"Przygoda z grafobajką" - w Złotowie i Rumienicy - prowadzące A.Kowalewska, E. Surdykowska