"Małe Dziecko. Profilaktyka rozwoju mowy. Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 r.ż" - prowadzące M.Rynkowska, A.Walczak