Powiat Iławski/Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, jako Beneficjent, realizuje projekt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” - KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE IŁAWSKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Lp.

Tematyka doskonalenia

Szkoła/przedszkoleWykorzystanie EWD

w ewaluacji wewnętrznej szkoły.


Technikum
Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach

Technikum Zawodowego
Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Technikum,

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Gimnazjum Publiczne, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Iławie

Szkoła Podstawowa w LubawieJak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?


Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie

Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie


Rodzice są partnerami szkoły.


Publiczne Gimnazjum
Zespół Szkół w Kisielicach

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
Zespół Szkół w Kisielicach

Szkoła Podstawowa w Rumienicy

Szkoła Podstawowa w Łęgowie


Techniki uczenia się

i metody motywujące do nauki.


Gimnazjum

Zespół Szkół w Zalewie

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół w Zalewie

Szkoła Podstawowa w Goryniu

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół w Borecznie

Szkoła Podstawowa w Bartach

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach

Szkoła Podstawowa w Rudzienicach

Przedszkole Miejskie nr 5 w IławieJak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?


Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół w Lubawie

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół w PrątnicyUczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.


Technikum,

Zespół Szkół w Lubawie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół w Lubawie


Postawy uczniowskie.

Jak je kształtować?

Gimnazjum Zespół Szkół w Prątnicy

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Praca z uczniem zdolnym.

Szkoła Podstawowa w Wikielcu

Przedszkole Miejskie nr 3 w Iławie

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole w Suszu

Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie

Praca z uczniem młodszym.

Szkoła Podstawowa w Tuszewie

Ocenianie kształtujące.

Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r w Iławie

Technikum

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r w Iławie

Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939r w Iławie

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

Gimnazjum

Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach

Samorządowa Szkoła Podstawowa

we Franciszkowie


Nauczyciel 45+


Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie


Szkoła Podstawowa w Lasecznie


Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne w Iławie


Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Iławie

Współpraca nauczycieli

w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Suszu