Pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej


Marzena Iwasiów - p.o. dyrektor


Magdalena Błądek

Aniela Florkiewicz

Danuta Klukowska