"Przygoda z grafobajką" -bajkoterapia, zajęcia ruchowe i grafomotoryczne - prowadzące A.Kowalewska, E. Surdykowska