"Klub Młodych Rodziców" - punkt konsultacyjny w Suszu - K. Białek, J. Cieszewska