"Trudna ortografia - szybko nam do głowy trafia - warsztaty ortograficzne" - prowadząca K.Białek