi rodzinnych i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w domu i szkole" - zdjęcia z konferencji"Klub Młodych Rodziców" - punkt konsultacyjny w Suszu - K. Białek, J. CieszewskaSala terapii Integracji SensorycznejZajęcia z profilaktyki wad wymowy - "Małe Dziecko" - M. Rynkowska, A. Walczak


Wakacyjne spotkanie grupy wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych - M. Nierzwicka, A. Podwalska

"Klub Młodych Rodziców" - spotkania w Suszu - K. Białek, J. Cieszewska
Galerie - rok szkolny 2011 -2012.


Zdjęcia z zajęć prowadzonych na terenie Poradni


"Przyjazna ortografia" - prowadząca A. Kowalewska

"Indywidualna terapia pedagogiczna" - prowadząca A. Kowalewska

"Zajęcia terapeutyczne W. Sherborne" - prowadzące M. Nierzwicka, A. Podwalska

"Indywidualna terapia pedagogiczna w Suszu" - prowadząca K. Białek

"Terapia logopedyczna" - prowadząca M. Rynkowska

"Terapia pedagogiczna" - prowadząca M. Rynkowska

"Trening ortograficzny" - prowadząca M. Rynkowska

"Małe Dziecko. Profilaktyka rozwoju mowy. Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż" - prowadzące M.Rynkowska, A.Walczak

"Trudna ortografia - szybko nam do głowy trafia - warsztaty ortograficzne" - prowadząca K.Białek

"Łatwa Ortografia" - zajęcia ortograficzne dla dzieci dyslektycznych (na podstawie programu Ortograffiti)" - prowadząca A.Walczak

"Zajęcia terapeutyczne W. Sherborne" - prowadząca E.Tasarz

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszkę - prowadząca A. Kamińska


Zdjęcia z zajęć prowadzonych na terenie placówek oświatowych powiatu


"Przygoda z grafobajką" - w Złotowie i Rumienicy - prowadzące A.Kowalewska, E. Surdykowska

"Profilaktyka uzależnień" - warsztaty dla uczniów gimnazjów prowadzone przez M. Rynkowska, E. Woźniak

"Asertywność" - warsztaty dla uczniów gimnazjów prowadzone przez M. Rynkowska, E. Woźniak

Badanie słuchu w przedszkolu- M. Rynkowska

"Przygoda z grafobajką" -bajkoterapia, zajęcia ruchowe i grafomotoryczne - prowadzące A.Kowalewska, E. Surdykowska


Zdjęcia z imprez, konferencji organizowanych przez Poradnię


"TERAPIA JĄKANIA - praktyczne sposoby radzenia sobie"

"Znaczenie wczesnej edukacji w karierze szkolnej ucznia"