"Indywidualna terapia pedagogiczna w Suszu" - prowadząca K. Białek