Rok szkolny 2017/2018


FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ DLA NAUCZYCIELI


RODZAJ ZAJĘĆ / TEMATYKA

GRUPOWE /

INDYWIDUALNE

REALIZATOR

TERMIN

Konsultacje psychologiczne - trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

indywidualne

Cieszewska Joanna

Przez cały rok

Konsultacje psychologiczne zaburzenia emocjonalne, społeczne, poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

indywidualne

grupowe

Tasarz Eliza

Przez cały rok

Konsultacje specjalistyczne - praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi

grupowe/indywidualne

Nierzwicka

Małgorzata

Przez cały rok

piątki/środy

Konsultacje specjalistyczne - praca z dzieckiem z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych

grupowe/indywidualne

Nierzwicka

Małgorzata

Przez cały rok

piątki/środy

Konsultacje specjalistyczne - surdologopedyczne - pomoc w pracy z dzieckiem/uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym

indywidualne

Lewowska Jolanta

Przez cały rok

piątki

8.00-12.00

Konsultacje psychologiczne - motywowanie, negocjowanie

indywidualne

Grossmann Mariusz

Przez cały rok

Konsultacje psychologiczne - problemy wychowawcze

indywidualne

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Przez cały rok

Konsultacje specjalistyczne - pomoc w pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

indywidualne

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Przez cały rok

Konsultacje specjalistyczne - pomoc w pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością ruchową, opóźnionym rozwojem psychoruchowym

indywidualne

Tasarz Eliza

Przez cały rok

Konsultacje specjalistyczne - tyflopedagogiczne - pomoc w pracy z dzieckiem/uczniem niewidzącym/ słabowidzącym

indywidualne

Podwalska Aleksandra

Iwasiów Marzena

Przez cały rok

piątki

8.00-12.00

Konsultacje pedagogiczne i logopedyczne - techniki szkolne , wady mowy

indywidualnie

Białek Katarzyna

Przez cały rok

Zajęcia warsztatowe „Zachowania nieadaptacyjne w całościowych zaburzeniach rozwojowych”- jak wykorzystać elementy terapii behawioralnej w pracy wychowawczej

grupowe

Nierzwicka Małgorzata

X 2017-VI 2018

(po zebraniu się grupy 8 nauczycieli klas integracyjnych, pedagogów specjalnych)

Zajęcia warsztatowe: „Nauka czytania i pisania metodą symultaniczno-sekwencyjną w klasach I-III „Czytanie programowane” – kontynuacja – od teorii do praktyki

grupowe

Liskin Dorota

Po zebraniu się grupy 8 nauczycieli

Zajęcia warsztatowe: „Doskonalenie i stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – rozwiązania praktyczne”

grupowe

Liskin Dorota

Po zebraniu się grupy 8 nauczycieli

Zajęcia wykładowo – warsztatowe: „Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”

grupowe

Walczak Aleksandra

Po zebraniu się grupy 8 nauczycieli

Zajęcia wykładowo – warsztatowe: „Wczesna nauka czytania i pisania metodą prof. Rocławskiego”

grupowe

Wydra Mariola

Po zebraniu się grupy 8 nauczycieli

Warsztaty: „Uczeń z mutyzmem selektywnym na lekcji”

grupowe

Cieszewska Joanna

Po zebraniu się grupy 8 nauczycieli

Sieć współpracy doradców zawodowych, liderów doradztwa zawodowego w szkole

grupowe

Kowalewska Anna

min. 3 spotkania w roku

Sieć współpracy pedagogów, psychologów szkolnych

grupowe

Motylińska Renata

min. 3 spotkania w roku