"Klub Młodych Rodziców" - spotkania w Suszu - K. Białek, J. Cieszewska