Projekt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” - KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE IŁAWSKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


SZKOŁY/PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE

 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Bożena Kubowicz-Machnica (Fundacja Pomorski Instytut Edukacji)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Gimnazjum Publiczne, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Liceum Ogólnokształcące, ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, Technikum, ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice

 • Zespół Szkół w Kisielicach, Publiczne Gimnazjum, al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice

 • Zespół Szkół w Kisielicach, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice

 • Szkoła Podstawowa w Łęgowie, Łęgowo 75, 14-220 Kisielice

 • Szkoła Podstawowa w Goryniu, Goryń 88, 14-220 Kisielice


 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Katarzyna Ewertowska

 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Technikum Zawodowe ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  ul. Kopernika 8a, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół w Zalewie, Gimnazjum w Zalewie, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo

 • Zespół Szkół w Zalewie, Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Szkolna 2, 14-230 Zalewo

 • Zespół Szkół w Borecznie, Szkoła Podstawowa, Boreczno 22, 14-230 Zalewo

 • Szkoła Podstawowa w Bartach, Barty 23, 14-230 Zalewo

 • Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2 A, 14-200 Iława


 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Wioletta Szpakowska

 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Technikum Zawodowe, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława

 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Mierosławskiego 10, 14-200 Iława

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach, ul. Szkolna 2, 14-204 Rudzienice

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wikielcu, Wikielec 15 E, 14-200 Iława

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie, Laseczno 43, 14-202 Iława

 • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Dąbrowskiego 17 B, 14-200 Iława

 • Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Wiejska 3, 14-200 Iława


 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Maria Mianecka:

 • Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, Liceum Ogólnokształcące, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

 • Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, Technikum, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

 • Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz

 • Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu, ul. Piastowska 5, 14-240 Susz

 • Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich, Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz

 • Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Jawty Wielkie 6, 14-240 Susz

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie, Gałdowo 24, 14-241 Ząbrowo

 • Przedszkole w Suszu, ul. Piastowska 1 A, 14-240 Susz


 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Anna Szczawińska:

 • Zespół Szkół, Gimnazjum w Grabowie-Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental

 • Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Grabowie-Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental

 • Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, ul. Wiejska 11, 14-202 Iława

 • Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie, Franciszkowo 18, 14-200 Iława

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie, Franciszkowo 18, 14-200 Iława

 • Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne, ul. Kasprowicza 3, 14-200 Iława

 • Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Kościuszki 22 A, 14-200 Iława

 • Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Andersa 8 A, 14-200 Iława


 1. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – p. Bożena Smoczyńska:

 • Zespół Szkół w Lubawie, Liceum Ogólnokształcące, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa

 • Zespół Szkół w Lubawie, Technikum, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa

 • Zespół Szkół w Lubawie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa

 • Szkoła Podstawowa w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa

 • Zespół Szkół, Gimnazjum w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa

 • Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa

 • Szkoła Podstawowa w Tuszewie, Tuszewo 24, 14-260 Lubawa

 • Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Rumienica 29, 14-260 Lubawa