"Od bazgrania do pisania" część 2

"Od bazgrania do pisania" to bezpłatne warsztaty dla dzieci 5-6-letnich, przygotowujące do nauki pisania, stymulujące dzieci mało sprawne manualnie, które wykonują ćwiczenia graficzne w wolnym tempie i mało starannie.

Zajęcia te prowadzone są w Punkcie Konsultacyjnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suszu (ul. Iławska 40 budynek Zespołu Szkół). Głównym celem zajęć jest:

-rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-wyrabianie precyzji i płynności ruchów, umiejętności prawidłowego chwytu narzędzia piszącego,

- wdrażanie do dokładności, staranności, zachowania estetyki pracy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy.