Zajęcia prowadzone przez wolontariuszkę - prowadząca A. Kamińska