Klub Młodego Rodzica - Punkt Konsultacyjny w Suszu