"Zajęcia terapeutyczne W. Sherborne" - prowadząca E.Tasarz