"Asertywność" - warsztaty dla uczniów gimnazjów prowadzone przez M. Rynkowska, E. Woźniak