POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W IŁAWIE,

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W IŁAWIE

oferta działań w roku szk. 2018/2019


Doskonalenie nauczycieli


1. Wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną:

- punkt konsultacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy:

poniedziałek, środa 11.00–14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 89 648-23-29)

- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu iławskiego

2. Wspomaganie nauczycieli w wykorzystaniu technologii informacyjno-komuni­kacyjnej w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Szkolenia: Jak przygotować prezentację multimedialną. Sprawdzanie wiedzy uczniów – quizy w programie PowerPoint.

3. Przeglądy literatury na spotkaniach zespołów nauczycielskich:

Tematyka: Współpraca szkoły z rodzicami, Dyscyplina w klasie.


Zajęcia edukacyjne


Prowadzimy zajęcia zapoznające z iławską biblioteką pedagogiczną dla wszystkich pozio­mów kształcenia (od przedszkola do studiów wyższych). Oferujemy zajęcia prowadzone na tematy wskazane przez nauczycieli bibliotekarzy szkół.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Biblioteki przy ul. Kopernika 8A lub w szkołach (po uzgod­nieniu).

Udział w zajęciach należy zgłosić minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem, tel. 89 648-23-29 lub e-mail: biblioteka.pedagogiczna@o2.pl.


Propozycje zajęć bibliotecznych 2018/2019:


I. Zajęcia dla przedszkoli


L.p.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

1.

Biblioteka jakiej nie znamy – jesienne czwartki w PCRE

30 min.

5-6 latki

A. Florkiewicz

2.

Co nam niesie Pani Jesień – jesienne czwartki w PCRE

30 min.

5-6 latki

D. Klukowska

3.

Franklin i książka z biblioteki

60 min.

5-6 latki

D. Szeluga

4.

Jan Brzechwa – Profesor serdecznego uśmiechu

60 min.

4-6 latki

D. Szeluga

5.

Mieszkańcy Stumilowego Lasu

60 min.

4-6 latki

D. Szeluga

6.

Spotkanie z bałwankiem

45 min.

5-6 latki

D. Klukowska

7.

Szczęśliwy świat Muminków

45 min.

4-6 latki

D. Klukowska

8.

Uszatek i inne misie

60 min.

4-6 latki

D. Szeluga

9.

Z wizytą u Słonia Trąbalskiego

45 min.

4-6 latki

D. Klukowska

10.

Zwiastuny wiosny

45 min.

5-6 latki

D. Klukowska


II. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI)


L.p.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

1.

Biblioteka jakiej nie znamy

45 min.

kl. I-III

D. Klukowska

2.

Budowa książki

45 min.

kl. III-IV

D. Klukowska

3.

Czy warto czytać książki?

45 min.

kl. I-III

D. Klukowska

4.

Czytanie – od konieczności do przyjemności

45 min.

kl. IV-VI

A. Florkiewicz

5.

Dzieciństwo Karola Wojtyły

60 min.

kl. I-III

D. Szeluga

6.

Jan Brzechwa jakiego nie znamy

45 min.

kl. I-III

D. Szeluga

7.

Karta katalogowa źródłem informacji o książce

45 min.

kl. IV-VI

D. Klukowska

8.

Książki i katalogi

45 min.

kl. IV-VI

D. Klukowska

9.

Książki o Iławie – poznajemy budowę książki

45 min.

kl. III-V

A. Florkiewicz

10.

Poznajemy świat z Nelą małą reporterką

45 min.

kl. III-V

D. Szeluga

11.

Rany Julek – Julian Tuwim

45 min.

kl. I-III

D. Szeluga

12.

Szczęśliwy świat Muminków

45 min.

kl. I-II

D. Klukowska

13.

W magicznym ogrodzie baśni

45 min.

kl. III-IV

D. Szeluga

14.

Jak powstał Plastuś

45 min.

kl. I

D. Szeluga

15.

Polskie symbole narodowe

45 min.

kl. I-III

D. Szeluga

16.

Polska droga do niepodległości

45 min.

Kl. IV-V

D. Szeluga


III. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) i gimnazjów


L.p.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

1.

Autor ma swoje prawa – powołujemy się na źródła

45 min.

kl. VII-VIII sp.

kl. III g.

A. Florkiewicz

2.

Katalog komputerowy – źródłem informacji o zbiorach

45 min.

kl. VII-VIII sp.

kl. III g.

D. Klukowska

3.

Rodzaje katalogów bibliotecznych

45 min.

kl. VII-VIII sp.

kl. III g.

A. Florkiewicz

4.

Uczeń kl. VII VIII sp i gimnazjum z wizytą w Bibliotece Pedago­gicznej w Iławie

45 min.

kl. VII-VIII sp.

kl. III g.

wszyscy bibliotekarze


IV. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


L.p.

Temat

Czas

Adresat

Prowadzący

1.

Autor ma swoje prawa – powołujemy się na źródła

45 min.

kl. I-IV

A. Florkiewicz

2.

Język filmu

60 min.

kl. I-IV

A. Florkiewicz

3.

Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych wybranych bibliotek

45 min.

kl. I-IV

D. Klukowska

4.

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Iławie

45 min.

kl. I-IV

wszyscy bibliotekarze

5.

Ekslibris – znak własnościowy książki

45 min.

kl. I-IV

D. Szeluga

6.

Współczesne źródła informacji

45 min.

kl. I-IV

A. FlorkiewiczKonsultacje dla studentów:

na temat warsztatu informacyjnego Biblioteki, skutecznego poszukiwania literatury w katalogach Biblioteki, zasad tworzenia przypisów i bibliografii w pracach dyplomowych (po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 89 648-23-29)