"Indywidualna terapia pedagogiczna" - prowadząca A. Kowalewska